Toegankelijkheid

De gemeente Epe vindt het belangrijk dat online informatie begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen. Dat onze website gemakkelijk te gebruiken is voor iedereen. Dus ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Het is daarnaast belangrijk dat de website via elke computer, tablet of smartphone toegankelijk is. De gemeente besteedt daarom veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie op de website.

Toegankelijkheidseisen

Overheidsinstanties moeten vanaf 23 september 2020 aan toegankelijkheidseisen uit de internationale standaard voldoen. De website(s) van de gemeente Epe voldoen gedeeltelijk. Wij werken er continu aan om dit te verbeteren.

Toegankelijkheidsverklaring

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning. De toegankelijkheidsverklaring voor deze website is gepubliceerd in het landelijk register.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Epe. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Vragen over toegankelijkheid

Is er iets op onze website voor u niet goed toegankelijk? Laat het ons weten via gemeente@epe.nl. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Pagina opties