Nieuws

 • Nieuw telefooncentrale, tijdelijk noodnummer op woensdag 12 december

  (12-12-2018)

  Voor het verbeteren van onze bereikbaarheid, werken we aan een nieuwe telefooncentrale. Hierdoor is de gemeente op woensdag 12 december tussen 14.00 en 15.00 mogelijk een korte tijd niet bereikbaar. In noodgevallen kunt u het volgende nummer bellen: 06 – 50 07 29 60.

 • Stem op één van de genomineerden voor de Sportprijs 2018

  (12-12-2018)

  De genomineerden voor de Sportprijs en de ‘Heel Epe Beweegt’-prijs 2018 zijn bekend. De aanmoedigingsprijzen voor sportieve topsportprestaties en maatschappelijke sportinitiatieven of mensen die daaraan een bijzondere bijdrage leveren. U kunt tot en met 28 december stemmen op uw favoriet.

 • Mijn.epe.nl vrijdag na 17:00 uur niet bereikbaar

  (12-12-2018)

  Op vrijdag, 14 december, vanaf 17:00 uur vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan onze systemen, waardoor de persoonlijke pagina van de gemeente Epe in het zaaksysteem (mijn.epe.nl) niet of slecht bereikbaar is.

 • Balies gemeentehuis Epe alleen op afspraak open vanaf januari 2019

  (10-12-2018)

  Vanaf  januari 2019 werkt de gemeente Epe bij de balies volledig op afspraak en komt de vrije inloop te vervallen voor het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of informatie van het omgevingsloket. De openingstijden voor het maken van afspraken zijn verruimd, inwoners en ondernemers kunnen ook ’s middags terecht. Hiervoor is gekozen om de dienstverlening te verbeteren en tegelijkertijd efficiënter te werken. Door vooraf een afspraak te maken, worden inwoners en ondernemers direct door de juiste medewerkers geholpen en is iedereen meteen aan de beurt.

 • Bouw appartementen centrum Epe gestart

  (06-12-2018)

  De hoek van de Hoofdstraat en de Korte Kuipersweg  is een markante plek in Epe. Er is gestart met de bouw van een wooncomplex met 17 appartementen en een kantoorlocatie  van ruim 300 m2.

 • Samen werken aan leefbaarheid – Vaassen, Heggerenk

  (05-12-2018)

  Begin dit jaar zijn in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart. Zij verbinden inwoners, organisaties en overheid aan elkaar om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Ze hebben onder andere huiskamergesprekken en bijeenkomsten georganiseerd en wijkwandelingen gehouden om te horen wat er leeft en speelt in hun gebied.  In een serie artikelen vertellen de gebiedsregisseurs, inwoners en organisaties over welke signalen zij opvangen in hun gebied en waar ze mee aan de slag gaan. Deze week het tweede deel over  Vaassen.

 • Inloopavond centrumplan Vaassen 19 december

  (05-12-2018)

  De  werkzaamheden aan  het centrum van Vaassen zijn in volle gang. Om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden, worden de werkzaamheden in verschillende fases uitgevoerd. Op woensdagavond 19 december is er een inloopavond om inwoners en ondernemers te informeren over de werkzaamheden van volgend jaar.

 • Snoeiwerkzaamheden: hoe gaat dat?

  (04-12-2018)

  In deze periode is het weer tijd voor verschillende snoeiwerkzaamheden in onze gemeente. Hieronder leest u daar meer over.

 • 25 nieuwe startersleningen beschikbaar

  (28-11-2018)

  Gemeente Epe wil haar jongere inwoners graag in de gemeente houden. Betaalbaar wonen is dan een voorwaarde. Een Starterslening geeft jongeren een steuntje in de rug bij de aankoop van hun eerste woning.

 • Gewijzigde openingsdagen gemeentehuis in december

  (26-11-2018)

  In de decembermaand is het gemeentehuis op de volgende dagen gesloten:

 • Maak het inbrekers niet te gemakkelijk!

  (26-11-2018)

  Het is weer vroeg donker buiten. Wat kunt u in de wintermaanden doen om inbrekers buiten de deur te houden? Inbrekers passen verschillende technieken toe om in uw woning te komen. Wat zijn hun technieken en wat kunt u ertegen doen?

 • Wat vindt u van de openbare ruimte? Geef nu uw mening via Epe Spreekt!

  (23-11-2018)

  Wist u dat de gemeente Epe een online inwonerspanel heeft? Dit panel heet: 'Epe spreekt'. Via dit panel kunt u meepraten over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Zo heeft u invloed op de kwaliteit van uw leefomgeving, de gemeentelijke dienstverlening, beleid en projecten.

 • Samen werken aan leefbaarheid – Vaassen

  (21-11-2018)

  Begin dit jaar zijn in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart. Zij verbinden inwoners, organisaties en overheid aan elkaar om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Ze hebben onder andere huiskamergesprekken en bijeenkomsten georganiseerd en wijkwandelingen gehouden om te horen wat er leeft en speelt in hun gebied.  In een serie artikelen vertellen de gebiedsregisseurs, inwoners en organisaties over welke signalen zij opvangen in hun gebied en waar ze mee aan de slag gaan. Deze week: Vaassen.

 • Kiosk bij hertenkamp verwijderd

  (20-11-2018)

  Dinsdagmiddag 20 november is de kiosk bij het hertenkamp door een deurwaarder verwijderd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het vonnis van het Gerechtshof en komt een einde aan een langlopend dossier. De gemeente betreurt het dat deze kwestie zo lang voortduurde en dat dit via juridische wegen verlopen is, maar is opgelucht  dat de weg nu vrij is om nieuwe plannen te maken voor de toekomst.

 • Gouden K uitgereikt aan Willem Dicou

  (16-11-2018)

  Zaterdag 10 november heeft de heer Willem Dicou tijdens de Nationale Kunstweek de erespeld behorende bij de Gouden K ontvangen. De Gouden K (een speld met de letter K van Kunst) is een eervolle onderscheiding die aan personen wordt toegekend die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor beeldende kunst en/of beeldend kunstenaars. Jaarlijks worden er landelijk maximaal tien Gouden K’s toegekend.

 • Ondernemersevent Epe zeer geslaagd

  (16-11-2018)

  Dinsdagavond 13 november was het Ondernemersevent 2018 in de Grote Kerk in Epe. Alle ondernemers uit de gemeente Epe waren welkom. Het was een zeer geslaagde avond met een afwisselend programma.

 • Laag inkomen? Regel uw zorgverzekering via de gemeente

  (15-11-2018)

  Heeft u via de gemeente Epe een zorgverzekering bij Menzis, dan stuurt Menzis u een aanbod voor 2019. Wilt u dezelfde polis als vorig jaar, dan hoeft u niets te doen.

 • Ruim 300 nieuwe woningen extra in de gemeente Epe

  (15-11-2018)

  In de gemeente Epe kunnen de komende jaren in totaal ruim 300 nieuwe woningen extra gebouwd worden. Dat is de uitkomst van nieuwe afspraken die in de Cleantech Regio met de provincie Gelderland zijn gemaakt. Deze afspraken liggen vast in de Regionale Woonagenda Cleantechregio 2018.

 • Herstelplan bestemmingsplan Buitengebied Epe

  (13-11-2018)

  De gemeenteraad heeft op 23 maart 2017 het bestemmingsplan Buitengebied Epe vastgesteld. Dit bestemmingsplan betreft, met ca. 14.000 hectare plangebied, het grootste gedeelte van het grondgebied van de gemeente Epe. In totaal gaat het bestemmingsplan over zo’n 2.700 adressen. In dit plan zijn de ruimtelijke kaders voor de komende jaren vastgelegd. Het bestemmingsplan Buitengebied is dan ook een belangrijk plan voor de gemeente en haar inwoners.

 • Regionale instemming voor uitbreiding van bedrijventerrein Eekterveld

  (13-11-2018)

  Bedrijventerrein Eekterveld in Vaassen wordt uitgebreid.  Op het verzoek van de gemeente Epe om Eekterveld IV in ontwikkeling te brengen, is positief gereageerd door het dagelijks bestuur van de Regio Stedendriehoek. Regionale instemming is noodzakelijk vanwege de met de regio en provincie gemaakte afspraken over de planning van bedrijventerreinen.

 • Besluit over koopzondagen gemeente Epe

  (13-11-2018)

  Het college van B&W van de gemeente Epe heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2019 supermarkten op alle zondagen tussen 12:00 – 18:00 uur open mogen en dat alle overige winkels op maximaal twaalf zondagen per jaar open mogen tussen 12:00 – 18:00 uur.

 • Sporen uit de middeleeuwen gevonden in Epe

  (12-11-2018)

  Op de hoek Hoofdstraat – Korte Kuipersweg in Epe is archeologisch onderzoek gedaan. Er zijn o.a. sporen gevonden van een boerderij en erf, die dateren uit de Middeleeuwen, uit de periode 1000-1400. Regioarcheoloog Nathalie Vossen: “Op de foto’s kun je zien dat er waterputten gevonden zijn, sommige nog met hout er in. Dat kan gebruikt worden om zo’n put heel precies te dateren. Bijzonder is ook dat er een ruiterspoor gevonden is.” Nadat het onderzoek afgerond is, zullen op deze locatie appartementen gebouwd worden.

 • Uit de raad van 8 november 2018

  (12-11-2018)

  Maandag 5 en donderdag 8 november heeft de raad onder andere gesproken over de Programmabegroting 2019-2022 en die vervolgens vastgesteld. Wat is er 8 november zoal besloten?

 • Onderzoek naar koopgedrag in de gemeente Epe

  (08-11-2018)
  Winkelend publiek in de Veluwepoort in Epe

  De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Om op deze veranderingen te kunnen inspelen, is onderzoek naar het koopgedrag van consumenten van groot belang.

 • Samen werken aan leefbaarheid - Emst en Gortel

  (08-11-2018)

  Begin dit jaar zijn in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart. Zij verbinden inwoners, organisaties en overheid aan elkaar om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Ze hebben onder andere huiskamergesprekken en bijeenkomsten georganiseerd en wijkwandelingen gehouden om te horen wat er leeft en speelt in hun gebied.  In een serie artikelen vertellen de gebiedsregisseurs, inwoners en organisaties over welke signalen zij opvangen in hun gebied en waar ze mee aan de slag gaan. Deze week: Emst en buurtschap Gortel.

 • Poppenexpositie in De Ring

  (08-11-2018)
  collage van poppenkunst

  Van 8 november 2018 tot en met 11 januari 2019 is er een expositie in De Ring op het Gemeentehuis van Nederlandse poppenkunstenaars. In de Ring exposeren de leden hun mooiste en nieuwste creaties in een passende ambiance.

 • Werkzaamheden aan kruising bij de molen in Vaassen

  (07-11-2018)

  De werkzaamheden aan de kruising Molenstraat-Houtzagerstraat-Jan Mulderstraat zijn in volle gang. Er wordt hard gewerkt om de verbinding Molenstraat-Houtzagerstraat na 10 november weer bereikbaar te hebben voor gemotoriseerd verkeer. Afgelopen week zijn ook de werkzaamheden van start gegaan aan de Jan Mulderstraat. Ook hier wordt de riolering vervangen en komt er een extra regenwaterriool in de bodem. Naar verwachting is de straat voor de kerst gereed.

 • Reactie gemeente Epe op kiosk bij hertenkamp

  (02-11-2018)

  In de media is deze periode veel aandacht voor de kwestie rondom de kiosk bij de hertenkamp in Epe. Hieronder leest u de reactie van de gemeente.

 • Kijken in de keuken - editie ‘Kweekweg’

  (31-10-2018)

  Onder de vlag van ‘Epe Scoort’ is dinsdag 30 oktober een eerste werkbelevingsmarkt in Epe georganiseerd, een samenwerking tussen Werkbedrijf Lucrato en UWV. Bedrijven  van bedrijventerrein ‘ Kweekweg’ zijn benaderd om de deuren te openen voor werkzoekenden uit de gemeente Epe.

 • Veluwse gemeenten en provincie investeren in revitalisering van vakantieparken

  (30-10-2018)

  Al bijna vijf jaar werken Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland samen met ondernemers en andere partijen aan een kwalitatief goed aanbod van vakantieparken op de Veluwe. Om deze aanpak te versterken gaan de tien gemeenten en de provincie Gelderland de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV oprichten. De Ontwikkelingsmaatschappij kan ondernemers, eigenaren en gemeenten ondersteunen bij het verbeteren van de parken. Op maandag 29 oktober is het samenwerkingscontract ondertekend.

 • Samen werken aan leefbaarheid – Epe-Oost

  (29-10-2018)

  Begin dit jaar zijn in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart. Zij verbinden inwoners, organisaties en overheid aan elkaar om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Ze hebben onder andere huiskamergesprekken en bijeenkomsten georganiseerd en wijkwandelingen gehouden om te horen wat er leeft en speelt in hun gebied.  In een serie artikelen vertellen de gebiedsregisseurs, inwoners en organisaties over welke signalen zij opvangen in hun gebied en waar ze mee aan de slag gaan. Deze week: Epe-Oost.

 • Tijdelijke sluiting pand na vondst drugslaboratorium

  (18-10-2018)

  Burgemeester Van der Hoeve heeft besloten om in Vaassen een pand aan de Weteringdijk te sluiten omdat daar een drugslaboratorium is aangetroffen. Het pand is vanaf 19 oktober voor zes maanden gesloten vanwege het overtreden van de Opiumwet (artikel 13b). Tijdens de sluiting is het verboden om het pand te betreden.

 • Samen werken aan leefbaarheid – Epe-West

  (10-10-2018)

  Begin dit jaar zijn in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart. Zij verbinden inwoners, organisaties en overheid aan elkaar om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Ze hebben onder andere huiskamergesprekken en bijeenkomsten georganiseerd en wijkwandelingen gehouden om te horen wat er leeft en speelt in hun gebied.  In een serie artikelen vertellen de gebiedsregisseurs, inwoners en organisaties over welke signalen zij opvangen in hun gebied en waar ze mee aan de slag gaan.

 • Inloopavond start werkzaamheden centrum Vaassen

  (09-10-2018)

  Op maandag 15 oktober 2018 start Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV, in opdracht van de gemeente Epe, met werkzaamheden in het centrum van Vaassen. Er wordt gestart op de kruising Jan Mulderstraat / Houtzagersstraat /Molenstraat. De opknapbeurt zit al vele jaren in de planning. De riolering en de bestrating in het centrum van Vaassen worden vervangen. Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd om het centrum van Vaassen zo bereikbaar mogelijk te houden. De totale werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2019 klaar.

 • Samen werken aan leefbaarheid – Oene en Zuuk

  (26-09-2018)

  Begin dit jaar zijn in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart. Zij verbinden inwoners, organisaties en overheid aan elkaar om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Ze hebben onder andere huiskamergesprekken en bijeenkomsten georganiseerd en wijkwandelingen gehouden om te horen wat er leeft en speelt in hun gebied.  In een serie artikelen vertellen de gebiedsregisseurs, inwoners en organisaties over welke signalen zij opvangen in hun gebied en waar ze mee aan de slag gaan.

 • Stimuleringsregeling Goed voor Elkaar

  (12-09-2018)

  De beste ideeën komen vaak uit de samenleving zelf. Inwoners van de gemeente Epe nemen steeds vaker zelf het initiatief om activiteiten en initiatieven te organiseren om het leven prettiger en veiliger te maken. De gemeente draagt een warm hart toe aan deze initiatieven en heeft de subsidieregeling ‘Goed voor Elkaar’ in het leven geroepen om ook financieel te kunnen bijdragen aan de opstart van vernieuwende bewonersinitiatieven. De gemeente hoopt hiermee meer initiatieven van bewoners mogelijk te kunnen maken.

 • "Niet in de rij, meteen aan de beurt"

  (11-09-2018)

  Het Klant Contact Centrum van de gemeente Epe heeft ruimere openingstijden gekregen. Inwoners kunnen nu  ook op afspraak ’s middags terecht voor het regelen van zaken op het gemeentehuis. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van rijbewijzen, paspoorten en identiteitskaarten.

 • Vraag inrijkaart voor 28 september aan!

  (30-08-2018)

  Op 25 oktober aanstaande is weer het jaarlijkse Oener Koefeest. Veiligheid staat net als bij ieder ander evenement voorop. Om belangrijke wegen op en rondom het evenemententerrein goed begaanbaar te houden voor organisatie en hulpdiensten is, in samenwerking met gemeente Epe, besloten om enkele wegen in het dorp Oene af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer tijdens het Oener Koefeest. Deze afsluiting vindt plaats op 25 oktober tussen 06:00 uur in de ochtend en 16:00 uur ’s middags. U kunt in deze periode ook niet langs de weg parkeren in deze straten.

 • Wees voorzichtig in open water

  (16-08-2018)
  Vissterfte door droogte

  We hebben een periode van erge droogte en hitte achter de rug. De regenval die er geweest is, maakt nog geen einde aan de problemen rondom de droogte. Er blijft nog een landelijk watertekort en de droogte heeft gevolgen voor de waterkwaliteit. Contact met oppervlaktewater kan risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen.
   

 • Werken op afspraak in de gemeente Epe

  (24-07-2018)

  De gemeente Epe werkt ook op afspraak. Voortaan kunt u zelf online een afspraak maken op een tijdstip dat u het beste uitkomt.

 • Technisch probleem in sommige paspoorten

  (13-07-2018)

  Heeft u in april, mei of juni dit jaar een nieuw paspoort gekregen? Dan werkt de chip misschien niet goed. U mag er gewoon mee reizen. Maar uw pas kan misschien niet door een computer worden gelezen. Geldt dit voor u? Dan krijgt u binnenkort een brief thuis met meer uitleg.

 • Nieuwe riolering en straatwerk voor wijk Hoge Weerd

  (04-07-2018)

  In de wijk Hoge Weerd in Epe is firma Siers druk bezig met de aanleg/vervanging van nutsvoorzieningen voor gas, water en elektriciteit. Op dit moment vinden de werkzaamheden vooral plaats in de straten Wachtelenbergweg en Pandersakker. Op korte termijn volgen Hoge Hagt, Steenderkamp en Hazekeuken. Bewoners zijn over de werkzaamheden geïnformeerd. Als de nutsbedrijven een groot deel gereed hebben, gaat de gemeente van start aan de Wachtelenbergweg/Officiersweg met de rioleringswerkzaamheden. Dit zal direct na de bouwvakantie zijn.

 • Laatste werkzaamheden aan de Hoofdweg in Emst

  (04-07-2018)

  De werkzaamheden aan de Hoofdweg in Emst lopen momenteel voorspoedig en volgens planning. Wel wordt de Hoofdweg in Emst nog één keer afgesloten voor het verkeer. Van dinsdag 10 tot en met maandag 16 juli is de Hoofdweg afgesloten vanaf het Hezeplein tot en met de komgrens, zijde Vaassen. In die week worden de werkzaamheden aan de rijbaan afgerond. Het wegvak van de Hoofdweg tussen het Hezeplein en  Stationsweg wordt donderdagavond 12 juli weer opengesteld. Het deel tussen de Hanendorperweg en de komgrens is maandagavond 16 juli weer open. Alle bewoners en ondernemers aan de Hoofdweg hebben over de werkzaamheden inmiddels een brief ontvangen.

Archief

Pagina opties