Nieuws

 • 25 april: meedenken profiel burgemeester

  (18-04-2019)

  Praat mee over het profiel van de nieuwe burgemeester. Op donderdag 25 april tussen 18.00 en 20.00 uur houdt de sollicitatiecommissie (‘vertrouwenscommissie’) een inloopbijeenkomst op het gemeentehuis (ingang zijkant). Inwoners, ondernemers en organisaties van de gemeente Epe zijn van harte welkom om in gesprek te gaan met de leden van de sollicitatiecommissie. 

 • Elektrische auto opladen?

  (18-04-2019)

  In heel Nederland is een groeiende vraag naar elektrisch rijden en openbare laadpalen. Hoe gaan we daar in onze gemeente mee om? De gemeente Epe heeft een beleidsnotitie ‘Openbaar laden’ geschreven. In dit plan zijn de mogelijkheden voor het plaatsen van openbare laadpalen in onze gemeente uitgewerkt en aan welke eisen deze plaatsingen moeten voldoen. Bij het beleidsplan hoort ook een geografische kaart met plekken waar laadpalen kunnen komen. Het college van B&W heeft deze beleidsnotitie nu definitief vastgesteld.

 • Pilot logeerzorg in Heerde en Epe geselecteerd door ministerie

  (18-04-2019)

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) riep vorig jaar gemeenten op voorstellen in te dienen  voor ‘logeerzorg’. De gemeenten Heerde en Epe sloegen de handen ineen met zorgaanbieders Viattence, Herstelzorg Nederland en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

 • Vul enquête nieuwe burgemeester in!

  (17-04-2019)

  Vindt u dat de nieuwe burgemeester een doorgewinterde bestuurder moet zijn? Of vindt u een echter burgervader of burgermoeder beter passen? De gemeente Epe is benieuwd wat de nieuwe burgemeester volgens de inwoners van de gemeente Epe moet kunnen, weten, willen en zijn. Deel uw mening en vul de online vragenlijst in via www.epespreekt.nl. Invullen kan nog tot en met maandag 6 mei.

 • Hoofdweg in Emst feestelijk geopend

  (15-04-2019)

  Zaterdag 13 april werd de vernieuwde Hoofdweg in Emst feestelijk geopend. Een feest georganiseerd door de ondernemers in Emst. Het feest vond plaats op het Hezeplein en voor een deel op de Hoofdweg, die speciaal voor deze dag nog een keer afgesloten werd. Het was een prachtige dag, met een goede opkomst en regelmatig een lekker zonnetje.

 • Aangepaste openingstijden

  (12-04-2019)

  De feestdagen komen eraan en dat betekent dat het gemeentehuis aangepaste openingstijden heeft. Daarnaast is het gemeentehuis en/of de balie op een aantal andere dagen deels of helemaal niet bereikbaar. Een overzicht.

 • Gemeente staat open voor aanleg zonneveld

  (10-04-2019)

  Het bedrijf Statcraft Noorwegen wil in samenwerking met maatschap Mölder aan de Oenerweg tussen de A50 en de Grift een zonneveld ontwikkelen van 12 ha.

 • Denk mee over onze nieuwe burgemeester!

  (09-04-2019)

  Zoals u wellicht weet, gaat onze huidige burgemeester Hans van der Hoeve per 1 oktober a.s. met pensioen. We zijn dus op zoek naar een nieuwe burgemeester.

 • Informatieavonden groepsaankoop woonisolatie

  (08-04-2019)

  Wilt u een koel huis in de zomer en lekkere warme voeten in de winter? Een goed geïsoleerd huis kan u honderden euro’s per jaar besparen én is goed voor het milieu. Daarom start de gemeente Epe in samenwerking met het Regionale Energieloket een groepsaankoop voor bodem-/vloerisolatie en isolerend glas. Een groepsaankoop waarbij u de mogelijkheid krijgt tegen een scherpe prijs uw woning te isoleren.

 • Mevrouw Bosch-Proper benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

  (06-04-2019)
  Foto: Hans van de Vlekkert

  Vrijdag 5 april kreeg mevrouw H. Bosch-Proper uit Vaassen uit handen van burgemeester Hans van der Hoeve een Koninklijke onderscheiding. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Ondernemers streven naar sterk fonds

  (05-04-2019)

  De ondernemersverenigingen van Epe en Vaassen willen graag een fonds voor en door ondernemers oprichten. In dat fonds storten zij dan geld voor het organiseren van allerlei activiteiten en evenementen in de centra.

 • Afval scheiden op school: net zo normaal als thuis

  (04-04-2019)

  Bijna alle basisscholen in Epe doen vanaf dit voorjaar mee aan het programma Clean Wise, een initiatief van Circulus-Berkel en de gemeente Epe. Leerlingen gaan naast thuis ook op school afval scheiden. De feestelijke aftrap van dit initiatief vond plaats op woensdag 3 april op basisschool de Violier in Vaassen.

 • Gemeente Epe stapt over op e-facturatie

  (04-04-2019)

  Sinds dit jaar kunt u, als leverancier van de gemeente Epe, ook met e-facturen met ons zaken doen! We leggen u graag uit hoe dit werkt.

 • Plannen voor verdere ontwikkeling Kievitsveld

  (03-04-2019)

  Recreatiebedrijf Leisurelands wil verder met plannen om op het Kievitsveld in Emst twee velden met zonnepanelen aan te leggen en het te bouwen ontbijthotel uit te breiden met meer kamers. Hiervoor heeft Leisurelands een verzoek bij de gemeente ingediend, waarbij zij het college van burgemeester en wethouders vroeg om te kijken of dit plan haalbaar is. Het college heeft dinsdag 2 april aangegeven in principe medewerking te verlenen aan het plan. Dit betekent dat Leisurelands haar plannen verder kan vormgeven. Het college heeft als voorwaarden meegegeven dat het bedrijf een participatieplan en communicatieplan moet opstellen zodat van tevoren duidelijk is op welke wijze o.a. omwonenden worden betrokken bij de ontwikkeling van de plannen.

 • “Inwoners zijn allemaal zo anders, maar er is altijd een gemeenschappelijke deler”

  (02-04-2019)

  Gebiedsregisseur Marieke Aalders draagt het stokje over aan Esther Groenwold. Esther is vanaf januari dit jaar de nieuwe gebiedsregisseur voor Epe Noord; de wijken Hoge Weerd en Hoge Land. Vertrekkend gebiedsregisseur Marieke Aalders heeft de wijken goed leren kennen door haar gesprekken met inwoners, vrijwilligers, buurt-  en sportverenigingen. “Veel mensen zijn tevreden in de buurt en er zijn allerlei initiatieven. Buurtbewoners zijn bereid om elkaar te helpen en samen te werken. Dat is mooi om te zien.”, volgens Marieke, die daarbij wel de kanttekening plaatst dat dit nog niet op alle plekken gebeurt en er ook eenzaamheid is bij sommige bewoners. “Er liggen mooie uitdagingen in Epe Noord voor Esther op het gebied van het verbeteren van de samenwerking en het uitvoeren van de initiatieven die er liggen. Ik ben ervan overtuigd dat Esther hier een goede bijdrage aan gaat  leveren en wens haar alle succes’, aldus Marieke.  

 • Grote storing openbare verlichting

  (02-04-2019)

  Voor de 2e opvolgende nacht hebben we een grote storing in de openbare verlichting in onze gemeente. Op veel locaties heeft de verlichting niet gebrand. Dit komt door een storing in de installatie van netbeheerder Liander. Ook in andere gemeenten speelt dit probleem. We hebben hier al veel meldingen over gehad.
  Om dit op te lossen is gemeente Epe afhankelijk van de inzet van anderen (zoals dat ook in een thuissituatie is). Wij hebben nauw contact met Liander en doen ons best te zorgen dat zij zo snel mogelijk met een oplossing komen.

 • Aanleg glasvezel buitengebied Noordoost Veluwe is begonnen

  (01-04-2019)

  Vanochtend is door de wethouders van deelnemende gemeenten het startsein gegeven voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Noordoost Veluwe. In Heerde ging de eerste schop in de grond. Wethouder Robert Scholten was er bij namens gemeente Epe. Dit najaar starten de eerste werkzaamheden in onze gemeente.

 • Bedrijventerrein Eekterveld gaat voor Energieneutraal

  (01-04-2019)

  Hoe kunnen we op het bedrijventerrein Eekterveld energieneutraal worden? Wat kunnen we doen aan energiebesparing, -opwekking en –opslag? Om deze vragen te beantwoorden en om te zetten in daden is donderdag 28 maart het Collectief Energieplan gepresenteerd aan ondernemers op het bedrijventerrein Eekterveld. De bijeenkomst was de aftrap. Een eerste verkenning van wat er mogelijk is.

 • Veiliger oversteken Apeldoornseweg Zuid

  (27-03-2019)
  Apeldoornseweg

  Om de snelheid van het verkeer op de Apeldoornseweg Zuid te verlagen en de veiligheid van fietsers en voetgangers te vergroten, wil de gemeente Epe drie verkeersgeleiders (vluchtheuvels) met een oversteek voor fietsers en voetgangers aanleggen tussen de Laan van Fasna en de komgrens met Vaassen. Een verkeersgeleider zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers in twee etappes veilig kunnen oversteken. Deze voorgenomen aanpassingen aan de weg zijn vastgelegd in een concept-plan, dat samen met bewoners van de Apeldoornseweg is opgesteld. Dit plan ligt vanaf woensdag 27 maart zes weken ter inzage voor inspraak.

 • Voordelig een lening afsluiten voor duurzame maatregelen in huis

  (13-03-2019)

  Er is weer geld beschikbaar voor de Stimuleringslening! Via de Stimuleringslening kunnen woningeigenaren, huurders, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties een goedkope lening afsluiten om energiebesparende en energie-opwekkende maatregelen te nemen.

 • Intentieverklaring dementievriendelijke gemeente

  (08-03-2019)

  Op 7 maart 2019 tekenden 33 organisaties in de gemeente Epe een intentieverklaring voor een dementievriendelijke gemeente. De 33 vertegenwoordigers van ondernemers, hulpverleners, geloofsgemeenschappen, verenigingen, politie, welzijnsorganisaties, inwoners, vrijwilligersorganisaties en andere organisaties zullen zich gezamenlijk inspannen om de inwoners van de gemeente Epe bewust te maken van de impact van dementie. Want dementie heeft grote impact op mensen, zowel op henzelf als op hun naasten en op de samenleving als geheel.

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  (14-02-2019)

  Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen kan deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich vrijwillig in voor onze samenleving. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid.

 • Gemeente Epe onderzoekt wensen sport en bewegen

  (24-01-2019)

  Bewegen is gezond voor jong en oud. De gemeente Epe wil weten of de sport- en beweegmogelijkheden binnen de gemeente aansluiten op de wensen en behoeften van vooral jongeren en senioren. Ook is de gemeente Epe benieuwd of activiteiten van de buurtsportcoaches van HeelEpeBeweegt daar op aansluiten. Daarom heeft de gemeente Epe onderzoeksbureau Kennispraktijk gevraagd dit te onderzoeken.

 • Balies gemeentehuis Epe alleen op afspraak open vanaf januari 2019

  (02-01-2019)

  Vanaf  januari 2019 werkt de gemeente Epe bij de balies volledig op afspraak en komt de vrije inloop te vervallen voor het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of informatie van het omgevingsloket. De openingstijden voor het maken van afspraken zijn verruimd, inwoners en ondernemers kunnen ook ’s middags terecht. Hiervoor is gekozen om de dienstverlening te verbeteren en tegelijkertijd efficiënter te werken. Door vooraf een afspraak te maken, worden inwoners en ondernemers direct door de juiste medewerkers geholpen en is iedereen meteen aan de beurt.

 • Samen werken aan leefbaarheid – Vaassen

  (21-11-2018)

  Begin dit jaar zijn in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart. Zij verbinden inwoners, organisaties en overheid aan elkaar om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Ze hebben onder andere huiskamergesprekken en bijeenkomsten georganiseerd en wijkwandelingen gehouden om te horen wat er leeft en speelt in hun gebied.  In een serie artikelen vertellen de gebiedsregisseurs, inwoners en organisaties over welke signalen zij opvangen in hun gebied en waar ze mee aan de slag gaan. Deze week: Vaassen.

 • Samen werken aan leefbaarheid – Oene en Zuuk

  (26-09-2018)

  Begin dit jaar zijn in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart. Zij verbinden inwoners, organisaties en overheid aan elkaar om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Ze hebben onder andere huiskamergesprekken en bijeenkomsten georganiseerd en wijkwandelingen gehouden om te horen wat er leeft en speelt in hun gebied.  In een serie artikelen vertellen de gebiedsregisseurs, inwoners en organisaties over welke signalen zij opvangen in hun gebied en waar ze mee aan de slag gaan.

 • Stimuleringsregeling Goed voor Elkaar

  (12-09-2018)

  De beste ideeën komen vaak uit de samenleving zelf. Inwoners van de gemeente Epe nemen steeds vaker zelf het initiatief om activiteiten en initiatieven te organiseren om het leven prettiger en veiliger te maken. De gemeente draagt een warm hart toe aan deze initiatieven en heeft de subsidieregeling ‘Goed voor Elkaar’ in het leven geroepen om ook financieel te kunnen bijdragen aan de opstart van vernieuwende bewonersinitiatieven. De gemeente hoopt hiermee meer initiatieven van bewoners mogelijk te kunnen maken.

Archief

Pagina opties