Nieuws

 • Resultaten snelheidscontroles 1e helft 2017

  (20-10-2017)

  Wij vinden het belangrijk dat u veilig kunt wonen en leven in onze gemeente. Veiligheid op de wegen is daar onderdeel van. Daarom voeren we regelmatig verkeerscontroles uit samen met de politie. In de eerste helft van 2017 heeft de politie regelmatig gecontroleerd op snelheidsovertredingen in de gemeente Epe. Zo controleerden ze op de provinciale wegen Tongerenseweg, Elburgerweg en de Heerderweg in Epe. Ook op de gemeentelijke wegen de Eperweg in Emst en de Kanaalweg en Apeldoornseweg in Vaassen is regelmatig gecontroleerd.

 • Vrijwilligerswerk in Epe

  (20-10-2017)

  In 2017 vieren we 15 jaar Vrijwilliger van het Jaar! Het goede werk van vrijwilligers is van onschatbare waarde voor de gemeente Epe. Daarom zijn alle vrijwilligers in Epe uitgenodigd voor het Vrijwilligersevenement op dinsdag 7 november van 17.00 tot 20.00 uur in het gemeentehuis Epe.

 • Fietsinformatiedag voor senioren in Epe

  (18-10-2017)

  De Fietsschool van de Fietsersbond organiseert door heel Nederland in samenwerking met de gemeente en de lokale afdeling van de Fietsersbond zogenaamde fiets-veiligheidsdagen. Op veel plaatsen zijn die zeer succesvol en de deelnemers zijn zeer tevreden. Op 15 november wordt een fietsinformatiedag georganiseerd in het Kulturhus in Epe.

 • “Complimenten voor onze hulpdiensten en inwoners”

  (16-10-2017)

  Naar aanleiding van de branden van vorige week geeft burgemeester Van der Hoeve onderstaande reactie:

  “Ik ben opgelucht dat de politie in de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 oktober twee verdachten heeft kunnen aanhouden. Ik hoop dat hiermee een nare periode van brandstichting kan worden afgesloten. Het onderzoek naar de branden door politie en brandweer is in volle gang. Ik heb intensief contact met politie en brandweer en het Openbaar Ministerie en word actief op de hoogte gehouden van de resultaten van het onderzoek. Ook blijf ik in contact met bewoners en getroffenen. Complimenten voor het brandweerkorps, politie en andere hulpdiensten voor hun adequate optreden tijdens deze nachten. Ook ben ik trots op de inwoners die ondersteuning hebben geboden aan elkaar en ook de politie van informatie, tips en beelden heeft voorzien. Als inwoners met vragen zitten kunnen ze altijd contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 140578. Ik blijf inwoners ook oproepen om extra alert te zijn en bel bij verdachte situaties de politie via 0900-8844 of in geval van spoed 112.”

 • Open tuberculose in wijk Berkenoord II in Vaassen

  (16-10-2017)

  GGD Noord- en Oost-Gelderland doet contactonderzoek naar tuberculose, omdat bij een aantal inwoners uit Vaassen in de wijk Berkenoord 2 besmettelijke tuberculose (open tbc) is vastgesteld. Door het contactonderzoek spoort de GGD eventuele besmettingen op. En wordt geprobeerd verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

 • Mogelijke stapelfactuur eigen bijdrage Wmo

  (16-10-2017)
  Cartoon: Erik Molkenboer

  Krijgt u ondersteuning vanuit de Wmo en betaalt u hiervoor een eigen bijdrage? Uit een controle van de gemeente Epe over de eerste helft van 2017 blijkt dat nog niet alle zorgaanbieders die ondersteuning leveren, op de juiste manier gegevens aanleveren bij het Centraal Administratiekantoor (CAK). Hier spreken wij de zorgaanbieders op aan. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de eigen bijdrage die u tot nu toe heeft betaald over 2017 en ontvangt u eind 2017 of begin 2018 een stapelfactuur voor de eigen bijdrage.

 • Bijstandsaanvragers in Apeldoorn en Epe worden snel en goed geholpen

  (13-10-2017)

  Reactie op rapport ‘Behoorlijke Bijstand?’ van de Nationale Ombudsman

  Mensen die 27 jaar of ouder zijn en bijstand willen aanvragen bij hun gemeente, kunnen in twaalf gemeenten onvoldoende snel een aanvraag doen, aldus de Nationale Ombudsman in het onderzoek ‘Behoorlijke Bijstand’. Volgens het onderzoek is Apeldoorn[1] één van deze gemeenten en zou daarmee haar inwoners die bijstand willen aanvragen tekort doen. De gemeenten Apeldoorn en Epe nemen, bij monde van de Apeldoornse wethouder Kruithof, afstand van deze conclusie. Integendeel, in Apeldoorn en Epe worden mensen die bijstand aanvragen goed en snel geholpen.

 • Voorkom dat u slachtoffer wordt van financiële uitbuiting

  (09-10-2017)

  Veilig financieel ouder worden organiseert informatiebijeenkomsten

  De bankrekening van opa wordt leeggehaald door de kleinzoon, die drie keer per week komt koffiedrinken. De buurvrouw, die de boodschappen doet, helpt oma van haar kostbare klokkenverzameling af. Financieel misbruik: één op de twintig ouderen wordt het slachtoffer. Hoe herken je het probleem en wat doe je om het te voorkomen? Op 28 en 30 november zijn er bijeenkomsten in Epe en Vaassen waar u over dit onderwerp informatie krijgt.

 • Veluwse fietsroutes en informatiepanelen voor ondernemers

  (05-10-2017)

  Fietsen op de Veluwe is nu nog leuker geworden. Er zijn in 2017 veel nieuwe routes en knooppunten bijgekomen. Met de informatiepanelen kunnen fietsers hun route bepalen. Op bijna elk knooppunt staat er ééntje. Mooie routes op de Veluwe vindt u op routesopdeveluwe.nl.

 • Geef inwoners de (openbare) ruimte

  (05-10-2017)

  De openbare ruimte, onze leefomgeving, moet goed toegankelijk zijn voor iedereen. Dus ook voor inwoners met een (tijdelijke) beperking, ouderen, mindervalide mensen en voetgangers met een kinderwagen. Maar waar moet de openbare ruimte aan voldoen? En wat zijn de knelpunten in Epe die aangepakt moeten worden? De nota Toegankelijkheid Openbare Ruimte is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en geeft hier richting aan. Het gaat bijvoorbeeld over de inrichting van de  looproutes; over de aanleg van voetpaden; bewegwijzering en routegeleiding voor blinden en slechtzienden.

 • Hoe gaat het nu bij PlusOV?

  (04-10-2017)

  Helaas heeft PlusOV sinds de start ernstige problemen met een deel van het routegebonden vervoer. Daarbij gaat het om leerlingenvervoer, vervoer naar Wmo-dagbesteding en het vervoer naar Jeugdhulp. Cliënten en betrokkenen zijn boos over de manier waarop PlusOV werkt. Dat is begrijpelijk. De verbetering die ook wij van PlusOV verwachtten, bleef achter in de verwachting. Gemeente Epe voelt zich verantwoordelijk voor de onrust die mensen ervaren rondom de ontstane vervoersproblematiek bij PlusOV.

 • Verspreiding van jodiumtabletten

  (03-10-2017)

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start op 10 oktober met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland. Dit duurt naar verwachting twee weken.

 • Yara Mulder ontvangt eerste geboortekoffertje

  (03-10-2017)

  Alle ouders die in oktober aangifte doen van de geboorte van hun zoon of dochter krijgen op het gemeentehuis een geboortekoffertje van de brandweer mee. De eerste aangifte van oktober is gedaan op 1 oktober door de trotse familie Mulder voor de geboorte van hun dochter Yara.

 • Begroting 2018 - 2021: Goede basis voor toekomstige uitdagingen

  (03-10-2017)

  Dinsdag 3 oktober presenteerde het college van B&W de begroting van de gemeente Epe voor de periode 2018-2021. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. In de begroting staat hoeveel geld binnen komt bij de gemeente en waar het geld aan wordt uitgegeven. Het college heeft de gemeenteraad deze begroting overhandigd en op donderdag 9 november neemt de raad uiteindelijk het besluit over de begroting en stelt deze vast. In dit nieuwsbericht staan de belangrijkste punten uit de begroting, zoals het college die nu voorstelt aan de gemeenteraad. De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 6 en donderdag 9 november. De gemeenteraad neemt uiteindelijk het besluit over de begroting en stelt deze vast.

 • Blad opruimen: helpt u ook weer mee?

  (02-10-2017)

  In het najaar gaan de gemeente en Circulus-Berkel aan de slag om bladafval op te ruimen. Dat houdt in dat bladkorven worden geplaatst en straten worden geveegd. Hoe u daaraan mee kunt werken, leest u hieronder.

 • Wat houdt de participatieverklaring nieuwkomers precies in?

  (26-09-2017)

  Eind juni ondertekende in de gemeente Epe een groep enthousiaste nieuwkomers (mensen met een verblijfsvergunning) de participatieverklaring. In deze participatieverklaring geven ze aan kennis te nemen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en deze te zullen respecteren. Het gaat om waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.  De nieuwkomers laten hiermee ook hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving zien en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen. Betrokkenheid door het snel vinden van een baan, de taal te leren of vrijwilliger te worden. De ondertekening van de verklaring is een onderdeel van hun inburgeringsexamen en sinds 2016 verplicht.

 • Aanbod huurwoningen Triada voortaan online

  (25-09-2017)

  Triada Woondiensten stopt met de publicatie van huurwoningen in de krant. Sinds 20 september kun je voor het woningaanbod terecht op de website van www.triada.nl.

 • Via de gemeente Epe je eigen risico meeverzekeren

  (21-09-2017)

  Gemeente Epe biedt al jarenlang een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een lager inkomen en/of hogere zorgkosten. Mensen met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm kunnen hier gebruik van maken. Deze regeling wordt als positief ervaren door inwoners. Wel kwamen er de afgelopen periode  vragen vanuit de gemeenteraad over  het eigen risico. Na onderzoek besloot het college van B&W om met ingang van 2018 het eigen risico mee te verzekeren in aanvullend verzekeringspakket 3.

 • Hulpmiddelen vanuit Wmo opnieuw aanbesteed

  (20-09-2017)

  De gemeente Epe gaat de levering en het onderhoud van hulpmiddelen opnieuw aanbesteden. Het gaat om hulpmiddelen zoals rolstoelen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor werken we samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Hattem, Heerde, Lochem, Olst-Wijhe, Voorst en Zutphen. Op dit moment hebben de gemeenten een contract met Welzorg. Aangezien de gemeenten niet tevreden zijn over de kwaliteit van Welzorg in de afgelopen periode, wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het contract voor de duur van 1 jaar te verlengen.

 • Onderzoek ‘Burgerrollen’

  (20-09-2017)

  De gemeente Epe doet alweer voor de zesde keer mee aan het onderzoek ‘Burgerrollen’. Dit onderzoek laat zien hoe Epe het volgens haar inwoners doet. Vanaf volgende week krijgen 1.200 willekeurig gekozen inwoners een vragenlijst thuisgestuurd. Krijgt u een vragenlijst op de mat? Vul hem dan in en help ons om in 2018 (nog) sneller, efficiënter en klantgerichter zijn.

 • Gezamenlijk Gelders pleidooi voor hogere vliegroutes en perspectief voor luchthaven Teuge

  (18-09-2017)

  De provincie Gelderland roept met alle meest betrokken gemeenten *) bij de vliegroutes en de Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF) op tot hogere routes èn een duurzaam toekomstperspectief voor luchthaven Teuge. De provincie maakt zich samen met deze zeventien Gelderse gemeenten en de GNMF zorgen over de gevolgen van de voorgenomen routes van staatssecretaris Sharon Dijksma.

 • Rioolrenovatie industrieterrein Eekterveld

  (15-09-2017)

  Om ervoor te zorgen dat de riolering naar behoren blijft functioneren heeft de gemeente Epe besloten om herstel- en renovatiewerkzaamheden uit te voeren aan het rioolstelsel op industrieterrein “Eekterveld” in Vaassen. De renovatie wordt uitgevoerd door GMB Rioleringstechnieken B.V. De werkzaamheden starten in week 38 (week van 18 september) en worden afgerond in week 45. Afhankelijk van de situatie kunnen de werkzaamheden tot in de avond plaatsvinden. Ook worden op drie zaterdagen reliningswerkzaamheden uitgevoerd. 

 • Lelystadroutes: minder overlast voor Veluwe, hoger vliegen

  (13-09-2017)

  Er vliegen straks geen vliegtuigen vanuit Lelystad op ca. 1,8 kilometer (6.000 voet) over het noordelijk deel van de Veluwe. In plaats daarvan gaan vliegtuigen langer doorvliegen naar het zuiden en stijgen naar tenminste 2,7 kilometer (9.000 voet) om pas voorbij Apeldoorn af te buigen naar het zuidwesten. Ook zal in de praktijk vaak hoger gevlogen worden dan is aangegeven, wat leidt tot efficiënter vliegen en minder geluid op de grond. Voor het parachutespringen op Teuge is geen oplossing gevonden.

 • Inschrijving IGNITE Award van start

  (12-09-2017)

  Gelderse social startups opgelet! De inschrijving voor de derde editie van de IGNITE Award is gestart. IGNITE is een trainingstraject voor Gelderse startups, die primair een sociaal of maatschappelijk doel nastreven. Deelname geeft hen de mogelijkheid om vanuit een goed sociaal businessidee aan de slag te gaan als sociaal ondernemer. Uit alle inzendingen gaan zes finalisten door naar de finale. Zij maken kans op een investering van 100.000 euro. De deadline voor deelname sluit op 28 september.

 • Vaassen Flexible Packaging nu Koninklijk

  (11-09-2017)

  “Vaassen Flexible Packaging is uitgegroeid tot één van s’ werelds toonaangevende leveranciers op het gebied van afdekkingen en flexibele verpakkingen en Europees marktleider op het gebied van innerliners. Als burgemeester van Epe ben ik daarom vereerd om u het predicaat ‘Koninklijk’ te mogen overhandigen”, aldus burgemeester Van der Hoeve. Onder luid applaus van de aanwezige personeelsleden nam Peter Scheffer, algemeen directeur, de bijbehorende oorkonde in ontvangst.

 • Te koop: bouwterrein aan de Warande te Epe

  (06-09-2017)

  De gemeente Epe verkoopt een bouwterrein voor vrijstaande of twee onder een kap woningen, gelegen aan de Warande te Epe. De oppervlakte van het bouwterrein is ca. 972 m². De (vaste) koopsom van het bouwterrein bedraagt € 390.000,--, v.o.n.

 • Gezondheidszorgpsycholoog van het CJG ingezet bij huisartsen Epe

  (16-08-2017)

  Het college van B&W van de gemeente Epe heeft besloten om het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) subsidie te verstrekken voor de extra inzet van een gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) bij de huisartsen in Epe. Deze samenwerking tussen huisartsen en CJG werkt preventief. Zo kan dichterbij huis lichtere zorg ingezet worden om onder meer de verwijzing naar specialistische zorg te verminderen. De kwaliteit van preventie en zorg voor jeugd en gezin wordt hierdoor verbeterd.

 • Hondenbeleid in de gemeente Epe

  (10-08-2017)

  Veel inwoners van Epe zijn de trotse bezitter van één of meerdere honden. Voor de gezondheid van de hond is het belangrijk dat deze lekker buiten kan rennen en spelen en daar is ruimte voor in Epe. Wel is het belangrijk dat u zich als hondenbezitter aan een aantal regels houdt die zijn opgesteld. Want behalve het plezier dat mensen aan honden beleven, wordt er ook overlast ervaren. Voor veel mensen is hondenpoep bijvoorbeeld een grote bron van ergernis. Om de overlast van honden(poep) zo veel mogelijk te beperken, heeft de gemeente Epe een hondenbeleid.

 • Beleidsregels tegen drugsoverlast flink aangescherpt

  (22-06-2017)

  De burgemeesters van de zes gemeenten (Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek) waar het politiebasisteam Veluwe-Noord opereert scherpen de beleidsregels voor de Opiumwet artikel 13b met ingang van 1 juni 2017 aan. Hierdoor kunnen de gemeenten nog sneller en adequater optreden tegen de teelt en productie van drugs en de handel hierin vanuit particuliere woningen en lokalen (zoals winkels, horecabedrijven, loodsen, magazijnen en andere bedrijfsruimten). Zo hebben de burgemeesters met deze beleidsregels de bevoegdheid om woningen en panden te sluiten.

Archief

Pagina opties