Alcoholvergunning

U hebt een alcoholvergunning nodig als u een alcoholhoudende drank verkoopt of schenkt in een slijterij, horecabedrijf, sportkantine, verenigingslokaal, bedrijfsrestaurant, cafetaria of supermarkt met aparte drankafdeling.

Wat u moet weten

U hebt een alcoholvergunning nodig voor een inrichting waar alcoholhoudende drank verkocht of geschonken wordt. U vraagt de vergunning aan in de volgende situaties:

 • U start de inrichting of neemt de inrichting over.
 • U wijzigt de ondernemingsvorm en daarmee het uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de inrichting.

Voorwaarden

U kunt een vergunning krijgen als uw inrichting voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Er is altijd een leidinggevende aanwezig.
 • De gegevens van de leidinggevende(n) moeten worden doorgegeven zodat deze op de vergunning vermeld kunnen worden.
 • Alle leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder en hebben van Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) een Verklaring Sociale Hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid.
 • De leidinggevenden hebben geen strafblad.
 • De personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerkers onder de 18 jaar mogen alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • U hebt een exploitatievergunning horecabedrijf.

Verenigingen en stichtingen moeten daarnaast ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De gegevens van minimaal 2 leidinggevenden moeten worden doorgegeven zodat deze op de vergunning vermeld kunnen worden.
 • De leeftijdsgrens en de tijden waarop alcohol wordt geschonken is goed zichtbaar opgehangen.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wijzigen alcoholvergunning

In de volgende gevallen doet u een melding voor een wijziging van uw alcoholvergunning:

 • U verandert de inrichting bouwtechnisch. 
 • Er komt een andere leidinggevende dan op uw vergunning staat.

Meenemen of toevoegen

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle personen op de vergunning.
 • De arbeidsovereenkomst van de leidinggevenden in loondienst.
 • De plattegrond van de horeca-inrichting inclusief terras met vermelding van de hoogte.
 • Een gewaarmerkt bestuursreglement (geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).

Kosten

Een alcoholvergunning kost in 2024 € 548,-. Een melding over een wijziging van uw alcoholvergunning vanwege de bouwtechnische wijziging van de inrichting kost € 207,-. Een melding over de wijziging van uw alcoholvergunning vanwege verandering van de leidinggevende(n) kost € 139,-.