Regels over bomen

De gemeente Epe is trots op haar groene karakter. Dit karakter en de daarbij horende sfeer van de gemeente Epe wordt voor een groot deel bepaald door de bomen. Ze zijn onmisbaar voor de leefomgeving van mens en dier. De gemeente Epe wil dit groene karakter behouden en versterken. Allerlei ontwikkelingen en werkzaamheden brengen bomen in gevaar. De gemeente Epe wil haar bomen daartegen beschermen. 

Bomenbeleidsplan

Om de bomen te houden en gezond te houden heeft de gemeente Epe een bomenbeleid opgesteld. Hierin staan ook regels voor het kappen van bomen. Het bomenbeleidsplan gaat over de gemeentelijke bomen en particuliere bomen in de gemeente Epe.

Beschermde bomen

In het bomenbeleidsplan van de gemeente Epe staat welke bomen beschermd zijn. Hieronder vallen ook bijzondere bomen zoals monumentale bomen, waardevolle bomen en toekomstbomen. Herdenkingsbomen zijn een voorbeeld van monumentale bomen. 

Bomen kappen

Om bomen te kappen of verplanten kan het zijn dat een boomeigenaar een vergunning moet aanvragen. U kunt controleren of u een vergunning nodig heeft om uw boom te kappen. De omgevingsvergunning wordt getoetst aan het bomenbeleid en aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Beschermde bomen mogen vaak niet gekapt worden, maar er zijn uitzonderingen volgens het bomenbeleid en de APV. Voor welke bomen een uitzondering wordt gemaakt op basis van de APV staat beschreven in de Bomenlijst.