Goed voor Elkaar regeling

Algemeen

De beste ideeën komen vaak uit de samenleving zelf. Inwoners van de gemeente Epe nemen steeds vaker zelf het initiatief om iets te organiseren om het leven prettiger en veiliger te maken. De gemeente draagt dit een warm hart toe en heeft hier geld voor beschikbaar gesteld.

Wat u moet weten

  • De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor vernieuwende ideeën van inwoners: u kunt hiervoor gebruikmaken van de Goed voor Elkaar-regeling. De gemeente wil hiermee bijdragen aan de leefbaarheid van de gemeente.
  • Een groep van ten minste 3 inwoners kan dit aanvragen.
  • Voor de aanvraag hebt u DigiD nodig.
  • Om gebruik te maken van de Goed voor Elkaar-regeling, mag het doel van het idee niet zijn om winst te maken.
  • U krijgt binnen 2 weken na uw aanvraag een schriftelijke ontvangstbevestiging. 
  • Voor aanvragen tot en met € 5.000 is de streefdatum voor het afhandelen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag. Voor aanvragen boven de € 5.000 is de streefdatum voor het afhandelen 6 weken na ontvangst van uw aanvraag.
  • Als u een bedrag aanvraagt van meer dan € 2.500, levert u een schriftelijke verantwoording aan. Dit doet u uiterlijk 6 weken nadat u het initiatief hebt uitgevoerd.
  • Vraagt u een bedrag van meer dan € 2.500 aan, dan moet u uitleggen waar u dit geld precies voor gebruikt. Dit doet u uiterlijk 6 weken nadat u het initiatief hebt uitgevoerd.
  • Lees meer over de Voorwaarden van en toelichting op de Goed voor Elkaar-regeling.

Goed voor Elkaar-regeling aanvragen

U kunt de Goed voor Elkaar-regeling aanvragen als persoon. U hebt hier DigiD voor nodig.

Goed voor Elkaar-regeling aanvragen als persoon

Vragen of meer informatie

Hebt u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van de gebiedsregisseurs:

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de Gemeente Epe via Mehmet Onal. Mehmet is bereikbaar via het e-mailadres mehmet.onal@epe.nl of telefonisch via 14 0578.