Bezwaar maken

Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door een bezwaarschrift online in te dienen bij de gemeente.

Naar bezwaar maken

Pagina opties