Trouwen

 • Wat is het?

  • Gaat u trouwen? Maak dan een afspraak met de gemeente Epe voor het vastleggen van de trouwdatum. Daarna doet u een melding voorgenomen huwelijk (voorheen de ondertrouw).
  • Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.
  • Melding doen (niet-Nederlandse nationaliteit) geldt als:
   • één van beide partners niet de Nederlandse nationaliteit heeft
   • één of beide partners geen gemeenschapsonderdaan is (EU)
   • beide partners geen verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd hebben
   • de partners permanent in het buitenland wonen

  Afspraak maken

  Huwelijk, melding doen (Nederlandse nationaliteit)

  Huwelijk, melding doen (niet-Nederlandse nationaliteit)

 • Hoe werkt het?

  • Voor het vastleggen van de trouwdatum en voor meer informatie maakt u een afspraak met de gemeente.
  • U kunt in het gemeentehuis of kasteel Cannenburch in Vaassen of op een eigen locatie trouwen.
  • De Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) voltrekt namens de gemeente huwelijken en registreert partnerschappen.

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

  Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

  Trouwen op kasteel de Cannenburch in Vaassen

  • Voor reserveringen neemt u contact op met het kasteel via (0578) 57 12 92 of cannenburch@glk.nl.
  • Is de datum en het tijdstip vastgelegd bij het kasteel dan kunt u voor verdere afspraken contact opnemen met de gemeente via 14 0578.

  Andere nationaliteit dan de Nederlandse

  Wilt u trouwen of geregistreerd partnerschap aangaan en heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? Of wilt u uw huwelijk, dat in het buitenland is gesloten, in Nederland laten registreren? Neem dan contact op met de afdeling Burgerlijke Stand van de gemeente waar het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken.

 • Wat moet ik meenemen of als bijlage meesturen?

  • Een geldig identiteitsbewijs waaruit uw nationaliteit blijkt (geldt voor beide personen).
  • Een recent afschrift van uw geboorteakte als één van u in het buitenland is geboren.
  • Als uw documenten niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, moet u deze laten vertalen door een beëdigd tolk/vertaler. Ook kan legalisering nodig zijn. Bij vragen hierover helpt het Klant Contact Centrum u graag (telefoonnummer 14 0578).

 • Wat kost het?

  Gemeentehuis

  Huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap met ceremonie

  • van maandag tot en met donderdag: € 279,00.
  • op vrijdag: € 307,00.

  Sobere huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap (zonder ceremonie)

  • Klein gezelschap kaartenkamer (bruidspaar met maximaal 4 getuigen en eventuele minderjarige kinderen van het bruidspaar): € 77,00.
  • Groot gezelschap in de trouwzaal (zitplaats voor maximaal 50 personen): € 130,00.
  • Het huwelijk/geregistreerd partnerschap wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente (geen keuze mogelijk).

  Kasteel Cannenburch

  Huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap:

  • maandag tot en met donderdag: € 279,00 + huur Cannenburch.
  • op vrijdag: € 307,00 + huur Cannenburch.
  • op zaterdag: € 402,00 + huur Cannenburch.

  De kosten voor de ceremonie betaalt u op het gemeentehuis.
  De kosten voor de huur van Kasteel Cannenburch betaalt u bij het kasteel.

  Kosteloos trouwen

  • Wilt u kosteloos trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dit kan op dinsdagochtend  om 8.30 uur of 9.00 uur.
  • Bruidspaar met alleen het wettelijk aantal getuigen + eventuele minderjarige kinderen van het bruidspaar.
  • Het huwelijk/geregistreerd partnerschap wordt door een ABS (ambtenaar van de Burgerlijke Stand) van de gemeente voltrokken (geen keuze mogelijk).
 • Documenten

 • Aanvullende informatie

  • Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen.
  • Per 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels als u trouwt in gemeenschap van goederen. Lees hierover meer op www.rijksoverheid.nl.

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

  Huwelijksdispensatie

  Als u niet voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap, dan kan de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Pagina opties