Exploitatievergunning horecabedrijf

U hebt een exploitatievergunning horecabedrijf nodig als gasten bij u kunnen eten of drinken of dit kunnen afhalen. Bijvoorbeeld in een café, ijssalon of sportkantine. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene plaatselijke verordening (APV). Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan dit met maximaal 8 weken verlengen.

Voorwaarden

U vraagt om de volgende redenen een exploitatievergunning horecabedrijf aan:

 • U wilt een horecazaak starten of overnemen.
 • De ondernemingsvorm wijzigt.
 • De beheer- of bedrijfsvoering wijzigt.

U kunt een exploitatievergunning horecabedrijf krijgen als u onder andere voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De houder en leidinggevende(n) zijn minimaal 18 jaar oud.
 • De houder en leidinggevende(n) worden bij justitie getoetst op slecht levensgedrag.
 • De houder en leidinggevende(n) staan niet onder curatele.
 • De houder en leidinggevende(n) zijn geregistreerd in het Register Sociale Hygiëne.
 • U vult de Bibob-vragenlijst in als persoon.

Weigeren exploitatievergunning horecabedrijf

Als de locatie of de activiteiten van de inrichting niet binnen het bestemmingsplan passen, kan de vergunning worden geweigerd.

Toevoegen

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Een ondernemingsplan.
 • De plattegrond van de horeca-inrichting mét oppervlaktematen, inclusief het terras. Dit mag geen eigen schets of tekening zijn. Geef ook duidelijk aan of het gemeentegrond of eigen terrein is.
 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Een registratie in het Register Sociale Hygiëne.
 • Een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Een huurovereenkomst van het pand of een intentieverklaring van de verhuurder.
 • Een overnameovereenkomst (in geval van een overname).

Kosten

Een exploitatievergunning kost € 410,-.

De gemeente controleert van tijd tot tijd of u een exploitatievergunning horecabedrijf hebt. Deze vergunning moet dan ook altijd in uw zaak aanwezig zijn.

Alcoholvergunning

U hebt een alcoholvergunning nodig als u een alcoholhoudende drank verkoopt. Alleen als de op de alcoholvergunning vermelde leidinggevende aanwezig is, mag u uw horecabedrijf openen voor gasten. Daarom is het belangrijk dat u alle leidinggevenden doorgeeft bij het aanvragen van een alcoholvergunning.

Algemene plaatselijke verordening (APV)