Partnerschap omzetten naar huwelijk

Als u een geregistreerd partnerschap hebt, kunt u dit omzetten in een huwelijk. U neemt hiervoor contact op met de  gemeente voor het maken van een afspraak. U moet beide bij deze afspraak aanwezig zijn. 

Wat u moet weten

  • Tijdens de afspraak met de gemeente tekent u de akte van omzetting. Daarmee is het partnerschap omgezet in een huwelijk. U hoeft geen melding te doen (dus niet 'in ondertrouw' te gaan). 
  • U kunt vragen om een ceremonie (bijvoorbeeld in de trouwzaal). Daarbij zijn geen getuigen nodig en u hoeft geen jawoord te geven.
  • Voor de kinderen die geboren zijn vóór de omzetting, verandert er niets.
  • De omzetting heeft misschien wel gevolgen voor uw vermogen. Daarvoor moet u naar een notaris.
  • Wonen u en uw geregistreerd partner in het buitenland en heeft één van u de Nederlandse nationaliteit? Dan gebeurt de omzetting bij de gemeente Den Haag.

Meenemen

Om de omzetting aan te vragen, hebt u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een kopie van de akte van geregistreerd partnerschap
  • een geboorteakte als naamswijziging heeft plaatsgevonden.

Kosten

  • De kosten zijn hetzelfde als bij een huwelijk met ceremonie.
  • Kiest u ervoor om zonder ceremonie (dus zonder getuigen en 'ja'-woord) de omzetting te doen, dan zijn hieraan geen kosten verbonden.