Omgevingsvisie_documenten

Op deze pagina ziet u een overzicht van alle publicaties over de omgevingswet en –visie:

  • algemene publicaties
  • de documenten voor de inwonersbijeenkomsten en de opbrengsten
  • achtergrondinformatie
  • de themapagina's Gemeentewijzer in het Veluws Nieuws
  • voor de deelnemers aan de vragenlijsten en online bijeenkomsten in juni/juli 2020 zijn er van ieder dorp en twee buitengebieden verschillende folders gemaakt met achtergrondinformatie.

Laatste toegevoegd document:

De omgevingsschets

De omgevingsvisie is in opbouw, dit document is de weergave van de stand van zaken en hanteren we als de ‘omgevingsschets’. De volgende stap is het eerste concept van de ontwerp omgevingsvisie waarbij met name de ruimtelijke keuzes en het afwegingskader nog een nadere uitwerking krijgen.

In de omgevingsschets starten we met wat we hebben, wat we belangrijk vinden en waarderen: onze waardevolle leefomgeving (de basis). Dit is het canvas waarop we werken. Vervolgens stellen we op basis van maatschappelijke behoeftes en urgente opgaven vast wat we met de samenleving willen bereiken: de opgaven (de wat-vraag). De uitwerking hiervan vraagt om een aantal ruimtelijke keuzes (de waar en hoe-vraag). Tot slot een handelingsperspectief in de vorm van een afwegingskader (een nadere uitwerking van de hoe vraag en de beantwoording van de wie-vraag).

Omgevingsschets gemeente Epe

Meer informatie

Op de pagina Omgevingswet en -visie vindt u meer informatie over de nieuwe Omgevingswet en al het nieuws over de omgevingsvisie.

Te downloaden:

Pagina opties