Welstand

De welstandscommissie van de gemeente Epe beoordeelt een bouwplan (of bouwplannen) op architectonische aspecten. In haar welstandsnota legt de gemeente zo concreet mogelijk vast welke welstandscriteria gelden voor de verschillende delen van de gemeente.

Wat u moet weten

 • Bij de beoordeling kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de afmetingen van het ontworpen gebouw, maar vooral naar de vorm- en kleurgeving, en of het gebouw past in de omgeving waarin het geprojecteerd is.
 • Elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van bouwwerken moet worden getoetst aan 'redelijke eisen van welstand'.
 • Voldoet een bouwplan niet aan de welstandseisen? Dan mag er geen omgevingsvergunning worden afgegeven, tenzij het gemeentebestuur vindt dat andere argumenten nog zwaarder wegen.
 • Het college van burgemeester en wethouders besluit of een bouwplan voldoet aan de welstandseisen. Zij laat zich daarbij adviseren door een onafhankelijke welstandscommissie. Die commissie wordt door de gemeenteraad benoemd voor een periode van drie jaar.
 • Voordat u een vergunning bij ons aanvraagt, kunt u bij ons een conceptaanvraag (vooroverleg) indienen. Wij beoordelen uw bouwplan dan op de aspecten bestemmingsplan en welstand. U weet dan voor deze aspecten waar u aan toe bent als u de omgevingsvergunning gaat aanvragen.
 • Een aanvraag omgevingsvergunning en een vooroverleg (concept aanvraag of vergunningcheck) moet u indienen via het omgevingsloket online (Olo).
 • Wilt u via het Olo een conceptaanvraag (vooroverleg) indienen, dan moet u in het Olo kiezen voor de knop 'Vooroverleg' (dus níet voor de knop “Indienen”).
 • Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen, dan kiest u voor de knop 'Indienen'. Deze knop wordt zichtbaar op het moment dat uw gegevens en de locatie zijn ingevuld en een werkzaamheid is toegevoegd. Na selectie van de knop krijgt u een toelichting en wordt u doorgeleid naar de knop 'aanvraag openstellen voor vooroverleg'.
Knop vooroverleg op Omgevingsloket Online

Zo toetsen wij

 • De gemeente legt in haar welstandsnota zo concreet mogelijk vast welke welstandscriteria gelden voor de verschillende delen van de gemeente.
 • Die criteria zijn ontleend aan een beschrijving van de identiteit van de betreffende buurt of wijk.
 • Mag er vergunningsvrij gebouwd worden, dan hoeft niet te worden voldaan aan de criteria uit de welstandsnota (tenzij in de Wabo wordt aangegeven dat een vergunning vereist is als de welstandsnota criteria bevat, bijvoorbeeld bij dakkapellen aan de voorzijde van de woning).
 • Is er wel een omgevingsvergunning nodig? Dan wordt het bouwplan door de gemeente getoetst aan de eisen in de welstandsnota.

Agenda en uitslag welstandscommissie

In de oneven weken komt de welstandscommissie op dinsdag bij elkaar. In de even weken komt de welstandscommissie op woensdag bij elkaar. De agenda en uitslagen plaatsen we op deze pagina.

Welstandscommissie week 05

Dossiernummer Bouwlocatie Plaats Omschrijving Uitslag
605365 Elspeterweg 13 Vaassen plaatsen carport voor een camper in achtertuin negatief, tenzij…..
376201 Donselaarsweg 6 Oene plaatsen zonnepanelen op gemeentelijk monument aanhouden
683807 Rozenkampweg 18 Oene bedrijfshal aanhouden
637080 Schorsweg 15 Vaassen wijzigen bedrijfspand S positief
511848 Ooster Oenerweg 17 Oene plaatsen van grondgebonden zonnepanelen bij gemeentelijk monument positief
geen Kuipersweg 78  Epe informeren: kan woning wit geverfd worden zonder vergunning positief, mits…..
698690 Beekweide 51 Epe uitbreiden woning positief
563853 Grensweg 14 Emst plaatsen grondgebonden zonnepanelen door naar 8 februari
608005 Hogeweg 59 Emst plaatsen grondgebonden zonnepanelen positief
550915 Oranjeweg 65 Emst plaatsen grondgebonden zonnepanelen negatief, tenzij…..
687206 Enkweg 13 Epe aanbouw aan een woning positief
642688 Sint Antonieweg 20 Epe verbouwen en uitbreiden 't Waeghuys' positief
642721 Borgstuk 52 Epe dakkapel en rookkanaal  positief, mits…..
564016 Veldweg 5 Emst uitbreiden woning en bouw paardenstal/garage positief
408553 Le Chevalierlaan 15 Epe plaatsen zonnepanelen op carport en overkapping bij een gemeentelijk monument positief
585037 Koepad 17 Epe verplaatsen en uitbreiden barg en herbouw wagenloods  

Welstandscommissie week 04

Dossiernummer Bouwlocatie Plaats Omschrijving Uitslag
606756 Rauwenhoffweg 2 Epe bouw van 2 bijgebouwen door naar 31 januari
630808 De Tippe Epe bouw van 4 woningen positief
674402 Vuurdoornstraat 114 Vaassen dakkapel aan voorzijde plaatsen positief
660642 Oude Elburgerweg 2  Epe woning uitbreiden negatief
673908 Veluwsedijk 14  Emst bijgebouw realiseren positief
564016 Veldweg 5  Emst woning uitbreiden architect uitnodigen
674203 De Heuve 39 Epe woning uitbreiden d.m.v. aanbouw hoofdgebouw positief
661069 Woestijnweg 63 Vaassen kleedkamergebouw uitbreiden positief

Welstandscommissie week 03

Dossiernummer Bouwlocatie Plaats Omschrijving Uitslag
606756 Rauwenhoffweg 2 Epe bouw van 2 bijgebouwen 25 januari
633316 Koepad 26 Epe wijzigen serre positief
659355 Hanendorperweg 374 Emst meterkast plaatsen positief
622170 Hanendorperweg 366 Emst meterkast plaatsen positief
630940 Hanendorperweg 376 Emst meterkast plaatsen positief
631204 Hanendorperweg 360 Emst meterkast plaatsen positief

Welstandscommissie week 02

Dossiernummer Bouwlocatie Plaats Omschrijving Uitslag
566723 Vuurdoornstraat 28 Vaassen dakkapel op voordakvlak plaatsen  

 
Eeuwhorstweg 7 Emst woning bouwen  
667834 Kuiperkampsweg 12 Oene akkerbouwloods en werkplaats/magazijn  
545076 Kanaalweg 108a Vaassen woning uitbreiden, 2 huishoudens huisvesten en dagbesteding vestigen