Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  Gaat u verhuizen naar of binnen de gemeente Epe? Dan moet u dit melden bij de gemeente.

  • U kunt dit 24/7 online bij de gemeente Epe regelen.
  • U heeft hiervoor DigiD nodig.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd.
  • U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing.
  • Verhuist u vanuit het buitenland naar de gemeente Epe? Dan moet u dit persoonlijk melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

  Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

  Verhuizing doorgeven naar of binnen gemeente Epe (met DigiD)

  Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

  Verhuist u vanuit de gemeente Epe naar het buitenland (emigratie)? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie.

 • Hoe werkt het?

  De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

  • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
  • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
  • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

  Iemand machtigen

  Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

  'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

  Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

  Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

  • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
  • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
  • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen;
  • de ondertekende machtigingsbrief.

  Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

  De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

 • Wat moet ik doen?

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op:

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

 • Wat moet ik meenemen of als bijlage meesturen?

  Online doorgeven

  • uw DigiD

  Wilt u de verhuizing persoonlijk doorgeven?

  • maak dan een afspraak bij de gemeente en neem uw geldige identiteitsbewijs mee

  Afspraak maken

  Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende informatie aan van de hoofdbewoner:

  • geboortenaam (geslachtsnaam) van de hoofdbewoner
  • geboorteplaats van de hoofdbewoner
  • geboortedatum van de hoofdbewoner
 • Wat kost het?

  U kunt een verhuizing kosteloos aan de gemeente doorgeven.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

 • Documenten

Pagina opties