Bomen van de gemeente waarvoor een kapvergunning is aangevraagd

 • Op deze pagina vindt u een kaart met bomen van de gemeente. Voor deze bomen heeft de gemeente een kapvergunning (omgevingsvergunning voor de activiteit kappen) aangevraagd.
 • Deze bomen staan op een perceel dat eigendom is van de gemeente. Het zijn dus gemeentelijke bomen.
 • Soms kan de wens ontstaan om een gemeentelijke boom te kappen. Dat kan om verschillende redenen. Meestal is dat wanneer de boom een gevaarlijke situatie oplevert. Denk aan bomen met schade of bomen die ziek zijn.
 • Voor elke gemeentelijke boom die wordt gekapt, komt een nieuwe boom terug. Liefst op dezelfde plek. Lukt dat niet? Dan komt er een boom op een andere plek binnen onze gemeente.

Hoe werkt de kaart?

 • De groen ingekleurde bomen op de kaart staan op de definitieve voorjaarskaplijst 2021. Voor deze bomen is door de gemeente een kapvergunning aangevraagd bij het Omgevingsloket en verleend.
 • De gele bomen op de kaart staan op de najaarskaplijst 2021. Hebt u bezwaar tegen de kap van een of meerdere bomen, dan kunt u bezwaar indienen. Doet u dat zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór 1 januari 2022.
 • In de zoekfunctie links kunt u straatnaam en huisnummer invullen.
 • Selecteer vervolgens het juiste adres uit de lijst die in beeld komt. De focus op de kaart gaat meteen naar het adres dat u heeft ingevoerd.
 • Met + of - kunt u in- of uitzoomen. 
 • Een ander deel van de kaart bekijkt u door met uw muis over de kaart te scrollen. Met een klik op de linkermuisknop verplaatst u de kaart.
 • Klik op een boom om de gegevens over de boom te bekijken.
 • U ziet dan de eigenaar van de boom, de boomsoort waar het om gaat, de diameter van de boom en de kapaanvraag (van welke lijst de kapaanvraag komt).  

Pagina opties