College

Burgerjaarverslag

Icon

In het burgerjaarverslag kijkt de burgemeester terug op het afgelopen jaar. Wat gebeurde er op het gebied van dienstverlening, inwonerparticipatie, openbare orde en veiligheid en regionale samenwerking?

Naar burgerjaarverslag

College op pad

Waar gaat het college de komende week naar toe?

Naar college op pad

Nevenfuncties college

Welke functies hebben de collegeleden vanuit hun werk voor de gemeente Epe en daarnaast?

Naar nevenfuncties college

Samenstelling college

Overzicht collegeleden.

Naar samenstelling college

Collegeprogramma 2018-2022

Waar maakt het college van burgemeester en wethouders (B&W) zich sterk voor?

Naar collegeprogramma 2018-2022

Besluitenlijsten

Wat heeft het college besloten?

Naar besluitenlijsten college

Coalitieakkoord 2018-2022

Hier werkt het college van burgemeester en wethouders (B&W) tot de volgende verkiezingen aan.

Naar coalitieakkoord 2018-2022

Pagina opties