Welstand

Algemeen

De welstandscommissie van de gemeente Epe beoordeelt een bouwplan (of bouwplannen) op architectonische aspecten. In haar welstandsnota legt de gemeente zo concreet mogelijk vast welke welstandscriteria gelden voor de verschillende delen van de gemeente.

Wat u moet weten

 • Bij de beoordeling kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de afmetingen van het ontworpen gebouw, maar vooral naar de vorm- en kleurgeving, en of het gebouw past in de omgeving waarin het geprojecteerd is.
 • Elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van bouwwerken moet worden getoetst aan 'redelijke eisen van welstand'.
 • Voldoet een bouwplan niet aan de welstandseisen? Dan mag er geen omgevingsvergunning worden afgegeven, tenzij het gemeentebestuur vindt dat andere argumenten nog zwaarder wegen.
 • Het college van burgemeester en wethouders besluit of een bouwplan voldoet aan de welstandseisen. Zij laat zich daarbij adviseren door een onafhankelijke welstandscommissie. Die commissie wordt door de gemeenteraad benoemd voor een periode van drie jaar.
 • Voordat u een vergunning bij ons aanvraagt, kunt u bij ons een conceptverzoek indienen. Wij beoordelen uw bouwplan dan bijvoorbeeld op de onderdelen bestemmingsplan en welstand. U weet dan voor deze onderdelen waar u aan toe bent als u de omgevingsvergunning gaat aanvragen.
 • Een eenvoudig plan dient u in via het Omgevingsloket online (Olo). Complexe plannen dient u in via onze website.
 • Wilt u via het Olo een conceptverzoek indienen, dan moet u in het Olo kiezen voor de knop 'Vooroverleg' (dus níet voor de knop 'Indienen').
 • Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen, dan kiest u voor de knop 'Indienen'. Deze knop wordt zichtbaar op het moment dat uw gegevens en de locatie zijn ingevuld en een werkzaamheid is toegevoegd. Na selectie van de knop krijgt u een toelichting en wordt u doorgeleid naar de knop 'aanvraag openstellen voor vooroverleg'.
Knop vooroverleg op Omgevingsloket Online

Zo toetsen wij

 • De gemeente legt in haar welstandsnota zo concreet mogelijk vast welke welstandscriteria gelden voor de verschillende delen van de gemeente.
 • Die criteria zijn ontleend aan een beschrijving van de identiteit van de betreffende buurt of wijk.
 • Mag er vergunningsvrij gebouwd worden, dan hoeft niet te worden voldaan aan de criteria uit de welstandsnota (tenzij in de Wabo wordt aangegeven dat een vergunning vereist is als de welstandsnota criteria bevat, bijvoorbeeld bij dakkapellen aan de voorzijde van de woning).
 • Is er wel een omgevingsvergunning nodig? Dan wordt het bouwplan door de gemeente getoetst aan de eisen in de welstandsnota.

Naar de welstandsnota

Verandering Welstandscommissie

Per 1 januari 2024 gaan de Welstandscommissie en de Erfgoedcommissie samen op in de nieuwe Commissie Omgevingskwaliteit. De nieuwe Commissie Omgevingskwaliteit toetst bouwplannen aan de welstandseisen en adviseert het college over erfgoed (monumenten, cultuurhistorie, historisch landschap en archeologie) in de gemeente Epe. Dient u eind 2023 een conceptverzoek in, dan kan het conceptverzoek door de nieuwe commissie behandeld worden. 

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar gemeente@epe.nl. Of door te bellen met telefoonnummer 14 0578

Agenda en uitslag welstandscommissie

In de oneven weken komt de welstandscommissie op dinsdag bij elkaar. In de even weken komt de welstandscommissie op woensdag bij elkaar. De agenda en uitslagen plaatsen we op deze pagina.

Welstandscommissie week 49

DossiernummerBouwlocatiePlaatsOmschrijvingUitslag
923527Jasmijnstraat 19Vaassendakkapel plaatsenpositief
902464Oude Apeldoornseweg 88Vaassenzwembad met lage overkapping aanleggenpositief
930287Boshoekerweg 4Oenedakkapel vervangenpositief
929331Preekberg 15Epeerker plaatsenaanhouden
903356Struikstuk 5Epedakkapel plaatsenaanhouden
930742Hoofdweg 25Emstrestaurant en woning verbouwenpositief
929118Ds. Van Rhijnstraat 79 Emstgevels wijzigen en dakkapel plaatsennegatief
929361Eperweg 35Epebedrijfspand tot 2 maal een B&B verbouwenaanhouden
922841Gortelseweg 11Vaassentwee huishoudens in 1 woning huisvestenpositief
927734Burgweg 21Epenieuwe aanbouw en dakkapel aan de achterzij­deaanhouden
928535Kerkweg 40Vaassenwoning op de eerste verdieping uitbreidennegatief
858112Burgemeester Renkenlaan 3Epewoning verbouwenpositief

Welstandscommissie week 48

DossiernummerBouwlocatiePlaatsOmschrijvingUitslag
920745Lange Veenteweg 29Epebedrijfspand uitbreidennegatief
927263Ravenstraat 7Epewoning verbouwen, bijgebouw uitbreiden, tuinkassen verplaatsen, agrarisch hobbybedrijf vestigen positief
903356Struikstuk 5Epedakkapel plaatsennegatief
926747Veluwsedijk 30Vaassenwerktuige­nberging plaatsenpositief
909767Dennenweg 2Vaasseninrij- en doorloophek en erfafscheiding plaatsenpositief
858112Burgemeester Renkenlaan 3Epewoning bouwennegatief

Welstandscommissie week 47

DossiernummerBouwlocatiePlaatsOmschrijvingUitslag
862732Belvédèreweg 3Epewoning vergrotenaanhouden
926102Eperweg 64 (nabij)Oenewoning bouwenpositief
924160Laarseweg 17-1Vaassenwoning vervangenpositief
924882Oranjeweg 35Emstuitbouw bouwenpositief
927263Ravenstraat 7Epewoning verbouwen, bijgebouw uitbreiden, tuinkassen verplaatsen, agrarisch hobbybedrijf vestigen aanhouden
927422Veluwsedijk 30Vaassenwerktuigenberging bouwennegatief
927238Ratelplein 2Epewinkelfunctie uitbreiden en gevel wijzigen positief
924764Kamperweg 60Epebestaand elektrisch bedienbaar toegangshek vervangenpositief
921430Dijkhuizerweg 29Epewoonhuis bouwenpositief
908617Grensweg 16Emstwoning met bijgebouwpositief
855803Officiersweg 121Epewoning verbouwen/ uitbreiden en verduurzamenpositief

Welstandscommissie week 46

DossiernummerBouwlocatiePlaatsOmschrijvingUitslag
906523Dijkhuizerweg 29Epewoning dakrenovatiepositief
925536Ericaweg 29Epegevel van woning wijzigenpositief
924844Elzenoord 4Vaassengevel renoveren voor verduurzamen woningnegatief
875306Hoofdstraat 159 Epewinkel, kantoor en bedrijfsr­uimte verbouwennegatief
925575Wachtelenberg 15Epezeecontainer plaatsenpositief
925816Wippenbeldweg 14Epebijgebouw, nieuwbouwpositief
908867Weteringdijk 81Emstschuur renoveren en verbouwenpositief
858112Burgemeester Renkenlaan 3Epewoning bouwennegatief
919516Klimtuin 12Epedubbele nokverhogingnegatief
925817Sparrenlaan 11Epewoning renoveren en verbouwen, schuur nieuwbouwpositief
924764Kamperweg 60Epebestaand elektrisch bedienbaar toegangshek vervangennegatief
908677Elburgerweg 1Epebijgebouw positief
920652De Tippe 3c Epeberging met veranda bij een gemeentelijk monument bouwenpositief
925064Preekberg 15Epeerker bouwenpositief
921045Paalbeekweg 24Epewoning verbouwen en uitbreidennegatief