Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  ​23 april 2021

  De gemeente Epe heeft een achterstand opgelopen in de verlening van omgevingsvergunningen. Daardoor worden vergunningen niet verleend binnen onze servicetermijn en ook niet altijd binnen de wettelijke termijn. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om:

  • Voordat de wettelijke termijn is verstreken verdagen wij wettelijke vergunningen met 4 weken, zodat vergunningen niet van rechtswege worden verleend. Dit betekent dat u binnen die extra termijn van 4 weken een reactie ontvangt.
  • De conceptvergunning is een dienst waarbij wij proberen om binnen 8 weken uitsluitsel te geven. Omdat dit een dienst is, zijn hier geen wettelijke termijnen aan verbonden. Door de opgelopen achterstand is het voor ons nu niet mogelijk om hiervoor een servicetermijn te noemen. (Conceptvergunning is een gratis service, hierbij beoordelen wij of een concept aanvraag om een omgevingsvergunning voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan en aan de Welstandscriteria).

  Oplossing

  Enkele maanden geleden heeft de gemeente Epe een inhaalslag op touw gezet om de achterstanden weg te werken. Daarmee zijn goede resultaten geboekt, met extra inzet is een groot deel van de oudere aanvragen afgehandeld. Echter, in dezelfde periode is het aantal nieuwe aanvragen flink toegenomen. Wij verwachten daarom nog enkele weken nodig te hebben om weer te kunnen voldoen aan de wettelijke termijnen en daarnaast aan onze eigen servicetermijnen voor de conceptaanvragen. Als u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 140578. Over vragen rondom de afwikkeling van vergunningen of conceptaanvragen kunnen wij vanaf 1 augustus weer uitspraken doen.

  ---

  • Als u wilt (ver)bouwen, dan heeft u meestal een vergunning nodig. In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Dat kunt u uitzoeken met de “vergunningcheck” op de website van het Omgevingsloket online (OLO).
  • Voordat u een vergunning bij ons aanvraagt, kunt u bij ons een conceptaanvraag indienen (in het OLO wordt dit “Vooroverleg” genoemd). Let op: Dit is geen mondeling overleg.
  • De beoordeling van de conceptaanvraag is kosteloos. Wij onderzoeken eerst of uw plan zonder omgevingsvergunning kan worden uitgevoerd. Als dat niet zo is, dan beoordelen wij uw bouwplan op de aspecten bestemmingsplan en welstand. U weet dan voor deze aspecten waar u aan toe bent als u de omgevingsvergunning gaat aanvragen. Als de conceptaanvraag positief wordt beoordeeld, kunt u voor dat project een omgevingsvergunning aanvragen. Voor het aanvragen van de vergunning moet u wel leges (geld) betalen.
  • Belangrijke informatie: Helaas hebben wij te maken met een achterstand in het verwerken van inhoudelijke reacties op de aanvragen voor vooroverleg. Hierdoor kunnen wij niet de reguliere 4 - 8 weken reactietermijn garanderen. Wij begrijpen dat uw plannen hierdoor vertraging op kunnen lopen. Dat is heel vervelend. We werken er hard aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. 

  Naar omgevingsloket online

 • Hoe werkt het?

  Een conceptaanvraag (vooroverleg) loopt via het OLO. Wilt u een conceptaanvraag (vooroverleg) starten, dan kiest u in het OLO voor de knop 'Vooroverleg' en niet voor de knop 'Indienen'. Deze knop wordt zichtbaar op het moment dat uw gegevens en de locatie zijn ingevuld en een activiteit is toegevoegd. Anders kunt u geen aanvraag of een conceptaanvraag indienen. U krijgt nu een toelichting in beeld en wordt doorgeleid naar de knop 'Aanvraag openstellen voor vooroverleg' (zie afbeelding).

  • Wij bekijken dan of uw bouwplan overeenkomt met de regels van het bestemmingsplan en de welstand: u weet waar u aan toe bent als u de omgevingsvergunning gaat aanvragen.  
  • Voor zowel de aanvraag van een vooroverleg als ook voor de aanvraag van de vergunning zelf heeft u DigiD (particulier) of eHerkenning (onderneming) nodig. 
  • Doet u als ondernemer een aanvraag bij ons via het Omgevingsloketonline? Dan heeft u een eHerkenningsmiddel nodig met beveiligingsniveau 2. Let er op dat u dan zowel een machtiging heeft voor Omgevingsloket online als voor gemeente Epe.
  • Voldoet uw aanvraag niet aan het bestemmingsplan? In sommige gevallen kan dan een ontheffing worden verleend of het bestemmingsplan herzien. U moet dan aantonen dat u met uw plan voldoet aan het gemeentelijk beleid en dat uw plan zo goed mogelijk past in de omgeving.
 • Wat kost het?

  • Vooroverleg (concept aanvraag) is gratis.
  • Zodra u een aanvraag indient, moet u leges betalen.
  • De leges kunt u vinden in het tarieventabel (u gaat naar www.overheid.nl).
  • Klik hier voor de actuele wetstechnische informatie van de legesverordening.
 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Uitgebreide aanvraag

  • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
  • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.
 • Aanvullende informatie

  • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren. U heeft voor de aanvraag DigiD of eHerkenning nodig. Let op: bij een aanvraag via eHerkenning heeft u 2 machtigingen nodig; zowel 1 voor het Omgevingsloket als 1 voor gemeente Epe.
  • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
  • Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit, dan geeft u in uw zienswijze aan waarom.
  • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Pagina opties