Voedselbank

 • Wat is het?

  • Voor personen met een zeer laag inkomen verstrekt de Voedselbank Vaassen, Epe, Heerde en omgeving voedselpakketten.
  • Deze voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere tijd financieel niet rond kunnen komen.
  • De gemeente Epe bekijkt of u aan de voorwaarden voldoet (zie Hoe werkt het).
  • In de periode dat u van de Voedselbank gebruikmaakt, verwachten we dat u er alles aan doet om uw situatie zelf te verbeteren. Eventueel met hulp van gemeente Epe of een andere hulpverlenende instantie.

  Voedselpakket aanvragen (met DigiD)

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden voedselpakket

  • Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank Nederland uit van het besteedbaar inkomen dat u maandelijks overhoudt voor voeding, kleding e.d. dus na aftrek van vaste lasten zoals huur, gas/water/licht, etc.
  • U moet daarom ook bewijsstukken leveren van alle inkomsten en kosten, dus van uw inkomen (salarisstroken, uitkeringsspecificaties, bankafschriften etc.) en uitgaven (vaste lasten). Deze financiĆ«le gegevens sturen we niet door naar de Voedselbank.

  De gemeente beoordeelt uw aanvraag met bijgevoegde bewijsstukken en bekijkt dan of u aan de norm voldoet om in aanmerking te komen voor een voedselpakket. De uiteindelijke beslissing voor het wel of niet verstrekken van een voedselpakket is aan de Voedselbank. Wordt het voedselpakket aan u toegekend, dan nemen zij ook contact met u op.

Pagina opties