Nieuws

 • Resultaten enquête zonne- en windenergie beschikbaar

  (15-01-2020)

  In november 2019 zijn inwoners uit de gemeenten Epe, Apeldoorn, Brummen, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen gevraagd hun mening te geven over duurzame energieopwekking. Door het invullen van een enquête via het inwonerpanel Epe Spreekt konden ook onze inwoners  aangeven hoe volgens hun zonneparken en windmolens het beste een plaats kunnen krijgen in het regionale landschap en waar hun voorkeur naar uitgaat. Veel inwoners uit onze gemeente en de andere gemeenten hebben de enquête ingevuld.

 • Lokaal Sport- en Beweegakkoord in de maak

  (14-01-2020)

  Meer dan 50 mensen kwamen maandagavond 13 januari bijeen voor het Lokaal Sport- en Beweegakkoord.

 • Kerststukken begraafplaatsen in februari weggehaald

  (13-01-2020)

  Aan het eind van het jaar leggen mensen vaak kerstversieringen op graven van de gemeentelijke begraafplaatsen.

 • Centrum Vaassen: werkzaamheden Torenstraat

  (09-01-2020)

  Ook aannemer Dusseldorp heeft maandag 6 januari in het centrum van Vaassen de werkzaamheden weer hervat. Er wordt nu gewerkt aan de Torenstraat tussen de Kerkweg en het Ter Heerdtspad (zie kaartje).

 • Winnaars sportprijzen 2019

  (07-01-2020)

  Tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 6 januari werden de winnaars bekend gemaakt van de Sportprijs 2019 en de ‘Heel Epe Beweegt-prijs’ 2019. Wethouder Robert Scholten reikte aan Erik van Loenen de Sportprijs 2019 uit. Evolution Survivalrun won de ‘Heel Epe Beweegt-prijs’.

 • Wim Schuring krijgt Vrijwilligersprijs

  (07-01-2020)

  Wim Schuring uit Oene (rechts op de foto) heeft de Vrijwilligersprijs 2019 gewonnen. Wethouder Jan Aalbers reikte hem tijdens de nieuwjaarsreceptie de bijbehorende oorkonde uit.

 • Camera's voor basisscholen gemeente Epe

  (07-01-2020)

  De gemeente Epe schaft 8 nieuwe camerasystemen aan om schoolgebouwen te beschermen tegen inbraak en vandalisme.

 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Tom Horn

  (07-01-2020)

  “En wat vertel je dan als burgemeester in je eerste Nieuwjaarstoespraak. Ik bedacht me: als ik in januari 2021 weer voor u sta, wat zou ik dan in mijn eerste jaar als burgemeester willen hebben bereikt? Dan wil ik u bijvoorbeeld kunnen vertellen dat ik de verschillende dorpen en buurtschappen met elk een eigen karakter, eigen cultuur en geschiedenis beter heb leren kennen. U als inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen heb leren kennen. Dat ik u kan vertellen dat we nog steeds een financieel gezonde gemeente zijn en net als de afgelopen jaren nog steeds een daadkrachtige gemeenteraad en goed bestuur hebben. 

 • Werkzaamheden Dorpsstraat Vaassen 7 januari hervat

  (06-01-2020)

  Dinsdag 7 januari gaat aannemer Schagen weer verder met de werkzaamheden aan de Dorpsstraat in Vaassen. Deze week worden huis- en kolkaansluitingen aan de zijde van Heiwegen Mode vervangen. Aansluitend wordt er verder gewerkt aan de herinrichting van dit deel van de Dorpsstraat, tussen de Stationsstraat en de Kosterstraat.

 • Lulof Dalhuisen uit Oene benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

  (01-01-2020)

  Op Nieuwjaarsdag kreeg de heer Lulof (L.) Dalhuisen (73) uit Oene uit handen van burgemeester Tom Horn een Koninklijke onderscheiding. De heer Dalhuisen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld door de burgemeester. Dit gebeurde tijdens de Nieuwjaarsdienst in de kerk in Oene op de dag dat hij precies 50 jaar kerkorganist binnen de Hervormde Gemeente Oene was. Eén van de redenen dat de heer Dalhuisen werd onderscheiden.

 • Subsidie voor Stichting Vrijheid in de Gemeente Epe

  (19-12-2019)

  Het college van B&W heeft dinsdag 17 december de subsidiebeschikking vastgesteld voor de Stichting Vrijheid in de Gemeente Epe. Het gaat om € 25.000,- subsidie zoals die door de gemeenteraad is vastgelegd in de begroting voor 2020. De stichting organiseert volgend jaar allerlei waardige, herdenkende, vierende, maar ook leuke, educatieve en verbindende activiteiten om gezamenlijk te vieren dat de gemeente Epe op 17, 18 en 19 april 1945 bevrijd is. 

 • Adviezen inwoners over inwonerparticipatie opgevolgd

  (18-12-2019)

  De gemeente Epe gaat verder aan de slag met de adviezen die inwoners hebben gegeven over inwonerparticipatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de uitwerking van de adviezen in het Actieplan Inwonerparticipatie. “Ons college neemt de adviezen ter harte. Het zijn goede adviezen die door inwoners aan ons gegeven zijn en ze sluiten aan bij de acties van het gemeentebestuur om de werkwijze bij inwonerparticipatie te verbeteren. We hebben een actieplan bij de adviezen gemaakt gaan nu verder met concrete verbeteringen”, aldus Lia de Waard-Oudesluijs, waarnemend portefeuillehouder Inwonerparticipatie en Communicatie.

 • Start planvoorbereiding aanleg fietspad Vemderweg

  (17-12-2019)

  De gemeente start met het maken van een plan voor de aanleg van een nieuw fietspad vanaf het Apeldoorns kanaal (ter hoogte van de Vemderweg) tot aan de Nieuwe Wetering in Oene. Het gaat om een fietspad van bijna een kilometer lang.  De bedoeling is dat het nieuwe fietspad Vemderweg straks aansluit op het bestaande recreatieve fietspad tussen Heerde en Oene. 

 • Energie Coöperatie Epe laadt inwoners op met groene energie

  (10-12-2019)

  Stel, je wilt graag zonnepanelen, maar je dak is daarvoor vanwege de constructie of ligging niet geschikt. Dan ben je wellicht geneigd om jouw goede voornemen naast je neer te leggen. Voor die groep Epenaren is de Energie Coöperatie Epe (ECE) opgericht. “Wij onderzoeken de mogelijkheden om grootschalige duurzaamheidsprojecten op te starten waarvoor Epenaren zich kunnen inschrijven. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op daken van gebouwen van sportverenigingen of op daken van grote bedrijven. Zo hopen we uiteindelijk heel Epe op te laden met groene energie.”

 • Snoeien doet groeien

  (04-12-2019)

  In onze gemeente is veel openbaar groen te vinden. Een goede snoeiplanning is van belang. De gemeente snoeit om bomen en struiken te laten groeien en te zorgen dat ze gezond blijven. Struiken moeten bijvoorbeeld ontdaan worden van zieke en afgestorven plantendelen. En er moet voldoende licht en lucht tussen de takken en twijgen komen. Dus snoeien betekent groeien!

 • Onvoldoende draagvlak voor bedrijveninvesteringszones

  (24-11-2019)

  Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) geeft ondernemers, winkeliers en vastgoedeigenaren de mogelijkheid om extra te investeren in de economische versterking van het centrumgebied in Epe en Vaassen. De afgelopen weken konden ondernemers in het centrum van Epe en ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum van Vaassen stemmen op het instellen van drie bedrijveninvesteringszones: ‘BIZ ondernemers Kern Epe’, ‘BIZ ondernemers kern Vaassen’ en ‘BIZ vastgoed kern Vaassen’. De opkomst om te stemmen lag boven de 50%, maar voor de oprichting van ieder van de drie zones was tweederde van de stemmen noodzakelijk. Deze wettelijke eis is helaas net niet gehaald.

 • Omgevingsvisie gemeente Epe: hoe ziet u onze omgeving in de toekomst?

  (15-11-2019)

  De gemeente Epe is gestart met de voorbereidingen voor de Omgevingswet. Een nieuwe (landelijke) wet die in 2021 in werking treedt. Dat klinkt misschien saai, maar de nieuwe wet en vooral de omgevingsvisie heeft alles te maken met hoe onze gemeente er in de toekomst uitziet. We starten met de omgevingsvisie en die maken we graag met u!

 • Adviezen van inwoners over inwonerparticipatie

  (27-09-2019)

  ‘Geef tijdige terugkoppeling’, ‘maak gebruik van deskundigheid in de samenleving’ en ‘leg de spelregels uit bij inwonerparticipatie’ zijn de adviezen die de meeste stemmen kregen van de aanwezige inwoners bij de slotavond over inwonerparticipatie.

 • Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 2023

  (12-07-2019)

  De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Dat hebben minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) besloten.

Archief

Pagina opties