Contact met de raad

Algemeen

U kunt de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp.

Formeel of informeel inspreken

Als u in gesprek wilt met commissieleden over een onderwerp dat op de agenda van de commissievergadering staat, dan meldt u zich 24 uur van tevoren bij de griffie. Staat het onderwerp niet op de agenda, dan meldt u zich 48 uur van tevoren. U gaat dan formeel in gesprek met de commissieleden. Dit kan telefonisch of per e-mail bij de griffie. Geef hierbij een korte toelichting over het onderwerp.

Voordat de commissievergadering start (van 19.00 - 19.30 uur) kunt u ook informeel in gesprek met (een van) de commissieleden. U kunt uw mening geven, uitleg vragen, een probleem bespreken of een verzoek doen. Dit kan over onderwerpen gaan die wel of niet op de agenda staan. U moet zich hiervoor aanmelden bij de griffie. Dit kan telefonisch of per e-mail.

De commissievergadering start vervolgens om 19.30 uur. De voorzitter geeft een terugkoppeling over wat er tijdens het informele gedeelte voor de commissievergadering besproken is.

Inspreken

U kunt inspreken tijdens een commissievergadering. Dit kan over een onderwerp dat op de agenda staat of over een onderwerp dat niet op de agenda staat. 

Wanneer mag inspreken niet

U kunt niet inspreken over: 

  • besluiten van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan
  • benoemingen, ontslagen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen
  • het gedrag van (een bestuurder of medewerker van) de gemeente waarover een klacht kan worden ingediend (volgens ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht)
  • feitelijke vragen over gemeentelijk beleid of andere onderwerpen waarvoor naar het oordeel van de voorzitter betere procedures bestaan

U hebt maximaal 5 minuten tijd voor het inspreken en u richt zich tijdens het inspreken tot de commissieleden. De commissieleden kunnen u vragen stellen. De voorzitter let erop dat u bij het onderwerp blijft. U mag niemand beledigen of de orde verstoren.

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om bij een commissievergadering te zijn. Ook als u niet in gesprek wilt met commissieleden of niet wilt inspreken. U zit dan op de publieke tribune. De vergadering is ook thuis live te volgen. Daarnaast kunt u de vergaderingen terugkijken. 

Meer informatie

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn in het gemeentehuis. Voor meer informatie over de commissievergaderingen kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 0578. Of per e-mail via griffie@epe.nl.