Begraven en asbestemming

Als een dierbare van u is overleden, dan komt er veel op u af. Op deze pagina vindt u meer informatie over de aangifte van overlijden, gemeentelijke begraafplaatsen en kosten.

Aangifte van overlijden

Als een dierbare van u is overleden, dan doet u aangifte in de gemeente waar uw dierbare overleden is. Meestal regelt de uitvaartondernemer de aangifte van overlijden, maar u kunt dit ook zelf doen. 

Begraafplaatsen

U kunt uw dierbare begraven op een van de 7 gemeentelijke begraafplaatsen. Elk dorp heeft 1 of meerdere gemeentelijke begraafplaatsen. Er is geen crematorium in de gemeente Epe. Op de gemeentelijke begraafplaatsen kunt u een asbus van uw dierbare wel bijzetten in een graf of urnenmuur. Ook kunt u de as verstrooien. 

Meestal doet de uitvaartondernemer de aanvraag van het graf op een van de gemeentelijke begraafplaatsen, maar u kunt ook zelf contact opnemen met de gemeente. 

Kosten

Begraven in een particulier graf

Op een particulier graf hebt u uitsluitend recht. Dat betekent dat u bepaalt wie er wordt begraven. Deze graven huurt u voor een periode van 20 of 50 jaar. Bij begraven in het weekend is er een toeslag van € 458,-.

 
Omschrijving Kosten 20 jaarKosten 50 jaar
Uitgifte grafrechten€ 1.802,-€ 3.603,-
Onderhoud begraafplaats€ 1.654,-€ 4.134,-
Begraafkosten€ 1.235,- € 1.235,-
Aanvraag vergunning gedenkteken € 275,- € 275,-
Totaal€ 4.966,-€ 9.247,-

Begraven in een algemeen graf 

U kunt ook kiezen voor een algemeen graf.  Er kunnen maximaal 2 personen in een algemeen graf begraven worden. De begraafplaats beheerder bepaalt wie er in het graf begraven wordt. Algemene graven worden na de verplichte grafrust van minstens 10 jaar geruimd. U kunt het graf niet verlengen. U mag geen gedenkteken plaatsen op een algemeen graf. Bij begraven in het weekend is er een toeslag van € 458,-.

 
Omschrijving Kosten 10 jaar
Begraafkosten€ 1.235,-
Onderhoud begraafplaats€ 415,-
Totaal€ 1.650,-

Asbussen

Bijzetten asbus in een particulier graf of urnengraf

U kunt een asbus bijzetten in een particulier graf of urnengraf. Op deze graven hebt u uitsluitend recht. Dat betekent dat u bepaalt wie er wordt begraven. Deze graven huurt u voor een periode van 20 of 50 jaar. Bij bijzetting van de urn in het weekend is er een toeslag van € 458,-.

 
OmschrijvingKosten 20 jaarKosten 50 jaar
Uitgifte grafrechten€ 1.802,-€ 3.603,-
Onderhoud begraafplaats€ 1.654,-€ 4.134,-
Kosten bijzetting€ 775,-€ 775,-
Aanvraag vergunning gedenkteken € 275,-€ 275,-
Totaal€ 4.506,-€ 8.787,-

Bijzetten asbus in een urnenmuur

U kunt een nis in een urnenmuur huren om een urn bij te zetten. De nis in de urnenmuur huurt u voor een periode van 10, 20 of 50 jaar. Bij bijzetting van de urn in het weekend is er een toeslag van € 458,-.

 
OmschrijvingKosten 10 jaarKosten 20 jaarKosten 50 jaar
Uitgifte rechten nis€ 893,-€ 1.132,-€ 2.256,-
Onderhoud begraafplaats€ 828,-€ 1.654,-€ 4.134,-
Kosten bijzetting€ 390,-€ 390,-€ 390,-
Bronzen gedenkplaat€ 273,-€ 273,-€ 273,-
Totaal€ 2.384,-€ 3.449,-€ 7.053,-

Verstrooien as

U kunt de as van uw dierbare ook verstrooien op een van de gemeentelijke begraafplaatsen. Als u as wilt verstrooien op een graf, dan moet u toestemming van de rechthebbende van het graf hebben. Bij het verstrooien moet altijd een beheerder van de gemeentelijke begraafplaats aanwezig zijn. Om een afspraak met de beheerder van een gemeentelijke begraafplaats te maken, kunt u contact opnemen met de gemeente. Bij bijzetting van de urn in het weekend is er een toeslag van € 458,-.

OmschrijvingKosten
Verstrooien van de as€  210,-

Verlengen rechten

Na het verlopen van de huurperiode kunt u de grafrechten verlengen. Hier zijn kosten aan verbonden. Als de rechthebbende van het graf is overleden, moet u het graf binnen 6 maanden na overlijden overschrijven naar een familielid. Als u de grafrechten niet op tijd overschrijft, komen de rechten te vervallen.

 
OmschrijvingKosten 10 jaarKosten 20 jaar
Particulier graf of urnengraf (met onderhoud)€  1.844,-€  3.456,-
Urnennis voor een periode van 10 jaar (met onderhoud)€ 1.293,-N.v.t.

Ruimen, schudden of opgraven

Gemeente Epe ruimt graven als de grafrechten verlopen zijn. U kunt ook zelf een aanvraag doen tot ruimen, schudden of opgraven van het graf na de verplichte grafrust van 10 jaar.

  • Graf ruimen: de menselijke resten worden begraven in een verzamelgraf
  • Graf schudden: De menselijke resten worden dieper begraven in het graf. Een graf kan 1 keer geschud worden. 
  • Opgraven: de menselijke resten worden opgegraven en ergens anders begraven of gecremeerd. 
OmschrijvingKosten
Graf op aanvraag laten ruimen of schudden€  1.235,-
Graf op aanvraag laten opgraven€  1.962,-

Contact

Hebt u vragen over bijvoorbeeld begraven, tarieven, rechten, onderhoud, het bijzetten van een urn of het ruimen en schudden van graven? Neem dan contact op met de gemeente Epe via telefoonnummer 14 0578.