Stukken ter inzage

  • Hier vindt u bijlagen die horen bij bekendmakingen (publicaties).
  • Voor de bekendmaking zelf verwijzen we naar www.overheid.nl. 
  • De naam van het document geeft duidelijk weer om welke bekendmaking het gaat.
  • De datum geeft de einddatum weer van de ter inzage termijn. 

Pagina opties