Nevenfuncties management

De gemeente Epe is verplicht om nevenfuncties van de gemeentesecretaris, afdelingsmanagers en raadsgriffier openbaar te maken. Zo kunt u zien welke werkzaamheden het management van de gemeente verricht naast de taken als ambtenaar.

Overzicht nevenfuncties (loco)gemeentesecretaris, afdelingsmanagers en (loco)griffier

  • De heer M. (Marcel) Tiemens | Afdelingsmanager Ondersteuning en loco-gemeentesecretaris 
  • Mevrouw S. (Sonja) Jansen | Afdelingsmanager Ruimte (interim)
  • Mevrouw S. (Sanne) van Ommen | Afdelingsmanager Samenleving en loco- gemeentesecretaris | Secretaris Volleybalvereniging Blok EVC, Vaassen
  • Mevrouw M. (Monica) Popescu | Afdelingsmanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (interim) | ZZP'er
  • Mevrouw J. (Dennie) Kattenberg | Raadsgriffier
  • Mevrouw H. (Heleen) Hartkamp | Loco-griffier | Beleidsontwikkelaar Wmo gemeente Epe

Pagina opties