Welstand

Welstandscommissie

 • De welstandscommissie van de gemeente Epe beoordeelt een bouwplan (of bouwplannen) op architectonische aspecten.
 • Bij de beoordeling kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de afmetingen van het ontworpen gebouw, maar vooral naar de vorm- en kleurgeving, en of het gebouw past in de omgeving waarin het geprojecteerd is.
 • Elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van bouwwerken moet worden getoetst aan 'redelijke eisen van welstand'.
 • Voldoet een bouwplan niet aan de welstandseisen? Dan mag er geen omgevingsvergunning worden afgegeven, tenzij het gemeentebestuur vindt dat andere argumenten nog zwaarder wegen.
 • Het college van burgemeester en wethouders besluit of een bouwplan voldoet aan de welstandseisen. Zij laat zich daarbij adviseren door een onafhankelijke welstandscommissie. Die commissie wordt door de gemeenteraad benoemd voor een periode van drie jaar.
 • Voordat u een vergunning bij ons aanvraagt, kunt u bij ons een conceptaanvraag (vooroverleg) indienen. Wij beoordelen uw bouwplan dan op de aspecten bestemmingsplan en welstand. U weet dan voor deze aspecten waar u aan toe bent als u de omgevingsvergunning gaat aanvragen. 
 • Een aanvraag omgevingsvergunning en een vooroverleg (concept aanvraag of vergunningcheck) moet u indienen via het omgevingsloket online.
 • Wilt u via het Olo een conceptaanvraag (vooroverleg) indienen, dan moet u in het Olo kiezen voor de knop 'Vooroverleg' (dus níet voor de knop “Indienen”).
 • Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen, dan kiest u voor de knop 'Indienen'. Deze knop wordt zichtbaar op het moment dat uw gegevens en de locatie zijn ingevuld en een werkzaamheid is toegevoegd. Na selectie van de knop krijgt u een toelichting en wordt u doorgeleid naar de knop 'aanvraag openstellen voor vooroverleg'.

Naar omgevingsloket online

Welstandsnota

 • De gemeente legt in haar welstandsnota zo concreet mogelijk vast welke welstandscriteria gelden voor de verschillende delen van de gemeente.
 • Die criteria zijn ontleend aan een beschrijving van de identiteit van de betreffende buurt of wijk.
 • Mag er vergunningsvrij gebouwd worden, dan hoeft niet te worden voldaan aan de criteria uit de welstandsnota (tenzij in de Wabo wordt aangegeven dat een vergunning vereist is als de welstandsnota criteria bevat, bijvoorbeeld bij dakkapellen aan de voorzijde van de woning).
 • Is er wel een omgevingsvergunning nodig? Dan wordt het bouwplan door de gemeente getoetst aan de eisen in de welstandsnota.

Naar welstandsnota 
Let op: helaas werkt de link naar de welstandsnota op dit moment niet. We hopen dit op korte termijn op te lossen. Neemt u voor vragen contact met ons op via telefoonnummer 14 0578. 

In de oneven weken komt de welstandscommissie op dinsdag bij elkaar. In de even weken komt de welstandscommissie op woensdag bij elkaar. De agenda wordt de dag er voor geplaatst. Uitslagen worden aan het eind van de dag of op de ochtend daarna gepubliceerd.

Archief

Pagina opties