Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Als u wilt (ver)bouwen, dan heeft u meestal een vergunning nodig. In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Dat kunt u uitzoeken met de “vergunningcheck” op de website van het Omgevingsloket online.

  • Voordat u een vergunning bij ons aanvraagt, kunt u bij ons een vooroverleg (of conceptaanvraag) indienen.
  • Dit doet u via het Omgevingsloket online.
  • Wij bekijken dan of uw bouwplan overeenkomt met de regels van het bestemmingsplan en de welstand: u weet waar u aan toe bent als u de omgevingsvergunning gaat aanvragen.  
  • Voor zowel de aanvraag van een vooroverleg als ook voor de aanvraag van de vergunning zelf heeft u DigiD (particulier) of eHerkenning (onderneming) nodig. 
  • Doet u als ondernemer een aanvraag bij ons via het Omgevingsloket online? Dan heeft u een eHerkenningsmiddel nodig met beveiligingsniveau 2. Let er op dat u dan zowel een machtiging heeft voor Omgevingsloket online als voor gemeente Epe.
  • Voldoet uw aanvraag niet aan het bestemmingsplan? In sommige gevallen kan dan een ontheffing worden verleend of het bestemmingsplan herzien. U moet dan aantonen dat u met uw plan voldoet aan het gemeentelijk beleid en dat uw plan zo goed mogelijk past in de omgeving.

  Belangrijke informatie: Helaas hebben wij te maken met een achterstand in het verwerken van inhoudelijke reacties op de aanvragen voor vooroverleg. Hierdoor kunnen wij niet de reguliere 4 - 8 weken reactietermijn garanderen. Wij begrijpen dat uw plannen hierdoor vertraging op kunnen lopen. Dat is heel vervelend. We werken er hard aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. 

  Naar omgevingsloket online

 • Wat moet ik doen?

  • Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg (of concept aanvraag). Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.
  • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
  • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren. U heeft voor de aanvraag DigiD of eHerkenning nodig. Let op: bij een aanvraag via eHerkenning heeft u 2 machtigingen nodig; zowel 1 voor het Omgevingsloket als 1 voor gemeente Epe.
  • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
  • Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit, dan geeft u in uw zienswijze aan waarom.
  • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
 • Wat kost het?

  • Vooroverleg (concept aanvraag) is gratis.
  • Zodra u een aanvraag indient, moet u leges betalen.
  • De tarieven staan in de legesverordening (u gaat naar www.overheid.nl). 
 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Uitgebreide aanvraag

  • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
  • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Pagina opties