Wat doet de gemeenteraad?

  • De gemeenteraad vertegenwoordigt de Eper bevolking.
  • Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente.
  • De leden van de raad worden om de 4 jaar door de Eper bevolking gekozen.
  • De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.
  • De gemeenteraad van Epe heeft 23 leden die allemaal lid zijn van een politieke partij (landelijk of lokaal).
  • De raad wordt ondersteund door de griffier.

Samenstelling gemeenteraad

Taken gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. Het college neemt de dagelijkse besluiten. Om deze taken te kunnen uitvoeren beschikt de gemeenteraad over een aantal hulpmiddelen. Grote plannen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn en verkeer kan de gemeente pas uitvoeren als een meerderheid van de raad vóór stemt. De gemeenteraad beslist ook hoe het geld besteed wordt.

Fracties

De raadsleden van een zelfde partij vormen een fractie. De voorzitter, die door de fractie wordt gekozen, is de leider en voornaamste woordvoerder van zijn of haar fractie. Leden van de fractie, die wel op de kieslijst stonden, kunnen als fractievolger de raadsleden helpen bij hun taken. Een fractievolger kan namens zijn politieke partij raadscommissies bijwonen.

Fractievolgers

Pagina opties