Trouwen

 • Wat is het?

  Belangrijke informatie

  • Heeft u trouwplannen? Neem vóóraf telefonisch contact met ons op. Daarna doet u een melding voorgenomen huwelijk (voorheen de ondertrouw).
  • Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

  Wat leuk dat u gaat trouwen. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente waar u wilt trouwen. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'.

  • Melding doen (niet-Nederlandse nationaliteit) geldt als:
   • één van beide partners niet de Nederlandse nationaliteit heeft
   • één of beide partners geen gemeenschapsonderdaan is (EU)
   • beide partners geen verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd hebben
   • de partners permanent in het buitenland wonen

  Afspraak maken

  Huwelijk, melding doen (Nederlandse nationaliteit)

  Huwelijk, melding doen (niet-Nederlandse nationaliteit)

 • Hoe werkt het?

  • Voor het vastleggen van de trouwdatum en voor meer informatie maakt u een afspraak met de gemeente.
  • U kunt in het gemeentehuis of kasteel Cannenburch in Vaassen of op een eigen locatie trouwen.
  • De Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) voltrekt namens de gemeente huwelijken en registreert partnerschappen.

  Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

  • de trouwdatum;
  • de trouwlocatie;
  • welke trouwambtenaar u wilt;
  • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
  • of u een trouwboekje wilt;
  • wat de kosten zijn.

  Belangrijk is dat:

  • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
  • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

  Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
  • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

  Trouwen met een niet-Nederlander

  Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

  U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
  • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

  Trouwen op kasteel de Cannenburch in Vaassen

  • Voor reserveringen neemt u contact op met het kasteel via (0578) 57 12 92 of cannenburch@glk.nl.
  • Is de datum en het tijdstip vastgelegd bij het kasteel dan kunt u voor verdere afspraken contact opnemen met de gemeente via 14 0578.

  Andere nationaliteit dan de Nederlandse

  Wilt u trouwen of geregistreerd partnerschap aangaan en heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? Of wilt u uw huwelijk, dat in het buitenland is gesloten, in Nederland laten registreren? Neem dan contact op met de afdeling Burgerlijke Stand van de gemeente waar het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken.

 • Wat moet ik meenemen of als bijlage meesturen?

  • Een geldig identiteitsbewijs waaruit uw nationaliteit blijkt (geldt voor beide personen).
  • Een recent afschrift van uw geboorteakte als één van u in het buitenland is geboren.
  • Als uw documenten niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, moet u deze laten vertalen door een beëdigd tolk/vertaler. Ook kan legalisering nodig zijn. Bij vragen hierover helpt het Klant Contact Centrum u graag (telefoonnummer 14 0578).

 • Wat kost het?

  Gemeentehuis

  Huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap met ceremonie

  • De kosten voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap van maandag tot en met donderdag zijn € 302,00.
   • De kosten voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap op vrijdag: € 331,00.

  Sobere huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap (zonder ceremonie)

  • Voorwaarde is, dat voor sobere huwelijken en geregistreerde partnerschappen zonder ceremonie, één van de partners woonachtig moet zijn in de gemeente.
  • Een klein gezelschap kaartenkamer (bruidspaar met maximaal 4 getuigen en eventuele minderjarige kinderen van het bruidspaar) kost € 84,00.
  • Een groot gezelschap in de trouwzaal (zitplaats voor maximaal 40 personen) kost € 141,00.
  • Het huwelijk/geregistreerd partnerschap wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente (geen keuze mogelijk)

  Kosteloos trouwen

  • Voorwaarde is, dat voor kosteloze huwelijken en geregistreerde partnerschappen zonder ceremonie, één van de partners woonachtig moet zijn in de gemeente.
  • Wilt u kosteloos trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dit kan op dinsdagochtend  om 8:30 uur of 9:00 uur.
  • Bruidspaar met alleen het wettelijk aantal getuigen + eventuele minderjarige kinderen van het bruidspaar.
  • Het huwelijk/geregistreerd partnerschap wordt door een ABS (ambtenaar van de Burgerlijke Stand) van de gemeente voltrokken (geen keuze mogelijk).

  Kasteel Cannenburch en Eper Gemeente Woning (EGW)

  Huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap:

  • De kosten van maandag tot en met donderdag zijn  € 302,00 + huur Cannenburch / huur zaal Eper Gemeente Woning.
  • De kosten op vrijdag zijn € 331,00 + huur Cannenburch / huur zaal Eper Gemeente Woning.
  • De kosten op zaterdag zijn € 434,00 + huur Cannenburch / huur zaal Eper Gemeente Woning.
  • De kosten voor een kunststof trouwboekje/ partnerschapsboekje zijn: € 21,95.
   • De kosten voor de ceremonie betaalt u op het gemeentehuis.
   • De kosten voor de huur van Kasteel Cannenburch betaalt u bij het kasteel.
   • De kosten van de huur voor de zaal bij de Eper Gemeente Woning (EGW) betaalt u bij de EGW.
  • Omdat het hier gaat om een andere locatie dan het gemeentehuis en Kasteel Cannenburch berekenen wij een bedrag van € 125,- voor het eenmalig aanwijzen van deze locatie.
 • Documenten

 • Aanvullende informatie

  • Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen.
  • Per 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels als u trouwt in gemeenschap van goederen. Lees hierover meer op www.rijksoverheid.nl.
  • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
  • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

  Overige voorwaarden

  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Huwelijksvermogensregels

  Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

 • Verwijzingen

Pagina opties