Nieuws

 • Geen veteranenbijeenkomst op 24 september

  (20-09-2021)

  Helaas gaat de geplande veteranenbijeenkomst op vrijdag 24 september niet door. De veteranenbijeenkomst van de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst is vanwege de coronamaatregelen geannuleerd.

 • Cleantech regio besluit over regionale energiestrategie 1.0

  (17-09-2021)

  Hoeveel duurzame energie kan de Cleantech Regio in 2030 opwekken? En waar en op welke manier kan dat gebeuren? In deze periode besluiten zeven gemeenten, twee waterschappen en de provincie Gelderland over de Regionale Energie Strategie 1.0. Daarin staat dat de regio 1,07 TWh (Terrawattuur) duurzame energie kan produceren. Het doel is om in Nederland in 2030 49% minder CO2 uit te stoten.

 • Een goed punt voor informatie en een prik zonder afspraak

  (17-09-2021)
  Afbeelding bij een goed punt voor informatie en een prik zonder afspraak

  GGD Noord- en Oost-Gelderland is op woensdag 22 september aanwezig in het gemeentehuis van Epe en op zaterdag 25 september in dorpscentrum De Wieken in Vaassen voor extra informatie en voorlichting over het coronavirus en de coronavaccinatie. De locatie is ingericht als tijdelijke pop-up locatie met vrije inloop voor iedereen die vragen heeft of zich wil laten vaccineren, zonder eerst een afspraak te maken.

 • Gemeente blij met betrokkenheid inwoners

  (16-09-2021)

  De ontwerp omgevingsvisie ‘Natuurlijk goed leven’ lag deze zomer ter inzage. Inwoners kregen de mogelijkheid om hun reactie te geven door een zienswijze in te dienen. Zo’n 100 zienswijzen met complimenten, adviezen en aandachtspunten kreeg de gemeente binnen. Inmiddels zijn de zienswijzen doorgenomen en bekeken in hoeverre zij tot een wijziging van de omgevingsvisie zouden moeten leiden. Het college legt de omgevingsvisie en de beantwoording van de zienswijzen nu voor aan de gemeenteraad. De raad neemt daarover naar verwachting in oktober een beslissing.

 • Vijf scholen uit Epe zamelen elektronisch afval in!

  (16-09-2021)
  Afbeelding bij vijf scholen uit Epe zamelen elektronisch afval in!

  Iedereen kent het wel, u hebt nog wat oude elektronica rondslingeren. Een oud telefoontje, kapotte dvd-speler of wekker bijvoorbeeld. Toch schiet het er iedere keer weer bij in om deze elektronische apparaten, ook wel ‘e-waste’ genoemd, weg te brengen. Tien scholen uit de regio (vijf uit Deventer en vijf uit Epe) zorgen er van 13 september tot en met 7 oktober voor dat u heel makkelijk én duurzaam uw ‘e-waste’ kunt inleveren. Zij doen namelijk mee aan de ‘e-waste’ Race. Vanzelfsprekend wordt al het ingeleverde materiaal op de juiste manier afgevoerd – door medewerkers van Circulus-Berkel - en gerecycled.

 • Standplaats Marktplein Vaassen vrijgekomen

  (16-09-2021)
  Logo gemeente Epe

  Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat de navolgende standplaats in de gemeente Epe per direct is vrijgekomen: Marktplein Vaassen. Het betreft een standplaats voor de vrijdag (van 8.00 uur tot 13:00 uur, van 13:00 uur tot 18.00 uur en van 18:00 uur tot 21:00 uur) met een maximale afmeting van vier parkeerplekken.

 • Gemeente: samen aan de slag met resultaten Quick Scan en verbeteragenda

  (16-09-2021)
  Logo gemeente Epe

  Kort voor de zomer kwamen de resultaten van de Quick Scan Lokale Democratie naar buiten. De Quick Scan verzamelde meningen en wensen van inwoners, raadsleden, ambtenaren en collegeleden. De hoofdvraag van de scan was: ‘Vormen we een goed en respectabel gemeentebestuur?’ 

 • Integriteitsmelding nader onderzocht: ‘Melding is speculatie’

  (16-09-2021)

  De burgemeester van Epe heeft onafhankelijk onderzoek laten doen naar aanleiding van een integriteitsmelding tegen twee bestuurders, te weten wethouder Jan Aalbers en oud-burgemeester Hans van der Hoeve. Het Periklesinstituut concludeert in haar rapport: de melding gaat uitgebreid in op mogelijke motivaties van betrokken bestuurders, maar levert daar geen bewijzen voor. Het instituut beoordeelt ze daarom als speculatie. Burgemeester Tom Horn las in de gemeenteraadsvergadering van 16 september een verklaring voor. Hij beschouwt het onderzoek nu als afgerond. 

 • Onderzoek sociaal domein

  (09-09-2021)
  Afbeelding bij Onderzoek sociaal domein

  In mei 2021 is er een onderzoek geweest over het sociaal domein in de gemeente Epe, omdat de gemeente de visie wil aanpassen. In totaal hebben 562 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. 

 • Samen verder werken aan energiebesparing

  (09-09-2021)
  Afbeelding bij samen verder werken aan energiebesparing

  Triada, gemeente Epe en gemeente Heerde slaan de handen ineen. Samen starten ze in september met acties om inwoners te stimuleren om energie te besparen. Net als in 2020 werken zij daarbij samen met het Regionaal Energieloket en energiecoöperatie Heerde Energiek. Vorig jaar waren de acties gericht op woningeigenaren. Die acties waren zeer succesvol. Dit jaar gaat er ook speciaal aandacht uit naar huurders.

 • Energieadvies nodig?

  (09-09-2021)
  Afbeelding bij energieadvies nodig?

  Vanaf 1 september heeft de gemeente Epe een nieuwe energieadviseur: Anneke Idzinga! Inwoners van de gemeente Epe kunnen gratis energieadvies bij haar inwinnen.

 • College neemt besluit: nieuwbouw De Boskamp kan doorgaan

  (08-09-2021)
  Logo gemeente Epe

  Het college van burgemeester & wethouders heeft de knoop doorgehakt: de nieuwbouw van De Boskamp kan doorgaan. Aan de Burgemeester Van der Feltzlaan 4 gaat Woonzorg Unie Veluwe (WZU) naar aanleiding van dit besluit een woon-zorggebouw realiseren. Er zijn twee hoofdredenen voor deze beslissing: de toekomst van de intramurale zorg in Epe en de match met bestemmingsplan en regelgeving. Wethouder Lia de Waard-Oudesluijs: “Dankzij deze nieuwbouw kunnen inwoners in Epe blijven wonen, ook als hun zorgvraag complexer wordt. Het maatschappelijk belang is daarom groot.”

 • Werkzaamheden aanleg rotonde Hoofdstraat – Quickbornlaan in Epe van start

  (07-09-2021)

  Op de kruising Hoofdstraat-Quickbornlaan zijn de afgelopen jaren verschillende ongevallen gebeurd. Dit is voor de gemeente Epe aanleiding geweest om in samenspraak met de aanwonenden (tijdens een tweetal bewonersavonden in de zomer van 2019) een verkeersplan te maken. Hieruit kwam een rotonde als voorkeursoplossing naar voren.

 • Samenwerking Woningcorporatie Triada met de energiecoaches Epe

  (07-09-2021)
  De energiecoaches krijgen uitleg

  In 2019 heeft Woonstichting Triada nieuwbouwcomplex Mandelahof opgeleverd: 19 eengezinswoningen en 6 appartementen. De duurzaamheids­maatregelen in deze woningen zijn maximaal. De uitstekend geïsoleerde woningen zijn gasloos en voorzien van een warmtepomp en een mechanische ventilatie. Veel bewoners willen graag meer uitleg over de werking van de apparatuur. En die hulp krijgen de huurders. Drie energiecoaches van de gemeente Epe hebben samen met de medewerkers van Triada uitleg gekregen over de apparaten in de woning. Alle bewoners van de Mandelahof kunnen de hulp van een energiecoach inschakelen. Gratis. Eén van die energiecoaches is Hans Meijnen. We stelden Hans een paar vragen over het project en de inzet van de energiecoaches.

 • Duurzaamheid voor bedrijven

  (03-09-2021)
  Duurzaam Epe logo

  Uitnodiging: Doe mee, word ontvanger van de energie cadeaubon! 

 • Gezinnen besparen energie én geld met Junior Energiecoach: een superleuk spel!; Meld je aan vóór 4 oktober!

  (02-09-2021)
  Gezinnen besparen energie én geld met Junior Energiecoach: een superleuk spel!

  Welke apparaten slurpen de meeste stroom? Hoeveel lampen branden er in jouw huis? Doe met je gezin mee aan Junior Energiecoach: een spel met leerzame uitdagingen, puzzels, experimenten en winacties. Zo ontdek je waar jullie energie kunnen besparen. Wedden dat ook jij straks zegt: ‘Met energie kun je lachen!’? Meld je aan vóór 4 oktober!

 • Onderzoek mogelijkheden woningbouw ’t Slath

  (25-08-2021)
  Afbeelding bij onderzoek mogelijkheden woningbouw ’t Slath

  Het college van B&W van de gemeente Epe onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om woningbouw in het gebied ’t Slath - ten noordoosten van de kern Epe - te ontwikkelen. De vraag naar woningen blijft groeien en de druk op de woningmarkt is groot. Om te zorgen dat de huidige en toekomstige inwoners van de gemeente woningen kunnen vinden, moet er worden gebouwd. Eén van de mogelijke locaties voor de ontwikkeling van woningbouw is ’t Slath. 

 • Subsidie voor energiebesparende ondernemers!

  (25-08-2021)
  Afbeelding bij subsidie voor energiebesparende ondernemers!

  Tot nu toe werden door de overheid met name de bedrijven die grootverbruikers van energie zijn verplicht en gesteund in duurzame ambities. Door middel van de meldplicht energiebesparing moeten ondernemers energiebesparende maatregelen nemen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Dit geldt niet voor het MKB met een lager energieverbruik. Maar nu kunnen ook ondernemers die op jaarbasis minder dan 50.000 kW/h elektra en/of 25.000m3 gas verbruiken aan de slag met hun energieverbruik. Hoe lager de maandelijkse energielasten, hoe beter voor het bedrijfsresultaat. Dus er is een wereld te winnen.

 • Aanpassingen in uitvoering Wmo en Jeugdwet

  (17-08-2021)
  Afbeelding bij aanpassingen in uitvoering Wmo en Jeugdwet

  De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet uit. Om deze zorg voor te bereiden op de toekomst heeft de gemeente de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet aangepast. Als u zorg of ondersteuning ontvangt, kunt u met deze veranderingen te maken krijgen.

 • Meeste inwoners tevreden over zorg en ondersteuning door gemeente Epe

  (17-08-2021)
  Afbeelding bij meeste inwoners tevreden over zorg en ondersteuning door gemeente Epe

  De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet uit. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning, een rolstoel of scootmobiel. Naast dat we dat wettelijk verplicht zijn om te onderzoeken wat inwoners van uitvoering van de zorg en ondersteuning vonden, vindt de gemeente het zelf ook belangrijk om te weten wat de inwoners ervan vinden. Zodat we de zorg en ondersteuning nog beter kunnen maken.

 • Pas op voor uittreksels via dienstverleners

  (19-07-2021)
  Afbeelding van een lijstje

  Er zijn op dit moment verschillende dienstverleners en websites die gemeentelijke uittreksels voor u kunnen aanvragen. Maar de prijs voor het uittreksel is dan altijd hoger dan wanneer u het rechtstreeks bij de gemeente aanvraagt.

 • Gemeente: aan de slag met 5 concrete verbeterpunten

  (17-07-2021)

  De gemeente Epe wil nog beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners. Daarom is onlangs een Quick Scan Lokale Democratie uitgevoerd. Uit de resultaten komen vijf verbeterdoelen: 1) open en transparant werken, 2) investeren in persoonlijk contact, 3) duidelijke spelregels en procedures bij participatie, 4) ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en 5) helder en duidelijk communiceren. Burgemeester Tom Horn: “Inwoners hebben duidelijke signalen gegeven. De begeleidingscommissie vindt dat de inbreng van inwoners leidend moeten zijn. Hier moeten we écht mee aan de slag!

 • Wet Elektronische Publicaties (Wep) op 1 juli 2021 van kracht

  (21-06-2021)

  Vanaf 1 juli 2021 is de Wet Elektronische Publicaties (Wep) van kracht. De Wep verplicht gemeenten (maar bijvoorbeeld ook provincies) om alle officiële publicaties (ook wel bekendmakingen genoemd) online te zetten via www.overuwbuurt.overheid.nl

 • Zonnepanelenactie in gemeente Epe van start!

  (02-06-2021)
  Afbeelding bij zonnepanelenactie in gemeente Epe van start!

  Zelf zonne-energie opwekken, dat gebeurt bij steeds meer huishoudens. Dat is super goed nieuws voor het milieu én de eigen stroomrekening. Maar nog steeds zijn er veel lege daken. Daarom start de gemeente Epe in samenwerking met het Regionaal Energieloket op 1 juni een nieuwe zonnepanelenactie.

 • Centra Epe en Vaassen: tijdelijk voetgangersgebied

  (23-04-2021)
  Afbeelding bij Centra Epe en Vaassen: tijdelijk voetgangersgebied

  De centra van Epe en Vaassen worden vanaf 28 april tijdelijk voetgangersgebieden, net zoals vorig jaar zomer. Vanaf dat moment mogen de horeca en terrassen weer geopend worden. Vanwege de coronacrisis gelden daarvoor voorwaarden.

 • Bijna 3.000 inwoners bereikt

  (26-03-2021)
  Afbeelding bij bijna 3.000 inwoners bereikt; Epe duurzaam

  Gemeente Epe heeft de afgelopen vijftien maanden veel acties voor het besparen van energie uitgevoerd in samenwerking met het Regionaal Energieloket. Hiermee zijn zo’n 3.000 woningeigenaren bereikt.

 • Toekomstkracht voor ondernemers gemeente Epe

  (24-03-2021)

  Gemeente Epe slaat de handen ineen met bedrijven en instanties om ondernemers in de gemeente te steunen in deze coronacrisis. Het project Toekomstkracht biedt trainingen en webinars aan over toekomstbestendig ondernemen. Daarnaast is Adinda Keizer aangetrokken als kwartiermaker; een verbinder tussen ondernemers en lokale partijen.

 • Hans Baltus praat met de burgemeester over 'Aandacht voor elkaar'

  (03-11-2020)

  In dit 1,5m-filmpje praten ondernemer Hans Baltus en burgemeester Tom Horn over 'aandacht voor elkaar'. Wat betekent dat voor Hans als ondernemer? En als mens?

 • Burgemeester: “Met positieve aandacht voor elkaar houden we de moed erin"

  (21-10-2020)
  Afbeelding bij Burgemeester: “Met positieve aandacht voor elkaar houden we de moed erin"

  “Ondanks het goede gedrag van velen staan we toch weer in de crisisstand.”

 • Aandacht voor elkaar - een videoboodschap van de burgemeester

  (06-10-2020)

  Het coronavirus raakt ons allemaal en volhouden is lastig. Vandaag start een periode van ‘Aandacht voor elkaar’. In de gemeente vanaf vandaag t/m 6 november. Burgemeester Tom Horn doet alvast een oproep: “Laten we aandacht voor elkaar blijven houden en onze verhalen delen”.

 • Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt

  (07-09-2020)
  Afbeelding bij steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt

  De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan. Het kabinet komt met steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden dat volgt op de twee eerdere noodpakketten.

 • Wie beslist nou eigenlijk waarover tijdens de coronacrisis?

  (24-06-2020)

  Deze vraag kwam naar voren in het recente onderzoek via inwonerspanel Epe Spreekt.

 • Dienstverlening gemeente Epe

  (29-05-2020)

  De gemeente Epe heeft haar dienstverlening en openingstijden aangepast. De gemeente Epe vraagt u om alleen voor noodzakelijke aanvragen een afspraak te maken en naar het gemeentehuis te komen. Dit om verdere verspreiding van het corona-virus te voorkomen. Zo kunnen we onze diensten veilig en verantwoord blijven leveren.

 • Geld voor goede ideeën van inwoners

  (11-05-2020)

  De gemeente Epe en de provincie Gelderland hebben beide een subsidieregeling voor goede ideeën van inwoners.

 • Gebiedsregisseurs staan voor u klaar. Juist nu. Kijk en luister

  (04-04-2020)

  De gebiedsregisseurs in de gemeente Epe staan voor u klaar. Juist nu, tijdens de coronacrisis.

 • Videoboodschap burgemeester Horn: "Houd goede moed"

  (02-04-2020)

  In deze videoboodschap spreekt burgemeester Horn over de invloed van het coronavirus in de gemeente Epe.

 • Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 2023

  (12-07-2019)

  De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Dat hebben minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) besloten.

Archief

Pagina opties