Omgevingsvisie_documenten

Op deze pagina ziet u een overzicht van alle publicaties over de omgevingswet en –visie:

  • algemene publicaties
  • de documenten voor de inwonersbijeenkomsten en de opbrengsten
  • achtergrondinformatie
  • de themapagina's Gemeentewijzer in het Veluws Nieuws
  • voor de deelnemers aan de vragenlijsten en online bijeenkomsten in juni/juli 2020 zijn er van ieder dorp en twee buitengebieden verschillende folders gemaakt met achtergrondinformatie.

Laatste toegevoegd document:

De omgevingsvisie

De omgevingsvisie geeft het handelingsperspectief voor de fysieke leefomgeving aan: het zet de koers uit en geeft richting. Met de omgevingsvisie willen we iedereen faciliteren en inspireren om ideeën waar te maken die passen bij onze waarden, opgaven en doelstellingen. In het ontwerp omgevingsvisie ‘Natuurlijk goed leven’ staat de waardevolle leefomgeving centraal. En zijn de vier kernopgaven van de gemeente Epe benoemd, te weten: duurzame toekomst, gezondheid, zorg en welzijn, goed wonen én ondernemen. Ook zijn er doelstellingen, ontwikkelrichtingen en ruimtelijke keuzes geformuleerd en is het handelingsperspectief van de omgevingsvisie beschreven.We hebben de omgevingsvisie samengevat in een pamflet.

De omgevingsvisie

(Bij de stukken zit ook een Strategische afweging. Dit stuk is één van de bouwstenen van de omgevingsvisie. De resultaten van de strategische afweging en de opbrengst van de participatie zijn vertaald naar hoofdstuk 4 van de visie.)

Meer informatie

Op de pagina Omgevingswet en -visie vindt u meer informatie over de nieuwe Omgevingswet en al het nieuws over de omgevingsvisie.

Te downloaden:

Pagina opties