Nieuws

 • Gemeente Epe tekent voor steun aan Starterscollectief Veluwe

  (25-06-2019)

  In de regio Noord-Veluwe is het aantal startende ondernemers de afgelopen jaren flink gegroeid. Om hen te ondersteunen is Stichting Starterscollectief Veluwe opgericht. Dat initiatief ondersteunt de gemeente Epe graag met een bijdrage voor de komende twee jaar.

 • Zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel thuis wonen

  (25-06-2019)

  In een veilig en prettig huis kunt u langer zelfstandig en comfortabel blijven wonen. 

 • Tijdelijk minder snelle service reisdocumenten

  (24-06-2019)

  Normaalgesproken kunt u uw aangevraagde paspoort of identiteitskaart na vijf werkdagen ophalen of laten bezorgen. Of bij een spoedaanvraag de volgende werkdag. Vraagt u echter in de periode van 1 juli tot en met 5 juli een paspoort of identiteitskaart aan, dan moet u voor de levering ervan rekening houden met een extra (verwerkings)dag voor het ophalen. Dus zes werkdagen in plaats van vijf. Ook spoedaanvragen kunnen hierdoor vertraging oplopen. 

 • Landelijke storing 112 opgelost

  (24-06-2019)

  De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) meldt dat: 

  "KPN heeft bevestigd dat de landelijke storing voor het bellen van 112-nummers opgelost is. De Meldkamer Oost Nederland is - net als alle andere meldkamers - weer gewoon bereikbaar. Onze brandweermensen op de posten kunnen weer naar huis."

 • Uit de raad - 20 juni 2019

  (21-06-2019)

  Op donderdag 20 juni heeft de gemeenteraad besluiten genomen over de volgende onderwerpen.

 • Nieuwe Coöperatie Boerenhart Veluwe IJsselvallei nu officieel gelanceerd

  (20-06-2019)

  De vraag naar streekproducten groeit. Consumenten willen steeds meer weten hoe hun voedsel wordt geproduceerd en waar het vandaan komt. Horeca-ondernemingen onderscheiden zich met streekproducten van de massa. Ook ziekenhuizen en zorginstellingen hebben steeds meer belangstellingen in de herkomst van het voedsel. Het aanbod is er ook. “Hoe krijgen we de producten van ambachtelijke en kleinschalige producenten op een efficiënte manier bij de klant?”

 • Gezocht: ideeën voor Hertenkamp en vijver Dellenweg Epe

  (19-06-2019)

  Het Hertenkamp is prachtig gelegen in de bossen aan de Dellenweg in Epe. Vooral tijdens weekenden en vakanties komen er veel bezoekers op af om de herten en andere dieren te zien en te voeren. Het gebied bij het Hertenkamp is een goed startpunt voor wandelingen door de bossen en over de heide. Dichtbij, aan de overkant van de weg, verscholen achter een houtwal, ligt een voormalige infiltratievijver met pompgebouw en een zandophoging waar bezoekers nu wandelen, spelen en sporten.

 • Werving nieuwe burgemeester van start

  (19-06-2019)

  Solliciteren naar het ambt van burgemeester voor de gemeente Epe is nu mogelijk. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de vacature gepubliceerd in de Staatscourant van 17 juni. De profielschets waar ruim 900 inwoners aan hebben bijgedragen, hoort hierbij.

 • Maandag 1 juli: geen producten en diensten

  (18-06-2019)

  Maandag 1 juli 2019 gaat de gemeentelijk organisatie over naar een nieuw computersysteem voor burgerzaken. Dat betekent dat u die dag geen aanvragen kunt doen, ook niet digitaal. Ook kunt u geen documenten afhalen. De publiekswinkel is dan ook gesloten. De receptie blijft wel open voor bezoekers. Telefonisch en via WhatsApp zijn we tussen 08:00 - 17:00 uur gewoon bereikbaar.

 • Werk als middel en doel voor statushouders

  (14-06-2019)

  In 2019 investeert de gemeente Epe extra in de begeleiding van statushouders naar werk en/of een opleiding.

 • Gemeente Epe 2 AED's rijker door schenking

  (14-06-2019)

  Bij de Katholieke kerk in Vaassen en buurthuis de Vegtelarij in Epe hangen sinds kort twee nieuwe AED’s. Beide zijn geschonken. 

 • Grote opkomst bij militaire beëdiging op Marktplein Epe

  (14-06-2019)

  Vrijdag 14 juni was het Marktplein in Epe het toneel van een bijzondere ceremonie: de beëdiging van een twintigtal militairen van het Vuursteuncommando. 

 • Gemeente Epe zoekt betrokken burgemeester

  (13-06-2019)

  De gemeente Epe zoekt een betrokken burgervader of burgermoeder, een prettige en stevige persoonlijkheid. Iemand die op een eigentijdse manier inwoners betrekt bij het vormgeven van het gemeentebeleid. Met kennis van de uitdagingen van een gemeente met meerdere kernen.

 • Gemeente Epe: jaarrekening 2018 afgerond met positief financieel resultaat

  (13-06-2019)

  De jaarrekening 2018 van de gemeente Epe is afgerond. Via de jaarrekening legt het college van B&W verantwoording af over de (inhoudelijke en financiële) resultaten van het in 2018 gevoerde beleid. 

 • Inwoners welkom bij beëdiging militairen op Marktplein Epe vrijdag 14 juni

  (12-06-2019)

  Aanstaande vrijdag 14 juni worden op het Marktplein in Epe enkele tientallen militairen van het VuursteunCommando beëdigd. De ceremonie begint om 14.00 uur en duurt een uur. De gemeente Epe treedt op als gastheer.

 • Bescherm jezelf en anderen met een vaccinatie!

  (11-06-2019)

  Jongeren uit de gemeente Epe geboren in 2003 en 2005 worden uitgenodigd om een vaccinatie tegen Meningokokken ACWY te halen. Zij krijgen een uitnodiging vanuit het RIVM thuisgestuurd. De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD Noord- en Oost-Gelderland) voert de vaccinaties uit.

 • Dorpsstraat in Vaassen bijna klaar

  (07-06-2019)

  In Vaassen wordt gewerkt aan de laatste loodjes van de Dorpsstraat. De doorgang van de Jan Mulderstraat naar de Dorpsstraat (noord) is weer toegankelijk voor al het verkeer.

 • Gemeenteraden Cleantech Regio beslissen deze zomer over Startnotitie Regionale Energiestrategie

  (06-06-2019)

  Nieuws van de Cleantech Regio

  Hoe maken wij van de energietransitie een succes? Op die vraag geeft de Cleantech Regio een antwoord met de Regionale Energie Strategie (RES).

 • Korak Herstelplein Oost-Veluwe open

  (05-06-2019)

  Korak Herstelplein Oost-Veluwe gaat donderdag 6 juni van start met een feestelijke opening. Klik op de afbeelding hiernaast voor het programma.

 • Echtpaar Sijtsma: ‘Dit heeft alleen maar voordelen’

  (05-06-2019)

  Deelnemers ‘groepsaankoop Isolatie’ gemeente Epe aan het woord

  Hun vrijstaande woning aan de rand van Epe stamt uit 1968. Daarbij heeft het echtpaar iets met het milieu. Toen ze hoorden dat de gemeente Epe een tweetal voorlichtingsavonden zou houden over het zogeheten onderwerp ‘groepsaankoop isolatie’, was de interesse van Betty en Jenno Sijtsma meer dan gewekt. “Ik ben naar die avond (7 mei in het gemeentehuis) gegaan, heb me laten voorlichten en schreef me direct in voor een zogeheten woningcheck”, aldus Betty Sijtsma.

 • Ontwerp Oude Wisselseweg vanaf 12 juni ter inzage

  (05-06-2019)

  Sinds de zomer van 2018 werkt de gemeente nauw samen met bewoners van de Oude Wisselseweg in een klankbordgroep en is gezamenlijk een herinrichtingsplan opgesteld. Een plan om de Oude Wisselseweg opnieuw in te richten na de stormschade in januari 2018. Herstel van de gekapte laanstructuur, voldoende en goede verspreiding van de parkeervoorzieningen in de straat, het klimaatbestendig maken van de straat en het visueel versmallen van de weg voor het verlagen van de snelheid in de straat maken onderdeel uit van dit plan. Inmiddels ligt er een definitief ontwerp voor de herinrichting, dat breed gedragen wordt door de klankbordgroep en de bewoners van de Oude Wisselseweg. Dit ontwerpplan ligt vanaf woensdag 12 juni ter inzage. (www.epe.nl/bekendmakingen).  

 • Profielschets nieuwe burgemeester opgesteld

  (04-06-2019)

  Bent u benieuwd met welke profielschets we onze nieuwe burgemeester gaan werven? Kijk dan op op de speciale webpagina over de nieuwe burgemeester

 • Uit de raad van 23 mei 2019

  (24-05-2019)

  Donderdagavond 23 mei vergaderde de gemeenteraad weer. Hier leest u welke onderwerpen er besproken zijn en wat er besloten is.

 • Nieuwkomers ondertekenen participatieverklaringen

  (23-05-2019)

  Donderdag 23 mei ondertekenden enthousiaste nieuwkomers (mensen met een verblijfsvergunning) de participatieverklaring. De nieuwkomers komen uit Eritrea, Syrië, Irak, Jemen en Rusland.

 • Burgemeester houdt gesprekken over inwonerparticipatie

  (20-05-2019)

  Burgemeester Hans van der Hoeve gaat de buurten van de gemeente Epe in om te praten met inwoners. Hij wil van de inwoners zelf horen hoe de gemeente haar inwoners betrekt bij het werk van de gemeente: “We hebben aandacht voor wat er bij de inwoners leeft en we betrekken ze bij onze ideeën en keuzes. Ik ben trots op de weg die we ingeslagen zijn en op de resultaten die we samen met inwoners, ondernemers, scholen, vrijwilligers en alle organisaties en verenigingen in onze gemeente de afgelopen jaren hebben bereikt. Maar we vinden dat het hier en daar nog beter kan. Daarom wil ik vooral van inwoners zelf hun mening horen.“

 • Gemeente Epe gaat nieuwe financiële uitdagingen aan

  (16-05-2019)

  Perspectiefnota gemeente Epe 2020-2023

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de perspectiefnota van de gemeente Epe 2020-2023 klaar. De nota wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college van B&W rapporteert met de perspectiefnota ieder voorjaar aan de gemeenteraad welke belangrijke maatschappelijke, bestuurlijke en financiële ontwikkelingen op de gemeente afkomen en van invloed zijn voor het opstellen van de programmabegroting later dit jaar.

 • Verwonderen en verbazen met unieke papierobjecten

  (15-05-2019)

  Gefascineerd door wat er allemaal met papier mogelijk is ontstond Intuitionpaperart. 'Papier is een flexibel materiaal in vele verschijningsvormen en je kunt er zoveel mee doen! Onze missie is dan ook om mensen te verbazen en te verwonderen met zeer veel toepassingen van papier. Van origami tot papieren objecten met een functie', aldus de bevlogen Pieter en Evelien van Intuitionpaperart uit Alverna.

 • Vervangen beveiligingscertificaten DigiD

  (08-05-2019)

  Om in te loggen op Mijn Epe maakt u gebruik van DigiD. Op 11 juni vervangt DigiD certificaten om de DigiD inlogschermen en digid.nl beter te beveiligen. Maakt u gebruik van een verouderd besturingssysteem dat niet meer ondersteund wordt door de certificaten, dan kunt u als gevolg hiervan vanaf 13 mei niet meer inloggen bij gemeente Epe. 

 • Plannen uitbreiding VMI vanaf 9 mei in te zien

  (08-05-2019)

  Op 4 februari jl. heeft de gemeente Epe samen met de provincie Gelderland en VMI afspraken gemaakt over de uitbreidingsplannen van VMI en deze vastgelegd in overeenkomsten. Daarna is direct gestart met de bestemmingsplanprocedure. Nu ligt er een ontwerp bestemmingsplan.  Het college van B&W heeft besloten dit ontwerp vanaf donderdag 9 mei ter inzage te leggen. Inwoners kunnen het bestemmingsplan bestuderen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Uiteraard kunnen inwoners ook langskomen op het gemeentehuis na het maken van een afspraak. Het plan ligt zes weken ter inzage en in die periode kan eventueel een schriftelijke zienswijze worden ingediend.

 • Bestrijding eikenprocessierups

  (03-05-2019)

  De eikenprocessierups komt voor in eikenbomen en is de rups van een nachtvlinder. Komt u in contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandhaartjes van deze eikenprocessierups? Dan kunnen klachten ontstaan als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

 • Vul enquête nieuwe burgemeester in!

  (30-04-2019)

  Vindt u dat de nieuwe burgemeester een doorgewinterde bestuurder moet zijn? Of vindt u een echte burgervader of burgermoeder beter passen?

 • 25 april: meedenken profiel burgemeester

  (18-04-2019)

  Praat mee over het profiel van de nieuwe burgemeester. Op donderdag 25 april tussen 18.00 en 20.00 uur houdt de sollicitatiecommissie (‘vertrouwenscommissie’) een inloopbijeenkomst op het gemeentehuis (ingang zijkant). Inwoners, ondernemers en organisaties van de gemeente Epe zijn van harte welkom om in gesprek te gaan met de leden van de sollicitatiecommissie. 

 • Vul enquête nieuwe burgemeester in!

  (17-04-2019)

  Vindt u dat de nieuwe burgemeester een doorgewinterde bestuurder moet zijn? Of vindt u een echter burgervader of burgermoeder beter passen? De gemeente Epe is benieuwd wat de nieuwe burgemeester volgens de inwoners van de gemeente Epe moet kunnen, weten, willen en zijn. Deel uw mening en vul de online vragenlijst in via www.epespreekt.nl. Invullen kan nog tot en met maandag 6 mei.

 • Denk mee over onze nieuwe burgemeester!

  (09-04-2019)

  Zoals u wellicht weet, gaat onze huidige burgemeester Hans van der Hoeve per 1 oktober a.s. met pensioen. We zijn dus op zoek naar een nieuwe burgemeester.

 • Veiliger oversteken Apeldoornseweg Zuid

  (27-03-2019)
  Apeldoornseweg

  Om de snelheid van het verkeer op de Apeldoornseweg Zuid te verlagen en de veiligheid van fietsers en voetgangers te vergroten, wil de gemeente Epe drie verkeersgeleiders (vluchtheuvels) met een oversteek voor fietsers en voetgangers aanleggen tussen de Laan van Fasna en de komgrens met Vaassen. Een verkeersgeleider zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers in twee etappes veilig kunnen oversteken. Deze voorgenomen aanpassingen aan de weg zijn vastgelegd in een concept-plan, dat samen met bewoners van de Apeldoornseweg is opgesteld. Dit plan ligt vanaf woensdag 27 maart zes weken ter inzage voor inspraak.

 • Intentieverklaring dementievriendelijke gemeente

  (08-03-2019)

  Op 7 maart 2019 tekenden 33 organisaties in de gemeente Epe een intentieverklaring voor een dementievriendelijke gemeente. De 33 vertegenwoordigers van ondernemers, hulpverleners, geloofsgemeenschappen, verenigingen, politie, welzijnsorganisaties, inwoners, vrijwilligersorganisaties en andere organisaties zullen zich gezamenlijk inspannen om de inwoners van de gemeente Epe bewust te maken van de impact van dementie. Want dementie heeft grote impact op mensen, zowel op henzelf als op hun naasten en op de samenleving als geheel.

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  (14-02-2019)

  Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen kan deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich vrijwillig in voor onze samenleving. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid.

 • Gemeente Epe onderzoekt wensen sport en bewegen

  (24-01-2019)

  Bewegen is gezond voor jong en oud. De gemeente Epe wil weten of de sport- en beweegmogelijkheden binnen de gemeente aansluiten op de wensen en behoeften van vooral jongeren en senioren. Ook is de gemeente Epe benieuwd of activiteiten van de buurtsportcoaches van HeelEpeBeweegt daar op aansluiten. Daarom heeft de gemeente Epe onderzoeksbureau Kennispraktijk gevraagd dit te onderzoeken.

 • Balies gemeentehuis Epe alleen op afspraak open vanaf januari 2019

  (02-01-2019)

  Vanaf  januari 2019 werkt de gemeente Epe bij de balies volledig op afspraak en komt de vrije inloop te vervallen voor het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of informatie van het omgevingsloket. De openingstijden voor het maken van afspraken zijn verruimd, inwoners en ondernemers kunnen ook ’s middags terecht. Hiervoor is gekozen om de dienstverlening te verbeteren en tegelijkertijd efficiënter te werken. Door vooraf een afspraak te maken, worden inwoners en ondernemers direct door de juiste medewerkers geholpen en is iedereen meteen aan de beurt.

 • Samen werken aan leefbaarheid – Vaassen

  (21-11-2018)

  Begin dit jaar zijn in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart. Zij verbinden inwoners, organisaties en overheid aan elkaar om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Ze hebben onder andere huiskamergesprekken en bijeenkomsten georganiseerd en wijkwandelingen gehouden om te horen wat er leeft en speelt in hun gebied.  In een serie artikelen vertellen de gebiedsregisseurs, inwoners en organisaties over welke signalen zij opvangen in hun gebied en waar ze mee aan de slag gaan. Deze week: Vaassen.

 • Samen werken aan leefbaarheid – Oene en Zuuk

  (26-09-2018)

  Begin dit jaar zijn in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart. Zij verbinden inwoners, organisaties en overheid aan elkaar om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Ze hebben onder andere huiskamergesprekken en bijeenkomsten georganiseerd en wijkwandelingen gehouden om te horen wat er leeft en speelt in hun gebied.  In een serie artikelen vertellen de gebiedsregisseurs, inwoners en organisaties over welke signalen zij opvangen in hun gebied en waar ze mee aan de slag gaan.

 • Stimuleringsregeling Goed voor Elkaar

  (12-09-2018)

  De beste ideeën komen vaak uit de samenleving zelf. Inwoners van de gemeente Epe nemen steeds vaker zelf het initiatief om activiteiten en initiatieven te organiseren om het leven prettiger en veiliger te maken. De gemeente draagt een warm hart toe aan deze initiatieven en heeft de subsidieregeling ‘Goed voor Elkaar’ in het leven geroepen om ook financieel te kunnen bijdragen aan de opstart van vernieuwende bewonersinitiatieven. De gemeente hoopt hiermee meer initiatieven van bewoners mogelijk te kunnen maken.

Archief

Pagina opties