Stukken ter inzage

 • Hier vindt u bijlagen die horen bij bekendmakingen (publicaties).
 • Voor de bekendmaking zelf verwijzen we naar www.overheid.nl. 
 • De naam van het document geeft duidelijk weer om welke bekendmaking het gaat.
 • De datum geeft de einddatum weer van de ter inzage termijn. 

 • Concept Sociale Agenda (ter inzage tot en 1 okt)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 september 2021 ingestemd met de concept Sociale Agenda. De Sociale Agenda is de strategische visie van de gemeente Epe waarin de koers wordt uitgezet voor het sociaal domein. Zo geven we richting aan beleid en uitvoering op het gebied van jeugd, participatie, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, gezondheid, welzijn, sport, kunst en cultuur, en zorg en veiligheid. Inwoners hebben onder andere meegedacht over de concept Sociale Agenda via een onderzoek van het inwonerpanel Epe Spreekt. Ook hebben we gebruik gemaakt van andere onderzoeken en gesproken met de adviesraad Sociaal Domein en organisaties die werken in het sociaal domein.

  Inspraakperiode

  De concept Sociale Agenda wordt voor inspraak vrijgegeven van 20 september 2021 tot en met 1 oktober 2021. Tijdens deze periode ligt het concept ter inzage.

  Reageren

  U kunt uw opmerkingen over de concept Sociale Agenda tot en met 1 oktober 2021 indienen bij het college van B&W, Postbus 600, 8160 AP Epe. Daarnaast kunt u reageren via e-mailadres gemeente@epe.nl. U kunt de conceptversie ook inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis te Epe. Dat kan tijdens de genoemde periode op werkdagen van 8:00 tot 12:00 uur (op woensdagen van 8:00 – 20:00 uur).

  Vervolgprocedure

  Na de inspraakperiode worden alle reacties verzameld. Deze worden eventueel verwerkt in de definitieve Sociale Agenda. Vervolgens wordt deze ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

  Te downloaden:

 • Bomenbeleidsplan (ter inzage tot 25-10-2021)

  Te downloaden:

Pagina opties