Nieuws

 • Vacaturecafé Epe

  (18-06-2018)

  Op dinsdag 3 juli vindt er weer een Vacaturecafé Epe plaats. In samenwerking met het UWV organiseert Werkbedrijf Lucrato een tweede editie in het gemeentehuis van Epe, van 14:00 tot 16:00 uur.

 • Gemeente heeft huishoudboekje op orde

  (15-06-2018)

  De jaarrekening 2017 van de gemeente Epe geeft opnieuw een positief beeld over de gemeentelijke financiën. De gemeente heeft het huishoudboekje op orde en de woonlasten kunnen daardoor laag worden gehouden.

 • Onderzoek inwonerspanel: waar en bij wie zoekt u hulp?

  (14-06-2018)

  Op dit moment loopt er een nieuw onderzoek van het inwonerspanel ‘Epe Spreekt’. Dit onderzoek gaat over de toegang naar hulp en ondersteuning bij werk, inkomen, (jeugd)zorg en welzijn. Met ‘toegang’ bedoelen we: of u de weg naar hulp en ondersteuning weet te vinden als u of iemand in uw omgeving dit nodig heeft. Bijvoorbeeld bij geldproblemen, opvoedingsdilemma’s, als iemand zijn baan verliest, of (chronisch) ziek wordt.

 • Energiecoach nu ook in Berkenoord Vaassen

  (12-06-2018)

  Sinds kort zijn er in de gemeente Epe energiecoaches actief. Zij kunnen inwoners op praktische wijze helpen om minder energie te verbruiken en dus kosten te besparen. Goed voor uw portemonnee maar ook voor het milieu.

 • Dit jaar geen gescheiden inzameling taxus

  (11-06-2018)

  In de afgelopen jaren leverden veel inwoners taxussnoeisel gescheiden aan bij de Recyclepleinen. Het jonge snoeisel bevat baccatine, een grondstof voor medicijnen tegen kanker. Uit de succesvolle inzameling bleek een grote betrokkenheid van inwoners uit de gemeente Epe. De landelijke samenwerkingspartner heeft helaas laten weten dat er geen afzetmarkt meer is voor het materiaal. Daarom wordt taxus dit jaar niet meer gescheiden ingezameld.

 • Energie-inloopmiddagen bij Stilema

  (11-06-2018)

  Wil je graag geld besparen door minder energie te gebruiken? Weet je niet goed waar je moet beginnen? Wil je graag tips welke energiebesparingsmaatregelen jij kan toepassen in jouw huis? Dan is de energie-inloopmiddag bij Stilema de juiste plek om naar toe te gaan!

 • 13 juni start werkzaamheden Jan Mulderstraat Vaassen

  (08-06-2018)

  Woensdag 13 juni wordt in Vaassen gestart met werkzaamheden langs de Jan Mulderstraat en rondom het het kruispunt Jan Mulderstraat – Houtzagersstraat – Molenstraat.

 • Bestemmingsplan Buitengebied Epe grotendeels onherroepelijk

  (07-06-2018)

  De gemeenteraad heeft op 23 maart 2017 het bestemmingsplan Buitengebied Epe vastgesteld. Dit bestemmingsplan betreft, met ca. 14.000 hectare plangebied, het grootste gedeelte van het grondgebied van de gemeente Epe. In totaal gaat het bestemmingsplan over zo’n 2.700 adressen. In dit plan zijn de ruimtelijke kaders voor de komende jaren vastgelegd. Het bestemmingsplan Buitengebied is dan ook een belangrijk plan voor de gemeente en haar inwoners.

 • Bestrijding eikenprocessierups

  (07-06-2018)

  De eikenprocessierups komt voor in eikenbomen en is de rups van een nachtvlinder. Komt u in contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandhaartjes van deze eikenprocessierups? Dan kunnen klachten ontstaan als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

 • Uitnodiging: wat kan beter als het gaat om zorg en ondersteuning?

  (01-06-2018)

  De gemeente Epe nodigt inwoners uit om mee te denken over de vernieuwing en verbetering van het sociale beleid.

 • Vanaf 6 juni: éénrichtingsverkeer Ds. van Rhijnstraat Emst

  (01-06-2018)

  Op woensdag 6 juni worden door Axent Groen de borden geplaatst waardoor de Ds. Van Rhijnstraat in Emst éénrichtingsverkeer wordt.

 • Werken op afspraak in de gemeente Epe

  (31-05-2018)

  De gemeente Epe werkt sinds kort ook op afspraak. Voortaan kunt u zelf online een afspraak maken op een tijdstip dat u het beste uitkomt.

 • Laatste fase werkzaamheden Hoofdweg Emst

  (30-05-2018)

  De werkzaamheden aan de Hoofdweg in Emst gaan de laatste fase in. De kruising Hezeplein/Hoofdweg en Hanendorperweg/Hoofdweg is sinds begin deze week weer open voor het verkeer.

 • Dak van asbest? Snel weg is het best

  (22-05-2018)

  Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Gebouwen van particulieren, bedrijven en (overheids) instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer hebben. De maatregel moet gezondheids- en milieuproblemen door asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen aangetast worden door weer en wind, waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Ook bestaat het risico op asbestbranden, met vaak hoge opruimkosten en veel bezorgdheid bij omwonenden tot gevolg. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten en dakleien. Sanering is dan noodzakelijk. Om de verwijdering van asbestdaken te stimuleren, is er subsidie beschikbaar gesteld. Ga niet zelf asbest verwijderen!

 • Grootschalige vervanging openbare verlichting

  (12-04-2018)

  In een groot deel van onze gemeente is de openbare verlichting aan vervanging toe. De lantaarnpalen die vervangen worden, zijn vaak meer dan 40 jaar oud en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd, waaronder energiezuinig. In de maand april wordt daarom gestart met een grootschalige vervanging van deze lantaarnpalen. Ook de lampen op de lantaarnpalen worden vervangen door moderne en energiezuinige LED-lampen. Deze lampen hebben ook een veel langere levensduur dan de bestaande lampen. Met de vervanging zet de  gemeente een grote stap voorwaarts op het gebied van duurzaamheid.

Archief

Pagina opties