Welstand

De welstandscommissie van de gemeente Epe beoordeelt een bouwplan (of bouwplannen) op architectonische aspecten. In haar welstandsnota legt de gemeente zo concreet mogelijk vast welke welstandscriteria gelden voor de verschillende delen van de gemeente.

Welstandscommissie

 • Bij de beoordeling kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de afmetingen van het ontworpen gebouw, maar vooral naar de vorm- en kleurgeving, en of het gebouw past in de omgeving waarin het geprojecteerd is.
 • Elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van bouwwerken moet worden getoetst aan 'redelijke eisen van welstand'.
 • Voldoet een bouwplan niet aan de welstandseisen? Dan mag er geen omgevingsvergunning worden afgegeven, tenzij het gemeentebestuur vindt dat andere argumenten nog zwaarder wegen.
 • Het college van burgemeester en wethouders besluit of een bouwplan voldoet aan de welstandseisen. Zij laat zich daarbij adviseren door een onafhankelijke welstandscommissie. Die commissie wordt door de gemeenteraad benoemd voor een periode van drie jaar.
 • Voordat u een vergunning bij ons aanvraagt, kunt u bij ons een conceptaanvraag (vooroverleg) indienen. Wij beoordelen uw bouwplan dan op de aspecten bestemmingsplan en welstand. U weet dan voor deze aspecten waar u aan toe bent als u de omgevingsvergunning gaat aanvragen.
 • Een aanvraag omgevingsvergunning en een vooroverleg (concept aanvraag of vergunningcheck) moet u indienen via het omgevingsloket online (Olo).
 • Wilt u via het Olo een conceptaanvraag (vooroverleg) indienen, dan moet u in het Olo kiezen voor de knop 'Vooroverleg' (dus níet voor de knop “Indienen”).
 • Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen, dan kiest u voor de knop 'Indienen'. Deze knop wordt zichtbaar op het moment dat uw gegevens en de locatie zijn ingevuld en een werkzaamheid is toegevoegd. Na selectie van de knop krijgt u een toelichting en wordt u doorgeleid naar de knop 'aanvraag openstellen voor vooroverleg'.
Knop vooroverleg op Omgevingsloket Online

Welstandsnota

 • De gemeente legt in haar welstandsnota zo concreet mogelijk vast welke welstandscriteria gelden voor de verschillende delen van de gemeente.
 • Die criteria zijn ontleend aan een beschrijving van de identiteit van de betreffende buurt of wijk.
 • Mag er vergunningsvrij gebouwd worden, dan hoeft niet te worden voldaan aan de criteria uit de welstandsnota (tenzij in de Wabo wordt aangegeven dat een vergunning vereist is als de welstandsnota criteria bevat, bijvoorbeeld bij dakkapellen aan de voorzijde van de woning).
 • Is er wel een omgevingsvergunning nodig? Dan wordt het bouwplan door de gemeente getoetst aan de eisen in de welstandsnota.

Agenda en uitslag vergadering welstandscommissie

In de oneven weken komt de welstandscommissie op dinsdag bij elkaar. In de even weken komt de welstandscommissie op woensdag bij elkaar. De agenda en uitslagen plaatsen we op deze pagina.

Agenda welstandscommissie week 48

Dossiernummer Bouwlocatie Plaats Omschrijving Uitslag
597082 Sparrenlaan 5 Epe verbouwen/uitbreiden woning positief
610744/610744 Heggerenkweg  17 Vaassen uitbreiden woning, opbouw positief
573553 Kweekweg 8 Epe uitbreiden aanvoerhal en wasserij/afvoer die daar aan grenst. Inclusief montage van een plat dak/luifel boven de al aanwezige laadkuil positief
566723 Vuurdoornstraat 28 Vaassen plaatsen dakkapel op  voordakvlak naar 06-12
581276 Emmastraat 5 Epe bouwen woongebouw positief, mits...
569479 Dellenweg Epe verbouwen bouwwerken Hertenkamp positief
607774 Westerenkweg 1 Vaassen verbouwen en vergroten van de woning positief
550157 Kanaalweg 83 Vaassen extra uitbreiden bedrijfspand positief
594415 Molenbeek 19 Vaassen verbouwen woning  negatief
594244 Oranjeweg 59 Emst uitbreiden woning positief
600679 Putterstraat 4 Vaassen plaatsen dakkapel op voordakvlak negatief

positie

Agenda welstandscommissie week 47

Dossiernummer Bouwlocatie Plaats Omschrijving Uitslag
593935 Eperweg 50 Oene woning  
  Apeldoornseweg 2 Vaassen vergroten woning  
413767 Maarten van Rossumplein 2 Vaassen werkschuur  
584443 Grensweg 16 Emst nieuwbouw woning met bijgebouw  
586984 Oude Wisselseweg 44 Epe uitbreiden woning aan achterzijde en bouw van garage/berging  
593947 Laarstraat 22 Emst verbouw bestaande woonboerderij  

Agenda en uitslag welstandscommissie week 46

Dossiernummer Bouwlocatie Plaats Omschrijving Uitslag
581375 Bertha van Suttnerweg 10 Epe plaatsen rookkanaal positief
555172 Hoofdstraat 131 Epe verbouw winkel en bouw 3 bovenwoningen positief
566723 Vuurdoornstraat 28 Vaassen plaatsen dakkapel op voordakvlak negatief
580219 Eperheemweg 3 Epe het verbouwen van de woning en het herbouwen van het bijgebouw positief
579823 Prins Bernhardlaan 6 Vaassen het uitbreiden van de woning positief
577678 Wildweg 2 Vaassen uitbreiding van een bestaand woonhuis en vestiging van een tweede huishouden positief
574873 Woesterbergweg 11 Emst het uitbreiden van een recreatiewoning positief
581605 Bijsterbosweg 8 Epe verbouwing en verduurzaming bestaand centrumgebouw Forestparc Sprengerheide positief