Toegankelijkheid

De gemeente Epe vindt het belangrijk dat online informatie begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen. Dat onze website gemakkelijk te gebruiken is voor iedereen. Dus ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Het is daarnaast belangrijk dat de website via elke computer, tablet of smartphone toegankelijk is. De gemeente besteedt daarom veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie op de website.

Toegankelijkheidseisen

Overheidsinstanties moeten vanaf 23 september 2020 aan toegankelijkheidseisen uit de internationale standaard voldoen. Op de website(s) van de gemeente Epe zijn de eerste maatregelen genomen. Wij werken er continu aan om dit te verbeteren.

Toegankelijkheidsverklaringen

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning. De toegankelijkheidsverklaring voor deze website is gepubliceerd in het landelijk register.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Epe. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

PDF-bestanden

De pdf-bestanden op onze website voldoen nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Voor het opstellen van documenten maken we gebruik van sjablonen. Die vormen de basis voor een pdf. Deze sjablonen zijn nog niet ingericht om een digitaal toegankelijk document te genereren. Wilt u de informatie uit één van onze pdf-bestanden op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel naar 14 0578. Samen met onze medewerkers zoeken wij naar een passende oplossing. 

We nemen verschillende maatregelen om pdf-bestanden te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. We zetten veelgebruikte pdf-bestanden om in toegankelijke documenten of publiceren het in html-tekst. Sjablonen passen we aan, zodat daarmee toegankelijke pdf-documenten gemaakt kunnen worden. We gaan onze medewerkers informeren en trainen om digitaal toegankelijke documenten te maken. 

Planning: we streven ernaar dat aan het einde van 2022 alle op de website geplaatste pdf-bestanden digitaal toegankelijk zijn.

Formulieren mijn.epe.nl/pip/login

Naast aanvraagformulieren in pdf-formaat bieden we op onze website online formulieren aan. We maken hiervoor gebruik van de diensten van Zaaksysteem.nl. De online formulieren voldoen technisch nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Zaaksysteem geeft aan dat ze bezig zijn met het maken van een projectplan voor het toegankelijk maken van mijn.epe.nl/pip/login. Eind 2022 verwachten ze deze gereed te hebben.
Zie Toegankelijkheidsverklaring Mijn Epe

Afspraak maken

Iedereen die met ons online een afspraak regelt, maakt hiervoor gebruik van de afsprakenmodule van JCC Software. Deze voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen.  
Zie Toegankelijkheidsverklaring Afspraak maken gemeente Epe

iBurgerzaken

Voor sommige producten maken wij gebruik van de applicatie iBurgerzaken. Denk hierbij aan Verhuizing doorgeven of het aanvragen van een uittreksel persoonsgegevens. Uit het onderzoek is gebleken dat de website van iBurgerzaken technisch volledig voldoet aan alle succescriteria. 
Zie Toegankelijkheidsrapport iBurgerzaken. Redactioneel toetsen wij deze site in het voorjaar van 2022. 

Raadsinformatiesysteem

De leverancier van het Raadsinformatiesysteem (RIS) is Notubiz. Deze is getoetst in september 2020. Zie Toegankelijkheidsverklaring Raadsinformatiesysteem gemeente Epe. Op dat moment voldeed het RIS nog niet aan alle toegankelijkheidseisen van het Tijdelijke Besluit Digitale Toegankelijkheid. De VNG is in onderhandeling met Notubiz over de te volgen stappen om ook deze site toegankelijk te maken.  

Inwonerspanel Epe Spreekt

Gemeente Epe maakt gebruik van het online inwonerspanel Epe Spreekt. Inwoners kunnen hierin meepraten over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Een onafhankelijk onderzoeksbureau, Moventem, voert de onderzoeken uit. Moventem werkt aan nieuwe software van hun onderzoeksapplicatie. Deze voldoet aan de toegankelijkheidseisen (WCAG-proof en getest). Daarna zetten ze de panelwebsite om. Volgens planning gebeurt dit in het voorjaar van 2022. 
Zie Toegankelijkheidsverklaring Inwonerspanel gemeente Epe - Epe spreekt

Intranet gemeente Epe

Gemeente Epe maakt gebruik van Embrace Cloud voor het intranet. Het intranet is niet openbaar toegankelijk en voldoet gedeeltelijk. 
Zie Toegankelijkheidsverklaring leverancier intranet Embrace Cloud

Vragen over toegankelijkheid

Is er iets op onze website voor u niet goed toegankelijk? Laat het ons weten via gemeente@epe.nl. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Te downloaden:

Pagina opties