Nieuws

 • Reactie op procedure terugkeer Pakistaanse familie

  (23-02-2018)

  Er heeft vrijdagmiddag 23 februari een constructief gesprek plaatsgevonden tussen de burgemeester en een aantal inwoners die zich nauw betrokken voelen bij een Pakistaanse familie, die terug moet keren naar Polen.

 • Vijfde editie Cleantech Tomorrow in Epe en Voorst

  (22-02-2018)

  Eind april dit jaar organiseert de Cleantech Regio het jaarlijkse event Cleantech Tomorrow. Gastgemeenten zijn Epe en Voorst. Was Cleantech Tomorrow de afgelopen vier jaar nog een eendaags congres, voor de vijfde editie wordt er breder uitgepakt.

 • Geslaagd verkiezingsdebat duurzaamheid

  (22-02-2018)
  Foto: Hans van de Vlekkert

  Dinsdagavond 20 februari was het verkiezingsdebat over duurzaamheid in het gemeentehuis onder leiding van Helga van Leur.

 • Raadsleden en inwoners kijken positief terug op de dialoogavonden

  (22-02-2018)

  Inwoners zijn ervaringsdeskundigen over wat er speelt in hun dorp, wijk, buurt of straat. Zij kunnen elkaar, maar ook de gemeenteraad van Epe, vertellen wat er goed gaat. Of welke problemen zij juist ervaren en hoe die eventueel opgelost kunnen worden. Verder zit er ook veel kennis en ervaring in de samenleving. Daarom hebben de leden van de gemeenteraad in 2016 en 2017 dialoogavonden georganiseerd waarbij ze in gesprek gingen met inwoners.

  In januari 2018 zijn de dialoogavonden geëvalueerd en deze evaluatie wordt aangeboden aan de raad in de nieuwe samenstelling na de verkiezingen van 21 maart.

 • Werkzaamheden Heerderweg

  (21-02-2018)

  Afgelopen december was rondom de feestdagen de Heerderweg twee weken geopend. Maandag 8 januari zijn de werkzaamheden weer hervat. Tot mei 2018 schuiven de werkzaamheden op van de Heerderweg in Epe naar de Eperweg in Heerde. Het is noodzakelijk de weg tijdens deze werkzaamheden af te sluiten. 

 • Gebiedsregisseur Niki Binnendijk

  (20-02-2018)

  Per 1 januari zijn er in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart en is er een gemeentedekkend netwerk. Zij gaan inwoners, organisaties en overheid aan elkaar verbinden om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Zij zijn inmiddels begonnen met het ophalen van leefbaarheidssignalen in de verschillende gebieden. Medio 2018 worden de opgaven voor de zeven gebieden opgeleverd. In een serie artikelen stellen de gebiedsregisseurs zich aan u voor. Niki Binnendijk stelt zich ‘opnieuw’ voor, maar nu als gebiedsregisseur.

 • ‘Dit college dacht vanuit de BV Epe’

  (19-02-2018)

  Epe 2014 versus Epe 2018. Wat is er veranderd? Wat heeft de gemeente zoal bereikt en wat kon er eventueel beter? Dergelijke vragen worden de komende weken afgevuurd op de vijf wethouders van deze prachtgemeente. Deze week aan het woord? Robert Scholten, wethouder van financiën, recreatie en toerisme, verkeer en vervoer, toezicht en handhaving, sport en P&O.

 • Regionaal sorteercentrum voor textiel in Deventer

  (15-02-2018)

  De gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen zijn met Leger des Heils ReShare en Deventer Werktalent overeen gekomen om een sorteercentrum voor textiel op te zetten in Deventer. Zo krijgen zij meer grip op de textielketen, en zorgen zij voor meer werkgelegenheid in de regio. Circulus-Berkel begeleidde de aanbesteding.

 • Online stemhulp Kieskompas

  (15-02-2018)

  Op woensdag 21 maart a.s. zijn weer de gemeenteraadsverkiezingen! Weet u al op wie u gaat stemmen? Veel mensen gebruiken een hulpmiddel om hun stem te bepalen of om een overzicht te krijgen van de actuele thema’s en de standpunten van de politieke partijen hierin. Het Kieskompas is zo’n veelgebruikt online hulpmiddel.

  Ga hier naar het Kieskompas

 • 30 of 40 dagen geen alcohol: Wie doet er mee?

  (14-02-2018)

  Vanaf woensdag 14 februari start de actie ‘IkPas’. Ga ook de uitdaging aan en zet uw alcoholgebruik 30 of 40 dagen lang op pauze. Inschrijven kan via www.ikpas.nl.

 • Vraag eenvoudig het Kindpakket aan

  (14-02-2018)

  In januari van dit jaar is de gemeente Epe gestart met het Kindpakket. Het Kindpakket is een bundeling van kindvoorzieningen in natura die rechtstreeks ten goede komen aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

 • Lancering Kieskompas 14 feb. tijdens lijsttrekkersdebat

  (12-02-2018)

  Op woensdagavond 14 februari wordt in samenwerking met de gemeente Epe op de RSG N.O.-Veluwe (Schotweg 1, Epe) het Kieskompas gelanceerd. Dit wordt gedaan tijdens een levendig opgezet politiek debat. Tijdens dit debat zullen de lijsttrekkers van de politieke partijen uit de gemeente Epe debatteren over een aantal stellingen die ook in het Kieskompas te vinden zijn. Professor André Krouwel leidt dit debat.

 • Werkbezoek ministerie I&W over vliegveld Lelystad

  (31-01-2018)

  Op maandag 29 januari bracht de top van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een besloten bezoek aan de gemeente Apeldoorn om met bewoners, belanghebbenden en bestuurders te praten over de consequenties van vliegveld Lelystad. Aanvankelijk was het de bedoeling dat minister Cora van Nieuwenhuizen deel zou nemen aan het overleg. Zij moest echter door ziekte verstek laten gaan.

 • Energie besparen? Ga naar het energieloket!

  (25-01-2018)

  Heeft u vragen over energie besparen, energie opwekken of het verduurzamen van uw woning? Hiervoor kunt u nu op woensdag tussen 16:00 – 20:00 uur terecht bij het energieloket in het gemeentehuis in Epe.

 • Te koop: bouwterrein aan de Warande te Epe

  (15-01-2018)

  De gemeente Epe verkoopt een bouwterrein voor vrijstaande of twee onder een kap woningen, gelegen aan de Warande te Epe. De oppervlakte van het bouwterrein is ca. 972 m². De (vaste) koopsom van het bouwterrein bedraagt € 353.000,--, v.o.n.

 • Werkzaamheden Heerderweg gestart

  (05-10-2017)

  Vanaf maandag 16 oktober 2017 is de Heerderweg afgesloten voor doorgaand verkeer en start aannemer Van Gelder in opdracht van de provincie Gelderland met het aanleggen van de fietspaden. Eerder deze week startte hiervoor al de voorbereidende werkzaamheden.

Archief

Pagina opties