Persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Uw persoonsgegevens zijn geregistreerd bij de gemeente. Denk hierbij aan uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook aan gegevens over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders of kinderen. Het is belangrijk, ook voor u, dat uw persoonsgegevens goed geregistreerd staan bij de gemeente.

Uw gegevens bekijken

U kunt uw persoonsgegevens in de BRP bekijken op de website mijnoverheid.nl. Hiervoor hebt u DigiD nodig.

Bekijk uw gegevens op MijnOverheid

Uw gegevens aanpassen of verwijderen

Wat u moet weten

  • Voor het aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens maakt u online of telefonisch een afspraak bij de gemeente.
  • Het is alleen mogelijk om adresgegevens te laten wijzigen als de gemeente of een andere instantie een fout heeft gemaakt. Niet als u uw verhuizing zelf te laat hebt gemeld.

Afspraak maken

Maak een afspraak met de gemeente voor het aanpassen of verwijderen van uw gegevens.

Afspraak maken