Omgevingsvisie_documenten

Op deze pagina ziet u een overzicht van alle publicaties over de omgevingswet en –visie:

  • algemene publicaties
  • de documenten voor de inwonersbijeenkomsten en de opbrengsten
  • achtergrondinformatie
  • de themapagina's Gemeentewijzer in het Veluws Nieuws
  • voor de deelnemers aan de vragenlijsten en online bijeenkomsten in juni/juli 2020 zijn er van ieder dorp en twee buitengebieden verschillende folders gemaakt met achtergrondinformatie. 

Meer informatie

Op de pagina Omgevingswet en -visie vindt u meer informatie over de nieuwe Omgevingswet en al het nieuws over de omgevingsvisie.

Te downloaden:

Pagina opties