Inrit of uitrit aanleggen

Een inrit of uitrit is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg. Als u een inrit of uitrit wilt aanleggen, moet u dit van tevoren melden bij de gemeente. Doe dit in ieder geval 4 weken voordat u wilt beginnen met aanleggen.

Wat u moet weten

Een inrit, uitrit of oprit zijn hetzelfde. Voor het gemak gaan we uit van een uitrit. De gemeente kan de aanleg van een uitrit weigeren in het belang van:

  • de bruikbaarheid van de weg
  • het veilig en doelmatig gebruik van de weg
  • de bescherming van het uiterlijk ten aanzien van de omgeving
  • de bescherming van de groenvoorziening in de gemeente
  • parkeerplaatsen

Wanneer u bijvoorbeeld een uitrit wenst op een drukke hoofdontsluitingsweg, zal de gemeente u die waarschijnlijk weigeren vanwege de verkeersveiligheid.

In de meeste gevallen is de gemeente eigenaar van de openbare weg. Daarom moet zij toestemming geven voor het maken en hebben van een inrit. Zij stelt hier wel voorwaarden aan, zoals het soort materiaal dat moet worden gebruikt.

Hoelang het duurt

Uw melding wordt binnen 4 weken verwerkt als het gaat om een gemeentelijke weg en binnen 8 weken als het gaat om een provinciale weg. Daarvoor heeft u namelijk een vergunning nodig.

Meenemen of toevoegen

  • foto van de bestaande situatie
  • schets van de gewenste situatie

Kosten

Geen.