Verhuizing doorgeven

U kunt uw verhuizing vanaf 4 weken van tevoren en maximaal 5 dagen erna doorgeven. U geeft uw verhuizing alleen door als u naar of binnen gemeente Epe verhuist. U geeft uw adreswijziging online met DigiD door. Of u maakt hiervoor een afspraak in het gemeentehuis.

Wat u moet weten

 • U geeft een verhuizing naar of binnen de gemeente Epe door.
 • Als u naar een andere gemeente verhuist, geeft u uw verhuizing bij uw nieuwe gemeente door. U hoeft zich niet uit te schrijven bij de gemeente Epe. Dat regelen wij voor u.
 • Als u uw verhuizing later doorgeeft, dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft ook uw officiële verhuisdatum.
 • U kunt uw eigen verhuizing doorgeven als u 16 jaar of ouder bent.

Verhuizing voor iemand anders doorgeven

U kunt iemand machtigen om uw verhuizing door te geven. Dit kan voor:

 • uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent
 • uw echtgenoot of geregistreerd partner
 • uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist
 • uw ouder, als hij of zij meeverhuist
 • iemand die onder curatele staat, als u curator bent

Wilt u iemand anders machtigen om een verhuizing door te geven, stuur dan een e-mail naar burgerzaken@epe.nl

Samenwonen of inwonen

Als u gaat samenwonen of bij iemand gaat wonen, dan hebt u toestemming nodig van de hoofdbewoner. U geeft dan samen online de verhuizing door. U logt beiden in met DigiD. Hebt u een afspraak, dan komt u allebei naar het gemeentehuis om de toestemmingsverklaring te ondertekenen.

Naar Epe verhuizen vanuit het buitenland

Als u vanuit het buitenland naar de gemeente Epe verhuist (immigratie) of als u het  komende half jaar minimaal 4 maanden in de gemeente Epe gaat wonen, dan moet u dit persoonlijk bij ons melden. U doet dit binnen 5 dagen na aankomst en samen met eventuele gezinsleden. U maakt hiervoor een afspraak.

Meenemen

Als u uw verhuizing via een afspraak in het gemeentehuis doorgeeft, neemt u het volgende mee:

 • een geldig identiteitsbewijs 

Als u gaat samenwonen of bij iemand in wonen, neemt u het volgende mee:

 • een geldig identiteitsbewijs van u en die van de hoofdbewoner
 • schriftelijke toestemming tot inwoning

Kosten

Geen.