Trouwen en partnerschapsregistratie

Als u gaat trouwen of een partnerschap aangaat, kunt u deze speciale dag in de gemeente Epe vieren op verschillende plekken en met de trouwambtenaar van uw keuze. 

Wat u moet weten

Melding doen (in ondertrouw gaan)

 • Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt afsluiten, dan moet u dit doorgeven aan de gemeente waar u dit wilt regelen. Deze huwelijks- of partnerschapsmelding noemen we ook wel een melding voorgenomen huwelijk (vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan').
 • De melding moet minimaal 14 dagen en maximaal 1 jaar voor de dag van het huwelijk of het nemen van het partnerschap plaatsvinden.
 • U kunt online de datum van uw huwelijk of partnerschapsregistratie vastleggen en hiervan een melding doen. Dit doet u door beiden in te loggen met DigiD. U maakt daarbij eerst de keuze voor een datum en een trouwboekje. Kiest u voor een huwelijk met ceremonie, dan maakt u ook een keuze voor de trouwambtenaar. 
 • Meer informatie over de keuzemogelijkheden leest u verderop. Na uw aanmelding controleert de ambtenaar van de burgerlijke stand of u voldoet aan de voorwaarden.
 • Als u trouwt, gaat u automatisch een beperkte gemeenschap van goederen aan. Actuele informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid. Neem voor (informatie over) het laten opmaken van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden contact op met een notaris.
 • Bij een huwelijk is het jawoord bindend. Bij een partnerschapsregistratie is dit de handtekening.

Wanneer kan online melden niet?

U kunt online geen melding doen van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap als

Neem in deze gevallen ruim van te voren contact op met Burgerzaken van de gemeente Epe via telefoonnummer 14 0578. Of stuur een e-mail naar burgerlijkestand@epe.nl.

Stap voor stap uw melding doen

 1. Kies uw trouwlocatie en -datum
 2. Kies uw trouwambtenaar
 3. Kies uw trouwboekje
 4. Geef de namen van de getuigen door
 5. Reserveer online een datum

1. Kies uw trouwlocatie en -datum

 • U kunt trouwen in een door de gemeente aangewezen trouwlocatie:
  • Kasteel Cannenburch in Vaassen 
  • Eper Gemeente Woning (EGW) / Kulturhus Epe 
  • De raadzaal in het gemeentehuis in Epe. De trouwzaal in het gemeentehuis is niet meer beschikbaar als trouwlocatie. Extra kosten voor het uitwijken naar een andere locatie worden niet vergoed. 
  • Neem voordat u de melding doet contact op met de locatie. Voor de huur van Kasteel Cannenburch en de Eper Gemeente Woning maakt u extra kosten. Deze komen bovenop de trouwkosten. 

U betaalt de huur voor de locatie rechtstreeks aan de eigenaar.

 • U kunt trouwen op een locatie die u zelf kiest, zoals uw eigen woning of het ouderlijk huis. Het mag niet overal. Hiervoor gelden voorwaarden. Als u zelf een trouwlocatie in gemeente Epe kiest, dan moeten wij die goedkeuren. We controleren dan onder andere of de locatie brandveilig en toegankelijk is voor iedereen. Regel daarom uw locatie op tijd en vul samen met de contactpersoon van de locatie de akkoordverklaring in. Dit ingevulde en ondertekende formulier stuurt u mee met de online melding van uw huwelijk of partnerschap.

2. Kies uw trouwambtenaar

 • U kiest zelf welke trouwambtenaar uw huwelijk of partnerschap voltrekt. Deze keuze geeft u door in de online melding. Hebt u geen voorkeur, geef dit dan aan in de melding. 
 • Voordat u de datum voor uw huwelijk of partnerschap vastlegt, neemt u eerst zelf per e-mail contact op met de trouwambtenaar van uw keuze. Een kennismakingsgesprek vooraf is niet mogelijk. Het e-mailadres vindt u bij de gegevens van de trouwambtenaar. U vraagt de trouwambtenaar dan of hij of zij beschikbaar is op de door u gekozen datum. Als de trouwambtenaar akkoord is met de datum, kunt u de melding van uw huwelijk of partnerschap online doorgeven.
 • Het is ook mogelijk een eigen trouwambtenaar te kiezen. Een voorwaarde hiervoor is wel dat deze persoon al benoemd en beëdigd trouwambtenaar is in een andere gemeente.

3. Kies uw trouwboekje

Voor het trouwboekje heeft u keuze uit verschillende uitvoeringen. U geeft hiervoor uw voorkeur aan bij de online melding van uw huwelijk of partnerschap.

4. Geef de namen van de getuigen door

 • Bij de voltrekking zijn er minstens 2 en maximaal 4 getuigen nodig. Deze personen moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 • U geeft bij de online melding van het huwelijk of partnerschap de namen van de getuigen door. Kopieën van de identiteitsbewijzen van de getuigen voegt u toe aan de melding.

5. Reserveer online een datum

Lijst met dingen die u moet doen:

 • Hebt u een datum gekozen?
 • Is uw (vrije, eigen, zelfgekozen) trouwlocatie beschikbaar op deze datum?
 • Hebt u contact opgenomen met de trouwambtenaar en is hij of zij akkoord met de datum van uw keuze?
 • Hebt u een keuze voor een trouwboekje gemaakt?
 • Hebt u de digitaal ingevulde aanvraagformulieren?
 • Hebt u de digitale kopieën van uw getuigen?

Dan kunt u nu online de melding doen en uw huwelijk of geregistreerd partnerschap vastleggen.

Trouwen of geregistreerd partnerschap melden

Kosten

 • De kosten voor de voltrekking van het huwelijk of het partnerschap zijn afhankelijk van de dag, de locatie en het tijdstip. U betaalt deze kosten via iDeal bij de online melding van uw huwelijk of partnerschap.
 • Bij een andere trouwlocatie dan het gemeentehuis Epe moet u rekening houden met de huur van de locatie. Dit zit niet bij het tarief van het huwelijk van de gemeente Epe in.

Gemeentehuis

Huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap met ceremonie

 • De kosten voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap van maandag tot en met donderdag zijn € 342,-.
 • De kosten voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap op vrijdag: € 374,-.

Huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap zonder ceremonie (sober, met gereduceerd tarief)

 • Een groot gezelschap in de raadszaal (zitplaats voor ongeveer 50 personen) kost € 160,-. 
 • U kunt een sobere huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap aangaan op dinsdagmorgen om 10.00, 11.00 of 12.00 uur of op donderdagmiddag om 13.00, 14.00 of 15.00 uur. 
 • Eén van beide partners moet in de gemeente Epe wonen.
 • Een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente (u hebt hierin geen keuze) voltrekt het huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Kosteloos trouwen

 • Op dinsdagochtend om 08.30 uur of 09.00 uur kunt u kosteloos trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.
 • Het bruidspaar mag dan alleen met het wettelijk aantal getuigen en eventuele minderjarige kinderen van het bruidspaar verschijnen.
 • Een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente (u hebt hierin geen keuze) voltrekt het huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Kasteel Cannenburch

Huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap

 • De kosten van maandag tot en met donderdag zijn € 342,- plus de huur van de Cannenburch.
 • De kosten op vrijdag zijn € 374,- plus de huur van de Cannenburch.
 • De kosten op zaterdag zijn € 490,- plus de huur van de Cannenburch.
 • De kosten voor een kunststof trouwboekje/partnerschapsboekje zijn € 24,80.
 • De kosten voor de huur van Kasteel Cannenburch betaalt u bij het kasteel.

Eper Gemeente Woning (EGW)

Huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap

 • De kosten van maandag tot en met donderdag zijn € 342,- plus de huur van de EGW.
 • De kosten op vrijdag zijn € 374,- plus de huur van de EGW.
 • De kosten op zaterdag zijn € 490,- plus de huur van de EGW.
 • De kosten voor een kunststof trouwboekje/partnerschapsboekje zijn € 24,80.
 • De kosten voor de huur van de EGW betaalt u bij de EGW zelf.