Melden fouten in overheidsregistraties

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) kan helpen als u last hebt van fouten in uw gegevens en u komt er zelf niet meer uit met de verschillende instanties.

Wat u moet weten

  • Veel overheidsorganisaties, zoals de gemeente, gebruiken allerlei gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties. Het is belangrijk dat al die gegevens kloppen.
  • Staat er een fout in een registratie? Dan is het belangrijk dat deze snel wordt hersteld. U neemt dan altijd eerst contact op met de organisatie die verantwoordelijk is voor die gegevens. Komt u er niet uit? Dan kunt u zich melden bij het landelijk Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO).
  • Het MFO helpt inwoners, ondernemers en (semi)overheidsorganisaties bij het (laten) aanpassen van een fout in een overheidsregistratie.
  • Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Meer informatie over het MFO en hoe u een melding kunt doen, leest u op de website van de RvIG. Op die website vindt u ook meer informatie en voorbeelden van meldingen.