Leerplicht

Algemeen

Elk kind heeft recht op onderwijs. Tussen de 5 en 18 jaar zijn jongeren verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben (havo, vwo of mbo2 diploma). Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar kwalificatieplicht.

Wat u moet weten

  • De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Vanaf dat moment zijn ouders of verzorgers ook strafbaar als zij hun kind thuis houden. Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Ouders of verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op een school. De kinderen moeten ook echt naar die school gaan. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en nieuwkomers (asielzoekers en vreemdelingen). 
  • Een leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet.
  • De gemeente Apeldoorn verzorgt de leerplichtregistratie en de uitvoering van de Leerplichtwet voor de gemeente Epe. Voor contact met de leerplichtambtenaar kunt u bellen naar gemeente Apeldoorn via 14 055. Of kijk voor meer informatie op de website van gemeente Apeldoorn.
  • In sommige situaties is bijzonder verlof toegestaan. Voor een huwelijk of begrafenis bijvoorbeeld. Neem hiervoor contact op met de school van uw kind(eren).