Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Als u wilt (ver)bouwen, dan heeft u meestal een vergunning nodig. In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Dat kunt u uitzoeken met de “vergunningcheck” op de website van het Omgevingsloket online.

  • Voordat u een vergunning bij ons aanvraagt, kunt u bij ons een vooroverleg (of conceptaanvraag) indienen.
  • Dit doet u via het Omgevingsloket online.
  • Wij bekijken dan of uw bouwplan overeenkomt met de regels van het bestemmingsplan en de welstand: u weet waar u aan toe bent als u de omgevingsvergunning gaat aanvragen.  
  • Voor zowel de aanvraag van een vooroverleg als ook voor de aanvraag van de vergunning zelf heeft u DigiD (particulier) of eHerkenning (onderneming) nodig. 
  • Doet u als ondernemer een aanvraag bij ons via het Omgevingsloketonline? Dan heeft u een eHerkenningsmiddel nodig met beveiligingsniveau 2. Let er op dat u dan zowel een machtiging heeft voor Omgevingsloket online als voor gemeente Epe.
  • Voldoet uw aanvraag niet aan het bestemmingsplan? In sommige gevallen kan dan een ontheffing worden verleend of het bestemmingsplan herzien. U moet dan aantonen dat u met uw plan voldoet aan het gemeentelijk beleid en dat uw plan zo goed mogelijk past in de omgeving.

  Naar omgevingsloket online

 • Wat moet ik doen?

  • Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg (of concept aanvraag). Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.
  • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
  • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren. U heeft voor de aanvraag DigiD of eHerkenning nodig. Let op: bij een aanvraag via eHerkenning heeft u 2 machtigingen nodig; zowel 1 voor het Omgevingsloket als 1 voor gemeente Epe.
  • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
  • Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit, dan geeft u in uw zienswijze aan waarom.
  • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
 • Wat kost het?

  • Vooroverleg (concept aanvraag) is gratis.
  • Zodra u een aanvraag indient, moet u leges betalen.
  • De tarieven staan in de legesverordening (u gaat naar www.overheid.nl). 
 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Uitgebreide aanvraag

  • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
  • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Pagina opties