Bestuur

College

Wie vormen het college en wat doen zij?

Naar college

Regelgeving

Bekendmakingen, verordeningen en beleid.

Naar regelgeving

Gemeenteraad

Wie zitten er in de gemeenteraad en wat is hun taak?

Naar gemeenteraad

Financiën

Begroting, jaarrekening en nota's.

Naar financiën

Organisatie gemeente Epe

Lees meer over onze organisatie en werkwijze.

Naar organisatie gemeente Epe

Pagina opties