Recreëren en wonen

Recreatieverblijven zijn er om te ontspannen en vakantie te vieren. Als mensen met een ander doel op bijvoorbeeld een vakantiepark zijn, verandert de sfeer van ontspannen en vakantie vieren in de sfeer van wonen en werken. Vakantiegangers voelen zich er steeds minder thuis en het park of de omgeving verandert ingrijpend. Daarom is het niet toegestaan om te wonen in een recreatieverblijf.

Uitgeschreven tekst filmpje

U woont in een recreatieverblijf (een chalet, vakantiewoning of caravan) als:

  • U staat ingeschreven op het adres van het recreatieverblijf
  • U geen andere woning heeft
  • U in het recreatieverblijf verblijft voor werk
  • U tijdelijk een woning nodig heeft door problemen in uw privé-situatie
  • U een periode tussen twee huizen moet overbruggen

Waarom staat de gemeente Epe bewoning van recreatieverblijven niet toe?

De gemeente Epe is een groene en recreatieve gemeente. Wij vinden het belangrijk om dit karakter te behouden. 

Behoud van voldoende recreatieverblijven

De gemeente Epe vindt het belangrijk dat toeristen gebruik maken van de recreatieverblijven die in de gemeente aanwezig zijn. Ook in de toekomst moeten de recreatieverblijven voor toeristen beschikbaar blijven. Elk ander gebruik van recreatieverblijven is daarom niet toegestaan. Bewoning of verblijf door arbeidsmigranten leidt tot minder beschikbare recreatieverblijven. Dit is niet wenselijk.

Toeristen recreëren, bewoners wonen

Toeristen verblijven tijdelijk en komen naar de gemeente Epe voor rust en ontspanning. Zij genieten van de groene omgeving en vertragen hun tempo. Zij vieren vakantie, zij brengen daar de vrije tijd door.

Als een recreatieverblijf wordt bewoond, dan is het doel van het verblijf geen vakantie of vrijetijdsbesteding. Dit leidt tot andere woonwensen en een ander gebruik van een recreatieverblijf. Bewoning leidt tot meer bebouwing in het buitengebied (bijvoorbeeld schuurtjes, carports en serres).  Ook hebben bewoners een ander leefritme dan toeristen. Het recreatieve karakter en de ontspannen sfeer van een vakantiepark veranderen hierdoor. Ook dit vindt de gemeente Epe niet wenselijk. 

Gebruik voorzieningen

Bewoners van recreatieverblijven staan vaak niet geregistreerd in de Basisregistratie Personen. Toch wonen zij wel in de gemeente Epe en maken zij gebruik van de gemeentelijke voorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan algemene voorzieningen zoals afvalinzameling en het onderhoud aan de wegen. Deze gemeentelijke voorzieningen worden dus zwaarder belast. Hierop zijn de gemeentelijke voorzieningen niet berekend en hiervoor betalen deze bewoners ook geen gemeentebelasting.  

Geen legalisatie

De gemeente Epe werkt niet mee aan legalisatie van permanente bewoning. In het geval wij van ons beleid afwijken dan schept dat een precedent. Dat wil de gemeente niet. Daarom trekt de gemeente Epe één duidelijke lijn. Om deze reden wordt niet afgeweken van het bestemmingsplan.

In specifieke noodgevallen

Voor zeer bijzondere situaties heeft de gemeente speciaal beleid gemaakt voor schrijnende situaties. Bijvoorbeeld als er een onveilige woonsituatie is ontstaan en er kinderen bij betrokken zijn. Of als er sprake is van zware medische, psychische en financiële problemen.

Uitgangspunt blijft dat er geen mogelijkheid is voor andere huisvesting. Als die er echt niet is, kan het tijdelijk wonen in een  recreatieverblijf een optie zijn. Hiervoor moet een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Ook moet er hulp aanvaard worden. Dit gaat via het Coördinatiepunt Leefbaarheid en Veiligheid van de gemeente.

De ontwerp-beleidsregel bewoning van recreatieverblijven in 'schrijnende situaties ligt vanaf 11 februari 2021 zes weken ter inzage. Wij verwachten dat de beleidsregel in de loop van 2021 gaat gelden.

Pagina opties