Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Als u wilt (ver)bouwen, dan heeft u meestal een vergunning nodig. In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Dat kunt u uitzoeken met de “vergunning check” op de website van het Omgevingsloket.

  • Doet u een aanvraag bij ons via het Omgevingsloketonline? Dan heeft u ook een eHerkenningsmiddel nodig met beveiligingsniveau 2. Let er op dat u dan zowel een machtiging heeft voor omgevingsloketonline als voor gemeente Epe.
  • Wilt u een vergunning aanvragen? Gebruik hiervoor het online formulier 'Vooroverleg bestemmingsplan en welstand'. Wij beoordelen dan of uw bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand.
  • De aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt onder andere getoetst aan het bestemmingsplan.
  • Voldoet uw aanvraag niet aan het bestemmingsplan? Dan kan in sommige gevallen een ontheffing worden verleend of wordt het bestemmingsplan herzien.
  • U moet dan aantonen dat u met uw plan voldoet aan het gemeentelijk beleid en dat uw plan zo goed mogelijk is aangepast aan samenleving en ruimte.

  Naar omgevingsloket online

  Bestemmingsplan en welstand, vooroverleg

 • Wat moet ik doen?

  Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

  • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
  • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren. U heeft voor de aanvraag DigiD of eHerkenning nodig. Let op: bij een aanvraag via eHerkenning heeft u 2 machtigingen nodig; zowel 1 voor het omgevingsloket als 1 voor gemeente Epe.
  • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
  • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
  • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
 • Wat kost het?

  Vooroverleg is gratis.
  Zodra u een aanvraag indient, moet u leges betalen. De tarieven staan in de legesverordening. (http://decentra...DR609604_1.html)

 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Uitgebreide aanvraag

  • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
  • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.
 • Documenten

Pagina opties