Meldpunt problemen verhuurders

De Wet goed verhuurderschap is gericht op het voorkomen en tegengaan van problemen met verhuurders. Denk hierbij aan discriminatie, intimidatie en te hoge servicekosten. Als huurder of woningzoekende kunt u dit ongewenste gedrag melden.

Discriminatie

Een verhuurder mag een huurder niet kiezen op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook.

Bedreiging of intimidatie

Verhuurders en verhuurbemiddelaars mogen niet intimideren, zoals dreigen met het opzeggen van een huurcontract. Of dreigen dat u geen elektriciteit meer krijgt.

Borg van 3 maanden of meer

Verhuurders mogen maximaal 2 maanden borg vragen. Is het contract voor 1 juli 2023 afgesloten, dan geldt een maximum van 3 maanden borg.

Geen huurovereenkomst op papier

Een huurcontract moet altijd op papier staan. Mét een handtekening van u en de verhuurder. 

Te hoge servicekosten

De servicekosten moeten eerlijk zijn. Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten ieder jaar een afrekening van de servicekosten sturen.

Geen informatie over rechten en plichten als huurder

Rechten en plichten over huren moeten altijd op papier staan.

Extra regels bij arbeidsmigrant

Het huurcontract mag niet aan een arbeidscontract vastzitten. Rechten en plichten moeten in een taal geschreven zijn die de arbeidsmigrant begrijpt.

U huurt van een woningcorporatie

Huurt u van een woningcorporatie, zoals Triada, dan kunt u uw klacht bij de corporatie melden waarvan u de woning huurt. Zij werken de klacht zelf af.