Nieuws

 • Verkeersveilige schoolomgeving hebben ouders zelf in de hand

  (21-08-2017)

  Nog steeds ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties bij scholen en dit levert iedere dag gevaar op voor de veiligheid van schoolkinderen. Meest voorkomende oorzaak? De ouders die hun kinderen naar school brengen zijn de voornaamste groep automobilisten die deze onveilige situaties veroorzaken. Dit blijkt uit onderzoeken van Veilig Verkeer Nederland en landelijk uit diverse politiecontroles.

 • De scholen beginnen volgende week weer!

  (18-08-2017)

  Vanaf 21 augustus beginnen de scholen weer. Pas dus op voor kinderen die weer enthousiast op de fiets stappen om hun klasgenoten te begroeten en hun vakantieverhalen uitwisselen. Kinderen zijn impulsief, vaak afgeleid, doen soms onverwachte dingen en hebben een beperkt besef van gevaar. Ook brugklassers lopen een groter risico als zij met hun fiets op pad gaan. Zij moeten vaak verder fietsen dan toen ze nog naar de lagere school gingen. Bovendien kennen ze de route nog niet zo goed. Let dus extra goed op!

 • Leerlingenvervoer PlusOV van start

  (18-08-2017)

  Sinds 1 augustus verzorgt PlusOV het vervoer naar zorginstellingen voor dagbesteding in de gemeente Epe. Vanaf maandag 21 augustus komt daar het leerlingenvervoer in Epe bij. Ouders en verzorgers ontvingen hierover een brief met uitgebreide informatie van PlusOV. De gemeente en PlusOV stellen alles in het werk om de overgang naar de nieuwe situatie probleemloos te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat er iets is mis gegaan in de planning of dat u toch nog een vraag heeft. Wat kan u dan doen?

 • Gezondheidszorgpsycholoog van het CJG ingezet bij huisartsen Epe

  (16-08-2017)

  Het college van B&W van de gemeente Epe heeft besloten om het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) subsidie te verstrekken voor de extra inzet van een gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) bij de huisartsen in Epe. Deze samenwerking tussen huisartsen en CJG werkt preventief. Zo kan dichterbij huis lichtere zorg ingezet worden om onder meer de verwijzing naar specialistische zorg te verminderen. De kwaliteit van preventie en zorg voor jeugd en gezin wordt hierdoor verbeterd.

 • Cavente Kinderdorp Vaassen geopend door kinderburgemeester Koen

  (15-08-2017)

  Een flinke hamerklap, een grote deuk in één van de sloopauto’s en het 35ste kinderdorp Cavente is dinsdag 15 augustus officieel geopend. Kinderburgemeester Koen Huiskamp en de echte burgemeester Hans van der Hoeve deelden samen deze hamerklap uit. Koen was vlak daarvoor door de burgemeester benoemd als kinderburgemeester van het dorp en kreeg de kinderambtsketen omgehangen.

 • Hondenbeleid in de gemeente Epe

  (10-08-2017)

  Veel inwoners van Epe zijn de trotse bezitter van één of meerdere honden. Voor de gezondheid van de hond is het belangrijk dat deze lekker buiten kan rennen en spelen en daar is ruimte voor in Epe. Wel is het belangrijk dat u zich als hondenbezitter aan een aantal regels houdt die zijn opgesteld. Want behalve het plezier dat mensen aan honden beleven, wordt er ook overlast ervaren. Voor veel mensen is hondenpoep bijvoorbeeld een grote bron van ergernis. Om de overlast van honden(poep) zo veel mogelijk te beperken, heeft de gemeente Epe een hondenbeleid.

 • Vragen en antwoorden over fipronil

  (07-08-2017)

  Het RIVM heeft een lijst met veel gestelde vragen gepubliceerd over fipronil in eieren. Dit naar aanleiding van onderzoek naar het gebruik van fipronil bij pluimveebedrijven.  Het RIVM zet op de website op een rij wat de mogelijke effecten op gezondheid en milieu van fipronil kunnen zijn.

  http://www.rivm.nl/Onderwerpen/F/Fipronil_in_eieren/Veelgestelde_vragen_en_antwoorden

 • Bezoek tot oktober de tentoonstelling over de grafheuvellijn

  (02-08-2017)

  In het prachtige landschap van de Veluwe liggen zo’n zevenhonderd grafheuvels. De vondsten die hier gedaan zijn, geven inzicht in het leven, de gebruiken en de rituelen van de prehistorische bewoners. Door een samenwerking tussen het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en de gemeente Epe zijn de vondsten tot oktober 2017 te bezichtigen op Kasteel Cannenburch in Vaassen. Inclusief een aantal particuliere vondsten die normaal niet zichtbaar zijn voor het publiek.

 • Leerlingen- en dagbestedingsvervoer voortaan via PlusOV

  (31-07-2017)

  Vanaf 1 augustus verzorgt PlusOV het vervoer naar zorginstellingen voor dagbesteding in de gemeente Epe. Vanaf 21 augustus komt daar het leerlingenvervoer in Epe bij en rijdt PlusOV leerlingen- en dagbestedingsvervoer in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Ouders en verzorgers hebben een brief met informatie over het vervoer via PlusOV ontvangen of krijgen de brief een dezer dagen.

 • Geen onderzoek naar verplaatsing raadzaal

  (07-07-2017)

  De gemeenteraad heeft er donderdag 6 juli voor gekozen geen nader onderzoek te doen naar de verplaatsing van de huidige raadzaal naar een multifunctionele ruimte. De raad vindt dat de huidige raadzaal nog in goede conditie is na een verbouwing van negen jaar geleden en voldoet aan de eisen van het duale stelsel. Bovenop de verbouwing van het gemeentehuis vindt de raad het niet verantwoord om extra te investeren voor het verplaatsen/vernieuwen van de raadzaal. De raad vindt het ongewenst om extra te investeren in een raadzaal die goed voldoet.

 • Inzameling taxus gestart

  (04-07-2017)

  Ook deze zomer kunt u uw taxussnoeisel weer gescheiden inleveren op het Recycleplein. Het eenjarig snoeisel van de taxus wordt gebruikt voor de productie van medicijnen tegen kanker. Circulus-Berkel werkt hiervoor samen met stichting ‘Taxus voor Hoop’.

 • Regelluw uitkering verstrekken van start in Epe

  (29-06-2017)

  Wat gebeurt er als inwoners met een bijstandsuitkering minder regels opgelegd krijgen en meer invloed krijgen op hun eigen re-integratietraject? Zorgt meer aandacht voor persoonlijke drijfveren en ambities voor meer eigen initiatief? En lukt het dan ook beter om werk te vinden? Woensdag 28 juni is het experiment ‘Zelf aan het stuur en op maat’ van start gegaan. Tilburg University onderzoekt of minder regels en meer eigen sturing een positief effect hebben op onder andere de uitstroom naar werk, motivatie, sociale participatie en welbevinden.

 • Beleidsregels tegen drugsoverlast flink aangescherpt

  (22-06-2017)

  De burgemeesters van de zes gemeenten (Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek) waar het politiebasisteam Veluwe-Noord opereert scherpen de beleidsregels voor de Opiumwet artikel 13b met ingang van 1 juni 2017 aan. Hierdoor kunnen de gemeenten nog sneller en adequater optreden tegen de teelt en productie van drugs en de handel hierin vanuit particuliere woningen en lokalen (zoals winkels, horecabedrijven, loodsen, magazijnen en andere bedrijfsruimten). Zo hebben de burgemeesters met deze beleidsregels de bevoegdheid om woningen en panden te sluiten.

 • Gemeente waardeert haar mantelzorgers

  (08-05-2017)

  In de gemeente Epe kunnen inwoners die mantelzorg ontvangen, hun mantelzorger aanmelden voor een waardering van € 100,- per zorgvrager. Met deze blijk van waardering wil de gemeente Epe duidelijk maken hoe belangrijk mantelzorgers zijn in onze samenleving.

 • Laat uw paspoort of identiteitskaart bezorgen

  (16-01-2017)

  Wist u dat u uw nieuwe paspoort of identiteitskaart ook kan laten bezorgen. Bijvoorbeeld thuis of op uw werk. Handig wanneer u een druk huishouden hebt, buiten de gemeente werkt of lastig naar het gemeentehuis kan komen. U hoeft dan geen tweede keer naar het gemeentehuis te komen.  

Archief

Pagina opties