Nieuws

 • Epe geeft impuls aan project energiepositieve bedrijventerreinen

  (26-01-2022)

  De gemeente Epe wil de komende jaren flink aan de slag met de energieopgave . Eind 2018 is gestart met het uitstippelen van een route om te komen tot het verduurzamen van de bedrijventerreinen in de gemeente. Lokale samenwerkingspartners hebben hiervoor de handen ineengeslagen. Het innovatieve project, genaamd ‘Eekterveld en Kweekweg Energiepositief’, richt zich op de gelijktijdige aanpak van duurzame opwek, opslag en de realisatie van een warmtenet. De volgende stap in het project is het onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen.

 • Kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen ter inzage vanaf 2 februari 2022

  (24-01-2022)

  Vanaf woensdag 2 februari 2022 09:00 uur liggen de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen ter inzage in het gemeentehuis.

 • Agenda raadsvergadering 27 januari 2022

  (19-01-2022)

  De gemeenteraad van Epe vergadert op donderdag 27 januari vanaf 19.30 uur. De vergadering is live te volgen via epe.raadsinformatie.nl/live. U bent van harte welkom om deze vergadering online bij te wonen.

  Voor deze vergadering zijn de volgende onderwerpen geagendeerd:

 • Verkiezingen: openbare zitting kandidatenlijsten en nummering

  (19-01-2022)

  De voorzitter van het centraal stembureau, voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022, maakt (in overeenstemming met artikel I 2 van het Kiesbesluit en artikel 2d van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) bekend dat er een openbare zitting plaats zal vinden.

 • Snoeiwerkzaamheden in de winter

  (19-01-2022)

  De gemeente Epe heeft veel openbaar groen. Ieder jaar maakt de gemeente samen met Axent Groen een plan voor alle snoeiwerkzaamheden. Het snoeiplan voor deze winter staat op deze website. Kijk op www.epe.nl/snoeien. Het snoeien van struiken is vaak nodig om ze goed te laten groeien en om overlast van overhangende takken te voorkomen. De zieke, oude en afgestorven plantendelen van de struiken knippen we af. Eens in de drie jaar worden alle plantvakken nagelopen en gesnoeid. De gemeente snoeit daarom ieder jaar een ander deel van een wijk.
   

 • Junior energiecoach: Meld je aan voor 27 februari

  (19-01-2022)

  Welke apparaten slurpen de meeste stroom? Hoeveel lampen branden er in jouw huis? Doe met je gezin mee aan Junior Energiecoach: een spel met leerzame uitdagingen, puzzels, experimenten en winacties. Zo ontdek je waar jullie energie kunnen besparen. Wedden dat ook jij straks zegt: ‘Met energie kun je lachen!’? 

 • Kloppen uw persoonlijke gegevens die de gemeente heeft?

  (17-01-2022)

  Uw persoonsgegevens zijn geregistreerd bij de gemeente. Denk hierbij aan uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook aan gegevens over eventueel een huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders of kinderen. Het is belangrijk, ook voor u, dat uw persoonsgegevens goed geregistreerd staan bij de gemeente.
   

 • Reactie voorzitter VNOG op persconferentie 14 januari 2022

  (14-01-2022)

  Datum: 14 januari 2022

  In reactie op de persconferentie van vandaag 14 januari 2022, reageert Ton Heerts voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) namens de 22 VNOG burgemeesters:
   

 • Maximaal € 1000 voor organisaties en ondernemers in Epe voor coronatoegangscontrole

  (12-01-2022)

  Organisaties en ondernemers uit de gemeente Epe die extra kosten maken of hebben gemaakt voor de controle van coronatoegangsbewijzen, kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen voor een tegemoetkoming van maximaal € 1.000. De tegemoetkoming is bedoeld voor de extra kosten voor de inzet van medewerkers of vrijwilligers, die coronatoegangsbewijzen controleren of materiële kosten als polsbandjes. 

 • Open Brief: 22 burgemeesters roepen op tot afgeven signaal lockdown

  (12-01-2022)

  Geachte voorzitters,

  De 22 burgemeesters van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vragen u collectief en dringend het onderstaande signaal af te geven richting het kabinet, zodat u onze zorgen kunt uiten en het kabinet deze kan meenemen in de te nemen afweging van 14 januari 2022.

 • Carla Kats vertrekt als gemeentesecretaris in Epe

  (27-12-2021)

  Per 15 februari wordt Carla Kats nieuw afdelingshoofd van de afdeling Risico- en Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

 • Ondersteuning voor inwoners, verenigingen en stichtingen in coronatijd

  (24-12-2021)

  De coronacrisis heeft grote gevolgen voor ons allemaal. Als inwoner in de Gemeente Epe ervaart u wellicht nog dagelijks deze gevolgen.Onderstaand vindt u een overzicht van onze lokale coronahulp. Naast deze lokale hulp zijn er diverse rijksregelingen te vinden op www.rijksoverheid.nl.

 • Vervoer naar GGD-vaccinatielocatie: hoe werkt het?

  (24-12-2021)

  Als u in aanmerking komt voor een coronavaccinatie, dan krijgt u hierover een brief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de brief staat op welke locatie u de inenting kunt krijgen.

 • Colleges Apeldoorn en Epe nemen besluiten over vlotte en veilige fietsroute F50

  (22-12-2021)
  Afbeelding bij Colleges Apeldoorn en Epe nemen besluiten over vlotte en veilige fietsroute F50

  De gemeenten Apeldoorn en Epe werken samen met de provincie en Cleantech Regio aan het verbeteren van het fietsnetwerk in onze regio. Dit geldt ook voor de fietsverbinding Apeldoorn-Epe, met daartussen de dorpen Wenum-Wiesel, Vaassen en Emst.

 • RES 1.0 Cleantech Regio door alle partijen vastgesteld

  (22-12-2021)

  De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio is door alle deelnemende partijen vastgesteld. In de afgelopen weken hebben alle zeven gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe ‘ja’ tegen de strategie gezegd. Het besluit van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel volgt binnen afzienbare tijd. 

 • Het laatste nieuws over de lockdown en coronamaatregelen

  (20-12-2021)

  Dit zijn de maatregelen voor de lockdown van 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022. Dit nieuwsbericht wordt regelmatig aangevuld. 

  Hier kunt u terecht voor informatie van de Rijksoverheid:

 • Kiezen voor de juiste zorgverzekering

  (13-12-2021)

  De gemeente Epe wil graag  dat iedereen goed verzekerd is en niet teveel betaalt voor de zorgverzekering. Inwoners moeten voor 2022 moet weer kiezen voor een zorgverzekering. Daarbij kunnen ze hulp krijgen.

 • Raad stelt unaniem omgevingsvisie ‘Natuurlijk goed leven’ vast

  (10-12-2021)

  Afgelopen jaren is gewerkt aan de omgevingsvisie van Epe, die de titel ‘Natuurlijk goed leven’ heeft meegekregen. De titel laat zien waar het in de gemeente Epe om draait: de rijkdom van de natuur, de kenmerken van het landschap en de eigenheid van het gebied. De omgeving biedt volop mogelijkheden en kansen om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Wethouder Jan Aalbers: "We hebben na uitgebreide participatie van inwoners, gebiedspartners voor onder andere natuur, landschap, agrarische sector, en diverse organisaties een heel complete koers voor de toekomst geschetst. Heel mooi dat de gemeenteraad deze koers unaniem heeft omarmd".  

 • Registratie aanduiding nieuwe partij en ondersteuningsverklaringen

  (01-11-2021)

  Op deze pagina vinden politieke groeperingen de relevante informatie over registratie, ondersteuningsverklaringen en kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022.

 • Bladruimen weer gestart

  (01-11-2021)

  Afgevallen bladeren zorgen vaak voor overlast. Ze verstoppen de rioolkolken en vormen een risico voor uitglijden en slippen. Veel inwoners ruimen zelf de bladeren op. Daarvoor heeft de gemeente op 54 plaatsen bladkorven geplaatst. Die zijn alleen bestemd voor blad van bomen. Waar ze staan kunt u vinden op  www.epe.nl/bladruimen. De korven worden op donderdag of vrijdag geleegd.

 • Epe vervangt komend half jaar rioolpersleidingen in buitengebied

  (20-10-2021)

  Op 25 oktober start de firma Pannekoek GWW uit Vaassen in opdracht van de gemeente Epe met het vervangen van rioolpersleidingen in het buitengebied. 

 • Zonnepanelenactie in gemeente Epe van start!

  (02-06-2021)
  Afbeelding bij zonnepanelenactie in gemeente Epe van start!

  Zelf zonne-energie opwekken, dat gebeurt bij steeds meer huishoudens. Dat is super goed nieuws voor het milieu én de eigen stroomrekening. Maar nog steeds zijn er veel lege daken. Daarom start de gemeente Epe in samenwerking met het Regionaal Energieloket op 1 juni een nieuwe zonnepanelenactie.

 • Toekomstkracht voor ondernemers gemeente Epe

  (24-03-2021)

  Gemeente Epe slaat de handen ineen met bedrijven en instanties om ondernemers in de gemeente te steunen in deze coronacrisis. Het project Toekomstkracht biedt trainingen en webinars aan over toekomstbestendig ondernemen. Daarnaast is Adinda Keizer aangetrokken als kwartiermaker; een verbinder tussen ondernemers en lokale partijen.

 • Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt

  (07-09-2020)
  Afbeelding bij steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt

  De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan. Het kabinet komt met steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden dat volgt op de twee eerdere noodpakketten.

 • Wie beslist nou eigenlijk waarover tijdens de coronacrisis?

  (24-06-2020)

  Deze vraag kwam naar voren in het recente onderzoek via inwonerspanel Epe Spreekt.

 • Dienstverlening gemeente Epe

  (29-05-2020)

  De gemeente Epe heeft haar dienstverlening en openingstijden aangepast. De gemeente Epe vraagt u om alleen voor noodzakelijke aanvragen een afspraak te maken en naar het gemeentehuis te komen. Dit om verdere verspreiding van het corona-virus te voorkomen. Zo kunnen we onze diensten veilig en verantwoord blijven leveren.

 • Geld voor goede ideeën van inwoners

  (11-05-2020)

  De gemeente Epe en de provincie Gelderland hebben beide een subsidieregeling voor goede ideeën van inwoners.

 • Gebiedsregisseurs staan voor u klaar. Juist nu. Kijk en luister

  (04-04-2020)

  De gebiedsregisseurs in de gemeente Epe staan voor u klaar. Juist nu, tijdens de coronacrisis.

 • Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 2023

  (12-07-2019)

  De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Dat hebben minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) besloten.

Archief

Pagina opties