Nieuws

 • 3 vacatures bij de gemeente Epe

  (20-08-2019)

  3 vacatures bij de gemeente Epe:  teamleider Participatie, junior communicatieadviseur, beleidsmedewerker beheer.

 • Markt Vaassen verhuist tijdelijk naar Dorpsstraat

  (19-08-2019)

  Vanaf zaterdag 24 augustus wordt de markt verplaatst van het Marktplein naar de Dorpsstraat in Vaassen.

 • Werkzaamheden centrum Vaassen hervat

  (19-08-2019)

  Deze week (week van maandag 19 augustus) worden de werkzaamheden in het centrum van Vaassen weer hervat.

 • Werkzaamheden Apeldoornseweg-Zuid Vaassen week 34 t/m 37

  (16-08-2019)

  Werkzaamheden aan de Apeldoornseweg-Zuid in Vaassen van maandag 19 augustus tot en met vrijdag 13 september.

 • Oud-basketbalprofs geven kinderen Zomerschool clinic

  (16-08-2019)

  Neem je deel aan de Zomerschool, dan maak je bijzondere dingen mee.

 • Tips om stankoverlast te voorkomen

  (14-08-2019)

  Bij warm weer kan de (groene) container onaangenaam ruiken of beestjes aantrekken. Hoe kun je dit voorkomen of verminderen? Lees de tips! 

 • 35 nieuwe startersleningen beschikbaar

  (08-08-2019)

  Gemeente Epe wil haar jongere inwoners graag in de gemeente houden. Betaalbaar wonen is dan een voorwaarde. Een Starterslening geeft jongeren een steuntje in de rug bij de aankoop van hun eerste woning.

 • Nieuwe koers Heel Epe Beweegt 2019-2023

  (05-08-2019)

  Meer sportdeelname en een gezonde, actieve leefstijl van de inwoners van de gemeente Epe. Die ambities vormen de kern van het programma Heel Epe Beweegt. 

 • Start Zomerschool voor kinderen gemeenten Epe en Heerde

  (05-08-2019)

  Vanochtend, maandag 5 augustus 2019, ging de Zomerschool van start. Wethouder Visser verrichtte de officiële opening.

 • Asbest eraf, zonnepanelen erop!

  (29-07-2019)

  De gemeenten Apeldoorn en Epe starten een project om de sanering van asbestdaken te combineren met de plaatsing van zonnepanelen.

 • Verzilver uw Dak & Voucherregeling Zon

  (25-07-2019)

  Het programma Verzilver uw Dak biedt ondernemers de kans om makkelijk en kosteloos advies te krijgen over de mogelijkheden rondom zonne-energie. Ook ondernemers die reeds een SDE+ subsidie hebben aangevraagd, kunnen profiteren van dit programma.

 • Feestje voor verenigingen: vrijdag 6 september, 13.30 uur

  (24-07-2019)

  Reden voor een feestje: de nieuwe Subsidieregeling Jeugd gaat in op 1 september 2019.

 • ‘In huis is het nu nog behaaglijker'

  (18-07-2019)

  Ja, hij heeft ook meegedaan aan de gemeentelijke actie ‘groepsaankoop woonisolatie’. Natuurlijk snapt hij dat dit ietwat vreemd overkomt voor iemand van zijn leeftijd. Leo van der Meiden uit Vaassen is namelijk ruim 87 jaar. “Toch heb ik gereageerd op het schrijven van de gemeente. Ik denk dat de kans klein is dat deze investering door mij persoonlijk terugverdiend wordt. Maar door de volgende generaties wel. Het huis is hierdoor vast meer waard geworden. Een voordeel waar ik wel al iets van merk? Ik heb de indruk dat het behaaglijker is in huis.”

 • Definitief ontwerp verbouwing gemeentehuis klaar

  (17-07-2019)

  Het definitieve ontwerp van de verbouwing van het gemeentehuis in Epe is klaar. Het college van B&W heeft deze 9 juli vastgesteld. De aanbestedingsprocedure wordt na de bouwvak weer voortgezet. Als alles volgens planning verloopt kan de verbouwing begin 2020 starten.

 • 26 sollicitanten voor burgemeestersvacature

  (17-07-2019)

  De commissaris van de Koning in de provincie Gelderland heeft 26 sollicitaties ontvangen voor het burgemeestersambt van de gemeente Epe. Onder de kandidaten bevinden zich 19 (oud-)wethouders en 3 (oud-)volksvertegenwoordigers (Europees parlement, rijk, provincie, gemeente). De overige kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 39 tot 62 jaar. Er zijn 15 vrouwelijke en 11 mannelijke kandidaten.

 • Deelnemer groepsaankoop isolatie positief

  (11-07-2019)

  Jan Nuesink nam, net als veel andere inwoners, deel aan de groepsaankoop isolatie. Hij is positief over de gang van zaken. Jan Nuesink: ‘Het isolatiebedrijf is duidelijk en eerlijk’. De gemeente Epe startte deze groepsaankoop voor het isoleren van woningen in samenwerking met het Regionale Energieloket. Inwoners konden tegen een scherpe prijs hun woning isoleren. De groepsaankoop is nu gesloten, maar naar verwachting start er tezijnertijd weer een nieuwe groepsaankoop voor woningisolatie.

 • Risico op natuurbranden: fase 2 van kracht

  (04-07-2019)

  Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is aanwezig dat er een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen.

 • Mantelzorgwaardering € 100,- aan te vragen tot 1 oktober

  (03-07-2019)

  In de gemeente Epe kunnen inwoners die mantelzorg ontvangen hun mantelzorger aanmelden voor de ‘mantelzorgwaardering’ van € 100,-. Dat kan tot 1 oktober 2019.

 • Kabelwerkzaamheden in centrum Vaassen

  (28-06-2019)

  In de maanden juni en juli voeren de nutsbedrijven kabelwerkzaamheden uit op het Marktplein en in de Torenstraat in Vaassen.

 • Overlast en bestrijding van eikenprocessierups

  (27-06-2019)

  Overal in Nederland rukt de eikenprocessierups op, dit jaar nog veel agressiever dan vorig jaar. 

 • 100-jarige krijgt burgemeester op de thee

  (26-06-2019)

  Dinsdag 25 juni kreeg mevrouw Hoeksema-Sintniklaas burgemeester Hans van der Hoeve op de thee

 • Gemeente Epe zoekt betrokken burgemeester

  (13-06-2019)

  De gemeente Epe zoekt een betrokken burgervader of burgermoeder, een prettige en stevige persoonlijkheid. Iemand die op een eigentijdse manier inwoners betrekt bij het vormgeven van het gemeentebeleid. Met kennis van de uitdagingen van een gemeente met meerdere kernen.

 • Profielschets nieuwe burgemeester opgesteld

  (04-06-2019)

  Bent u benieuwd met welke profielschets we onze nieuwe burgemeester gaan werven? Kijk dan op op de speciale webpagina over de nieuwe burgemeester

 • Bestrijding eikenprocessierups

  (03-05-2019)

  De eikenprocessierups komt voor in eikenbomen en is de rups van een nachtvlinder. Komt u in contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandhaartjes van deze eikenprocessierups? Dan kunnen klachten ontstaan als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

 • 25 april: meedenken profiel burgemeester

  (18-04-2019)

  Praat mee over het profiel van de nieuwe burgemeester. Op donderdag 25 april tussen 18.00 en 20.00 uur houdt de sollicitatiecommissie (‘vertrouwenscommissie’) een inloopbijeenkomst op het gemeentehuis (ingang zijkant). Inwoners, ondernemers en organisaties van de gemeente Epe zijn van harte welkom om in gesprek te gaan met de leden van de sollicitatiecommissie. 

 • Veiliger oversteken Apeldoornseweg Zuid

  (27-03-2019)
  Apeldoornseweg

  Om de snelheid van het verkeer op de Apeldoornseweg Zuid te verlagen en de veiligheid van fietsers en voetgangers te vergroten, wil de gemeente Epe drie verkeersgeleiders (vluchtheuvels) met een oversteek voor fietsers en voetgangers aanleggen tussen de Laan van Fasna en de komgrens met Vaassen. Een verkeersgeleider zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers in twee etappes veilig kunnen oversteken. Deze voorgenomen aanpassingen aan de weg zijn vastgelegd in een concept-plan, dat samen met bewoners van de Apeldoornseweg is opgesteld. Dit plan ligt vanaf woensdag 27 maart zes weken ter inzage voor inspraak.

 • Intentieverklaring dementievriendelijke gemeente

  (08-03-2019)

  Op 7 maart 2019 tekenden 33 organisaties in de gemeente Epe een intentieverklaring voor een dementievriendelijke gemeente. De 33 vertegenwoordigers van ondernemers, hulpverleners, geloofsgemeenschappen, verenigingen, politie, welzijnsorganisaties, inwoners, vrijwilligersorganisaties en andere organisaties zullen zich gezamenlijk inspannen om de inwoners van de gemeente Epe bewust te maken van de impact van dementie. Want dementie heeft grote impact op mensen, zowel op henzelf als op hun naasten en op de samenleving als geheel.

 • Gemeente Epe onderzoekt wensen sport en bewegen

  (24-01-2019)

  Bewegen is gezond voor jong en oud. De gemeente Epe wil weten of de sport- en beweegmogelijkheden binnen de gemeente aansluiten op de wensen en behoeften van vooral jongeren en senioren. Ook is de gemeente Epe benieuwd of activiteiten van de buurtsportcoaches van HeelEpeBeweegt daar op aansluiten. Daarom heeft de gemeente Epe onderzoeksbureau Kennispraktijk gevraagd dit te onderzoeken.

 • Balies gemeentehuis Epe alleen op afspraak open vanaf januari 2019

  (02-01-2019)

  Vanaf  januari 2019 werkt de gemeente Epe bij de balies volledig op afspraak en komt de vrije inloop te vervallen voor het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of informatie van het omgevingsloket. De openingstijden voor het maken van afspraken zijn verruimd, inwoners en ondernemers kunnen ook ’s middags terecht. Hiervoor is gekozen om de dienstverlening te verbeteren en tegelijkertijd efficiënter te werken. Door vooraf een afspraak te maken, worden inwoners en ondernemers direct door de juiste medewerkers geholpen en is iedereen meteen aan de beurt.

 • Samen werken aan leefbaarheid – Vaassen

  (21-11-2018)

  Begin dit jaar zijn in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart. Zij verbinden inwoners, organisaties en overheid aan elkaar om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Ze hebben onder andere huiskamergesprekken en bijeenkomsten georganiseerd en wijkwandelingen gehouden om te horen wat er leeft en speelt in hun gebied.  In een serie artikelen vertellen de gebiedsregisseurs, inwoners en organisaties over welke signalen zij opvangen in hun gebied en waar ze mee aan de slag gaan. Deze week: Vaassen.

 • Samen werken aan leefbaarheid – Oene en Zuuk

  (26-09-2018)

  Begin dit jaar zijn in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart. Zij verbinden inwoners, organisaties en overheid aan elkaar om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Ze hebben onder andere huiskamergesprekken en bijeenkomsten georganiseerd en wijkwandelingen gehouden om te horen wat er leeft en speelt in hun gebied.  In een serie artikelen vertellen de gebiedsregisseurs, inwoners en organisaties over welke signalen zij opvangen in hun gebied en waar ze mee aan de slag gaan.

 • Stimuleringsregeling Goed voor Elkaar

  (12-09-2018)

  De beste ideeën komen vaak uit de samenleving zelf. Inwoners van de gemeente Epe nemen steeds vaker zelf het initiatief om activiteiten en initiatieven te organiseren om het leven prettiger en veiliger te maken. De gemeente draagt een warm hart toe aan deze initiatieven en heeft de subsidieregeling ‘Goed voor Elkaar’ in het leven geroepen om ook financieel te kunnen bijdragen aan de opstart van vernieuwende bewonersinitiatieven. De gemeente hoopt hiermee meer initiatieven van bewoners mogelijk te kunnen maken.

Archief

Pagina opties