Verkiezingsborden en flyeren

Algemeen

Vanaf 14 oktober 2023 worden op 6 locaties in de gemeente Epe aanplakborden geplaatst. Hierop kunnen politieke partijen hun campagneposters plakken. Ook flyeren is toegestaan. Hiervoor gelden een aantal regels.

Spelregels verkiezingsborden

 • Respecteer elkaars plek op het verkiezingsbord.
 • Plak uw poster niet over een andere verkiezingsposter.
 • Beklad geen posters van andere politieke partijen.

Locaties aanplakborden

Epe

 • Hardenbrink - Sint Jorisweg: hoek Brinklaan
 • Hoofdstraat/hoek Dellenweg: bij het evenementenbord

Oene

 • Keizerstraat/hoek Houtweg: bij de Rabobank

Emst

 • Eperweg: tegenover Vijgenkampsweg

Vaassen

 • Julianalaan: parkeerplaats tegenover Kasteel de Cannenburch
 • Laan van Fasna - Deventerstraat: bij de rotonde

Eigen verkiezingsborden

Naast de door de gemeente beschikbaar gestelde borden mogen de partijen die aan de verkiezingen meedoen ook eigen borden plaatsen. Hiervoor gelden regels:

 • U mag vanaf 8 november 2023 borden plaatsen.
 • Elk bord is maximaal 1 m2.
 • Op particuliere grond mag u alleen met toestemming van de eigenaar een bord plaatsen.
 • U mag niet op bomen plakken of spijkeren.
 • De verkeersveiligheid mag niet in gevaar komen.
 • U moet het bord/de borden vóór 29 november 2023 verwijderen. Daarna haalt de gemeente de borden weg, op kosten van de partij die ze heeft geplaatst.
 • Elke politieke partij mag maximaal 12 borden plaatsen: 4 in Epe, 4 in Vaassen, 2 in Oene en 2 in Emst.

Een vergunning of melding aan de gemeente is niet nodig.

Spelregels flyeren

Het uitdelen van campagnemateriaal rondom de verkiezingen is toegestaan. De volgende regels gelden daarbij: