Kind erkennen

U kunt uw kind erkennen als u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt. De vader of duomoeder moet het kind erkennen om juridisch gezien de ouder van het kind te worden. Dit doet u tijdens een afspraak op het gemeentehuis.

Wat u moet weten

Meenemen

  • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van uzelf
  • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van de moe­der
  • als de moe­der schrif­te­lijk toe­stem­ming geeft: de toe­stem­mings­ver­kla­ring. Dit geldt alleen voor het tweede of volgende kind uit dezelfde relatie.