Nieuws

 • Uit de raad van 21 februari 2019

  (22-02-2019)

  Donderdagavond 21 februari vergaderde de gemeenteraad weer. Hieronder leest u welke onderwerpen er besproken zijn en wat er besloten is.

 • Gelderland één front in discussie over luchtvaart

  (21-02-2019)

  De provincie Gelderland en alle Gelderse gemeenten, RECRON, GNMF en Nationaal Park Hoge Veluwe hebben gezamenlijk gereageerd op de plannen die de minister heeft met Lelystad Airport (het luchthavenbesluit). Een paar weken terug presenteerden ze een gezamenlijke kijk op de toekomst van de luchtvaart. Wat Lelystad Airport betreft blijft de Gelderse lijn duidelijk: een onverkort ‘nee’ tegen laagvliegen en een goede monitoring en handhaving van de gevolgen van de luchtvaart op het woon- en leefklimaat. Want dat laatste staat voor Gelderland centraal. Bron: www.gelderland.nl

  De volledige Gelderse zienswijze is hier te lezen (PDF 289kB)

 • Burgemeester Epe stopt per 1 oktober 2019

  (21-02-2019)

  Burgemeester Hans van der Hoeve heeft de gemeenteraad van Epe meegedeeld dat hij Zijne Majesteit de Koning heeft verzocht hem per 1 oktober 2019 te ontheffen uit het ambt van burgemeester. Van der Hoeve is burgemeester  van Epe sinds 17 december 2010. Hij was eerst waarnemer en per 20 april 2012 kroonbenoemde burgemeester.

 • Inwoneraantal in 2018 in onze gemeente gestegen

  (21-02-2019)

  Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat we op dit moment 33.151 inwoners in onze gemeente hebben.

 • Nu ook afval scheiden op basisscholen in de gemeente Epe

  (20-02-2019)

  Op school afval scheiden met de allerkleinsten tot en met de stoerste achtste groepers? In de gemeente Epe kunnen alle basisscholen vanaf nu mee doen aan het scheiden van afval. Dat is goed voor het milieu en kun je als kind niet vroeg genoeg mee beginnen. Inmiddels doet het merendeel van de basisscholen (85 %) in onze gemeente mee. Doet uw school ook al mee?

 • Aanslag niet juist of kwijtschelding aanvragen?

  (18-02-2019)

  Vorige week ontving u uw aanslagbiljet voor gemeentebelastingen. Denkt u dat deze niet juist is? Bijvoorbeeld omdat de WOZ-waarde niet klopt? Neem dan contact op met Tribuut. Op www.tribuut.nl leest u hoe u de medewerkers van Tribuut kunt bereiken.

 • Expositie werk vrijwilligers de Ring

  (15-02-2019)

  Op 28 februari start een nieuw expositie in expositieruimte de Ring in het gemeentehuis. Ditmaal is er een expositie te zien van vrijwilligers die actief betrokken zijn bij Stichting de Ring, exploitant van de expositieruimte.

 • Gemeente Epe 7 nieuwe Nederlanders rijker

  (15-02-2019)

  De gemeente Epe is weer 7 nieuwe Nederlanders rijker. Burgemeester Van der Hoeve heette hen welkom tijdens een naturalisatieceremonie op 8 februari. Tijdens deze ceremonie legden de nieuwe Nederlanders een verklaring van verbondenheid af. De nieuwe Nederlanders komen uit Tunesië, Syrië, Verenigd Koninkrijk en Irak.

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  (14-02-2019)

  Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen kan deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich vrijwillig in voor onze samenleving. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid.

 • Dementievriendelijke gemeente

  (08-02-2019)
  dementie

  De gemeente Epe roept ondernemers, hulpverleners, geloofsgemeenschappen, verenigingen, welzijnsorganisaties, inwoners en vrijwilligersorganisaties op om gezamenlijk te zorgen voor een dementievriendelijke samenleving in de gemeente Epe. Immers het aantal mensen met dementie stijgt en dus zullen steeds meer mensen en organisaties te maken krijgen met dementie. Binnenkort worden de genoemde organisaties uitgenodigd om op 7 maart a.s. een intentieverklaring te tekenen voor een dementievriendelijke samenleving in de gemeente Epe.

 • Wiekenpleintje Vaassen

  (08-02-2019)

  De sneeuw en vorstperiode van eind januari duurde maar even. Daardoor konden de werkzaamheden in het centrum van Vaassen weer snel opgepakt worden. Er wordt nog steeds gewerkt aan de riolering in de Jan Mulderstraat en de Dorpsstraat en aan de inrichting van het Wiekenpleintje.

 • Herinrichting Oude Wisselseweg verwacht in najaar 2019

  (07-02-2019)

  Op 18 januari 2018 zorgde een storm voor veel schade in de gemeente Epe en ook in de Oude Wisselseweg. Vijf bomen waren omgewaaid en een groot aantal bomen kwamen los te staan en vormden een direct gevaar voor de omgeving. Toen is besloten om alle bomen in de Oude Wisselseweg te kappen.  Nu wordt de straat opnieuw ingericht. Hiervoor is in november 2018 een voorlopig inrichtingsplan opgesteld samen met bewoners. In maart dit jaar zal een definitief inrichtingsplan worden gepresenteerd aan de bewoners en als alles goed verloopt is de verwachting dat de werkzaamheden in de tweede helft van 2019 van start gaan.  

 • Zienswijze op luchthavenbesluit Lelystad Airport opnieuw nodig

  (06-02-2019)

  Tot en met  21 februari kunnen inwoners, overheden, bedrijven en organisaties hun mening, bezwaren of aandachtspunten indienen rondom het nieuwe Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Het insturen van een klacht, mening of bezwaar heet een zienswijze en deze kan bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden ingediend.  De gemeente Epe wil opnieuw een krachtig signaal afgeven over de ontwikkelingen rond Lelystad Airport. Het is de bedoeling om samen met de betrokken Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland gezamenlijk een zienswijze in te dienen bij het ministerie en ook een specifieke aanvulling vanuit Epe op te stellen.

 • Meer bevoegdheden bij aanpak woonoverlast

  (06-02-2019)

  Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Met deze wet kan de burgemeester meer bevoegdheid krijgen om op te treden bij  ernstige en herhaaldelijke vormen van woonoverlast door het opleggen van gedragsaanwijzingen. Denk bij overlast aan geluidsoverlast, huisdieren die doorlopend kabaal maken, vervuiling, huiselijke ruzies en hinderlijk gedrag en pesterijen. Om deze bevoegdheid aan de burgemeester te geven stelt het college de gemeenteraad van Epe voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen.

 • Basis voor Totaalvisie ontwikkeling VMI gelegd

  (04-02-2019)

  In Veluws Museum Hagedoorns Plaatse werden maandag 4 februari twee overeenkomsten voor de uitbreidingsplannen van VMI ondertekend door de gemeente Epe, provincie Gelderland en VMI. Wethouder Robert Scholten van de gemeente Epe en Harm Voortman, CEO bij VMI, ondertekenden de overeenkomst over de uitbreiding van VMI zelf, natuurcompensatie en aansluiting op de nieuwe weg. Daarna ondertekende de wethouder samen met gedeputeerde Michiel Scheffer van de provincie Gelderland de overeenkomst voor de aanleg van de nieuwe weg tussen de Ledderweg en het kruispunt N309 - De Meent.

 • College Epe: brede inwonerparticipatie voor advies over afvalvermindering

  (29-01-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe heeft dinsdag 29 januari besloten de gemeenteraad voor te stellen om de pilot in het kader van het grondstoffenplan niet uit te voeren  en om een nieuw inwonerparticipatietraject te starten met inwoners uit de hele gemeente Epe. Dit zal leiden tot een advies van inwoners over uitwerking van de ambities en doelen uit het grondstoffenplan.

 • Gemeente Epe onderzoekt wensen sport en bewegen

  (24-01-2019)

  Bewegen is gezond voor jong en oud. De gemeente Epe wil weten of de sport- en beweegmogelijkheden binnen de gemeente aansluiten op de wensen en behoeften van vooral jongeren en senioren. Ook is de gemeente Epe benieuwd of activiteiten van de buurtsportcoaches van HeelEpeBeweegt daar op aansluiten. Daarom heeft de gemeente Epe onderzoeksbureau Kennispraktijk gevraagd dit te onderzoeken.

 • Kloppen de persoonlijke gegevens die de gemeente van u heeft?

  (16-01-2019)

  Uw persoonsgegevens zijn geregistreerd bij de gemeente. Denk hierbij aan uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook aan gegevens over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders of kinderen. Het is belangrijk, ook voor u, dat uw persoonsgegevens goed geregistreerd staan bij de gemeente.

 • Balies gemeentehuis Epe alleen op afspraak open vanaf januari 2019

  (02-01-2019)

  Vanaf  januari 2019 werkt de gemeente Epe bij de balies volledig op afspraak en komt de vrije inloop te vervallen voor het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of informatie van het omgevingsloket. De openingstijden voor het maken van afspraken zijn verruimd, inwoners en ondernemers kunnen ook ’s middags terecht. Hiervoor is gekozen om de dienstverlening te verbeteren en tegelijkertijd efficiënter te werken. Door vooraf een afspraak te maken, worden inwoners en ondernemers direct door de juiste medewerkers geholpen en is iedereen meteen aan de beurt.

 • Samen werken aan leefbaarheid – Vaassen

  (21-11-2018)

  Begin dit jaar zijn in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart. Zij verbinden inwoners, organisaties en overheid aan elkaar om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Ze hebben onder andere huiskamergesprekken en bijeenkomsten georganiseerd en wijkwandelingen gehouden om te horen wat er leeft en speelt in hun gebied.  In een serie artikelen vertellen de gebiedsregisseurs, inwoners en organisaties over welke signalen zij opvangen in hun gebied en waar ze mee aan de slag gaan. Deze week: Vaassen.

 • Samen werken aan leefbaarheid – Oene en Zuuk

  (26-09-2018)

  Begin dit jaar zijn in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart. Zij verbinden inwoners, organisaties en overheid aan elkaar om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Ze hebben onder andere huiskamergesprekken en bijeenkomsten georganiseerd en wijkwandelingen gehouden om te horen wat er leeft en speelt in hun gebied.  In een serie artikelen vertellen de gebiedsregisseurs, inwoners en organisaties over welke signalen zij opvangen in hun gebied en waar ze mee aan de slag gaan.

 • Stimuleringsregeling Goed voor Elkaar

  (12-09-2018)

  De beste ideeën komen vaak uit de samenleving zelf. Inwoners van de gemeente Epe nemen steeds vaker zelf het initiatief om activiteiten en initiatieven te organiseren om het leven prettiger en veiliger te maken. De gemeente draagt een warm hart toe aan deze initiatieven en heeft de subsidieregeling ‘Goed voor Elkaar’ in het leven geroepen om ook financieel te kunnen bijdragen aan de opstart van vernieuwende bewonersinitiatieven. De gemeente hoopt hiermee meer initiatieven van bewoners mogelijk te kunnen maken.

Archief

Pagina opties