Nieuws

 • Tijdelijke sluiting pand na vondst drugslaboratorium

  (18-10-2018)

  Burgemeester Van der Hoeve heeft besloten om in Vaassen een pand aan de Weteringdijk te sluiten omdat daar een drugslaboratorium is aangetroffen. Het pand is vanaf 19 oktober voor zes maanden gesloten vanwege het overtreden van de Opiumwet (artikel 13b). Tijdens de sluiting is het verboden om het pand te betreden.

 • Overlast door open haard of houtkachel?

  (16-10-2018)

  De temperatuur daalt de komende weken en de dagen worden korter. Voor veel mensen is dit het moment om gebruik te gaan maken van de open haard of houtkachel.

 • Politieke partijen geven hun mening over de begroting 2019-2022

  (16-10-2018)

  Alle fractievoorzitters van de politieke partijen hebben hun mening gegeven over de programmabegroting 2019-2022.

 • Blad opruimen: helpt u ook weer mee?

  (11-10-2018)

  In het najaar gaan de gemeente en Axent Groen aan de slag om bladafval op te ruimen. Dat houdt in dat bladkorven zijn geplaatst en straten worden geveegd. Lees verder over hoe u ons kunt helpen dit werk goed uit te kunnen voeren.

 • Samen werken aan leefbaarheid – Epe-West

  (10-10-2018)

  Begin dit jaar zijn in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart. Zij verbinden inwoners, organisaties en overheid aan elkaar om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Ze hebben onder andere huiskamergesprekken en bijeenkomsten georganiseerd en wijkwandelingen gehouden om te horen wat er leeft en speelt in hun gebied.  In een serie artikelen vertellen de gebiedsregisseurs, inwoners en organisaties over welke signalen zij opvangen in hun gebied en waar ze mee aan de slag gaan.

 • Inloopavond start werkzaamheden centrum Vaassen

  (09-10-2018)

  Op maandag 15 oktober 2018 start Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV, in opdracht van de gemeente Epe, met werkzaamheden in het centrum van Vaassen. Er wordt gestart op de kruising Jan Mulderstraat / Houtzagersstraat /Molenstraat. De opknapbeurt zit al vele jaren in de planning. De riolering en de bestrating in het centrum van Vaassen worden vervangen. Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd om het centrum van Vaassen zo bereikbaar mogelijk te houden. De totale werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2019 klaar.

 • Collegeprogramma 2018-2022: “Sociaal, duurzaam en verbindend!”

  (04-10-2018)

  Dinsdag 2 oktober presenteerde het college van B&W het collegeprogramma voor de komende bestuursperiode. In het collegeprogramma staat waar het college van B&W zich de komende jaren sterk voor maakt: Wat willen zij de komende jaren in onze gemeente doen? Welke resultaten en activiteiten wil het college realiseren en op welke manier?

 • Begroting 2019 - 2022: Voortvarende start in uitwerking coalitieakkoord

  (03-10-2018)

  Dinsdag 2 oktober presenteerde het college van B&W de begroting van de gemeente Epe voor de periode 2019-2022. Met deze begroting kan op alle essentiële onderdelen van het coalitieakkoord een forse impuls gegeven worden in de uitwerking daarvan. Het coalitieakkoord bevat de afspraken en plannen die de politieke partijen voor de komende vier jaar hebben gemaakt. Het college heeft de gemeenteraad deze begroting overhandigd. De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 5 en donderdag 8 november. Op donderdag 8 november neemt de raad uiteindelijk het besluit over de begroting en stelt deze vast.

 • Te koop: Pandersakker 54 te Epe (garage - opslagruimte)

  (03-10-2018)

  De gemeente Epe verkoopt bij inschrijving de garage aan de Pandersakker 54 in Epe.

 • Boom geplant ter ere van 40-jarige vriendschapsband Gronau-Epe

  (27-09-2018)

  Woensdag 26 september bracht een delegatie uit partnerstad Gronau een bezoek aan de gemeente Epe.  Dit jaar wordt  het 40-jarige vriendschapsverband tussen beide plaatsen gevierd.

 • Samen werken aan leefbaarheid – Oene en Zuuk

  (26-09-2018)

  Begin dit jaar zijn in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart. Zij verbinden inwoners, organisaties en overheid aan elkaar om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Ze hebben onder andere huiskamergesprekken en bijeenkomsten georganiseerd en wijkwandelingen gehouden om te horen wat er leeft en speelt in hun gebied.  In een serie artikelen vertellen de gebiedsregisseurs, inwoners en organisaties over welke signalen zij opvangen in hun gebied en waar ze mee aan de slag gaan.

 • Pilot Samen Slim Inzamelen uitgesteld tot 1 januari 2019

  (25-09-2018)

  Het college van B&W heeft in de collegevergadering van dinsdag 25 september gesproken over de locatiekeuze van de pilot voor het grondstoffenplan ‘Samen Slim inzamelen’ en de vragen die de gemeenteraad hierover heeft gesteld. Het college van B&W is zich bewust van alle vragen die de pilot heeft opgeroepen bij zowel de inwoners van de pilotgebieden in Oene en Vaassen als bij de raadsfracties. Het college is daarmee tot de conclusie gekomen dat er extra communicatie inspanningen noodzakelijk zijn voor het kunnen doen van een representatieve pilot. 

 • Samen Slim Inzamelen

  (22-09-2018)

  Informatie over de proef, maar deze proef is uitgesteld tot 1 januari 2019.

  Van oktober 2018 tot oktober 2019 voeren we een proef uit met een andere manier van afval inzamelen. Zo winnen we steeds meer materialen terug die we opnieuw kunnen gebruiken.

 • Stimuleringsregeling Goed voor Elkaar

  (12-09-2018)

  De beste ideeën komen vaak uit de samenleving zelf. Inwoners van de gemeente Epe nemen steeds vaker zelf het initiatief om activiteiten en initiatieven te organiseren om het leven prettiger en veiliger te maken. De gemeente draagt een warm hart toe aan deze initiatieven en heeft de subsidieregeling ‘Goed voor Elkaar’ in het leven geroepen om ook financieel te kunnen bijdragen aan de opstart van vernieuwende bewonersinitiatieven. De gemeente hoopt hiermee meer initiatieven van bewoners mogelijk te kunnen maken.

 • "Niet in de rij, meteen aan de beurt"

  (11-09-2018)

  Het Klant Contact Centrum van de gemeente Epe heeft ruimere openingstijden gekregen. Inwoners kunnen nu  ook op afspraak ’s middags terecht voor het regelen van zaken op het gemeentehuis. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van rijbewijzen, paspoorten en identiteitskaarten.

 • Vraag inrijkaart voor 28 september aan!

  (30-08-2018)

  Op 25 oktober aanstaande is weer het jaarlijkse Oener Koefeest. Veiligheid staat net als bij ieder ander evenement voorop. Om belangrijke wegen op en rondom het evenemententerrein goed begaanbaar te houden voor organisatie en hulpdiensten is, in samenwerking met gemeente Epe, besloten om enkele wegen in het dorp Oene af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer tijdens het Oener Koefeest. Deze afsluiting vindt plaats op 25 oktober tussen 06:00 uur in de ochtend en 16:00 uur ’s middags. U kunt in deze periode ook niet langs de weg parkeren in deze straten.

 • Wees voorzichtig in open water

  (16-08-2018)
  Vissterfte door droogte

  We hebben een periode van erge droogte en hitte achter de rug. De regenval die er geweest is, maakt nog geen einde aan de problemen rondom de droogte. Er blijft nog een landelijk watertekort en de droogte heeft gevolgen voor de waterkwaliteit. Contact met oppervlaktewater kan risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen.
   

 • Werken op afspraak in de gemeente Epe

  (24-07-2018)

  De gemeente Epe werkt ook op afspraak. Voortaan kunt u zelf online een afspraak maken op een tijdstip dat u het beste uitkomt.

 • Technisch probleem in sommige paspoorten

  (13-07-2018)

  Heeft u in april, mei of juni dit jaar een nieuw paspoort gekregen? Dan werkt de chip misschien niet goed. U mag er gewoon mee reizen. Maar uw pas kan misschien niet door een computer worden gelezen. Geldt dit voor u? Dan krijgt u binnenkort een brief thuis met meer uitleg.

 • Nieuwe riolering en straatwerk voor wijk Hoge Weerd

  (04-07-2018)

  In de wijk Hoge Weerd in Epe is firma Siers druk bezig met de aanleg/vervanging van nutsvoorzieningen voor gas, water en elektriciteit. Op dit moment vinden de werkzaamheden vooral plaats in de straten Wachtelenbergweg en Pandersakker. Op korte termijn volgen Hoge Hagt, Steenderkamp en Hazekeuken. Bewoners zijn over de werkzaamheden geïnformeerd. Als de nutsbedrijven een groot deel gereed hebben, gaat de gemeente van start aan de Wachtelenbergweg/Officiersweg met de rioleringswerkzaamheden. Dit zal direct na de bouwvakantie zijn.

 • Laatste werkzaamheden aan de Hoofdweg in Emst

  (04-07-2018)

  De werkzaamheden aan de Hoofdweg in Emst lopen momenteel voorspoedig en volgens planning. Wel wordt de Hoofdweg in Emst nog één keer afgesloten voor het verkeer. Van dinsdag 10 tot en met maandag 16 juli is de Hoofdweg afgesloten vanaf het Hezeplein tot en met de komgrens, zijde Vaassen. In die week worden de werkzaamheden aan de rijbaan afgerond. Het wegvak van de Hoofdweg tussen het Hezeplein en  Stationsweg wordt donderdagavond 12 juli weer opengesteld. Het deel tussen de Hanendorperweg en de komgrens is maandagavond 16 juli weer open. Alle bewoners en ondernemers aan de Hoofdweg hebben over de werkzaamheden inmiddels een brief ontvangen.

 • Dak van asbest? Snel weg is het best

  (22-05-2018)

  Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Gebouwen van particulieren, bedrijven en (overheids) instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer hebben. De maatregel moet gezondheids- en milieuproblemen door asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen aangetast worden door weer en wind, waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Ook bestaat het risico op asbestbranden, met vaak hoge opruimkosten en veel bezorgdheid bij omwonenden tot gevolg. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten en dakleien. Sanering is dan noodzakelijk. Om de verwijdering van asbestdaken te stimuleren, is er subsidie beschikbaar gesteld. Ga niet zelf asbest verwijderen!

Archief

Pagina opties