Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

U kunt een afschrift of uittreksel als bewijs van bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden aanvragen. U vraagt het afschrift of uittreksel aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Na online aanvragen ontvangt u het afschrift of uittreksel binnen 2 werkdagen per post. Tijdens een afspraak in het gemeentehuis krijgt u het meteen mee.

Wat u moet weten

U kunt alleen afschrift of uittreksel aanvragen als de gebeurtenis in de gemeente Epe heeft plaatsgevonden.

  • Een voorbeeld: u woont nu in gemeente Epe, maar bent geboren in een andere gemeente. Een afschrift of uittreksel van uw geboorteakte vraagt u dan aan bij de gemeente waar u geboren bent.

Afschrift of uittreksel aanvragen

  • Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand.  
  • Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens. 

U kunt voor de volgende personen een afschrift of uittreksel aanvragen:

  • uzelf
  • uw kind of een kind waarover u gezag hebt, dat geen DigiD heeft

Mail naar burgerzaken@epe.nl als u iemand wilt machtigen om voor u een afschrift of uittreksel aan te vragen.

Internationaal uittreksel

U kunt een uittreksel burgerlijke stand in meer talen krijgen. Geef bij uw aanvraag aan dat u een internationaal uittreksel wilt. Een afschrift burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar in het Nederlands.

Meenemen of toevoegen

Online aanvraag

  • uw DigiD
  • uw gegevens voor internetbankieren

Aanvraag in het gemeentehuis

  • geldig identiteitsbewijs
  • uw bankpas. U betaalt meteen bij de aanvraag.

Kosten

Een aanvraag voor een afschrift of uittreksel burgerlijke stand kost € 16,60. 

Als achteraf blijkt dat u het afschrift of uittreksel niet nodig hebt of dat u een verkeerd document hebt aangevraagd, dan kunnen wij de kosten helaas niet terugbetalen.

Ander uittreksel nodig

Om u in te schrijven bij een woningcorporatie, hebt u een uittreksel Basisregistratie Personen nodig.