Nieuws

 • Eerste corona-sterfgeval in gemeente Epe

  (27-03-2020)

  Donderdag 26 maart is een inwoner van de gemeente Epe aan het corona-virus overleden.

 • Nieuwe noodverordening Noord- en Oost-Gelderland vanwege corona

  (26-03-2020)

  Vanaf donderdag 26 maart 2020 19.00 uur geldt een nieuwe noodverordening voor gemeenten in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

 • Forse beperkingen voor hele recreatiesector

  (26-03-2020)

  De nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland legt de hele recreatiesector forse beperkingen op.

 • Aanscherping maatregelen tegen coronavirus: update

  (25-03-2020)

  Afgelopen maandag 23 maart kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan. Die zijn nu verder uitgewerkt.

 • Gemeente Epe sluit tijdelijk haar deuren

  (25-03-2020)

  De gemeente Epe heeft haar dienstverlening en openingstijden aangepast. Dit om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan en contact zo veel mogelijk te beperken.

 • Aanscherping maatregelen tegen coronavirus

  (23-03-2020)

  Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.

 • Bericht van de burgemeester aan inwoners, ondernemers en organisaties

  (23-03-2020)

  Het ‘noodpakket voor banen en economie’ is hard nodig. Kabinet en gemeenten staan daarin zij aan zij.

 • Concept Regionale Energie Strategie (RES) gepresenteerd

  (23-03-2020)

  Overleg met inwoners over opwekken van schone energie blijft van belang

  Nederland werkt aan de productie van schone energie. Om te beginnen met zon en wind. Dat gaat een grote impact hebben op ons leven en op onze leefomgeving. Om dat in de komende tien jaar mogelijk te maken, hebben inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio samen gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES).

 • Boek over verzetsstrijder Aalt van Vemde gepresenteerd

  (20-03-2020)

  Burgemeester Tom Horn nam gisteren het eerste exemplaar van een boek over verzetsstrijder Aalt van Vemde in ontvangst. Van Vemde heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog joodse medeburgers en andere verzetsstrijders helpen onderduiken. De Epenaar nam ondanks zijn pacifistische principes ook deel aan het lokale en regionale gewapend verzet. Reden om dit boek de titel ‘Aalt van Vemde: Van gebroken geweer tot gewapend verzet’ te geven.

 • Noodpakket banen en economie voor werkgevers en ondernemers

  (20-03-2020)

  Voor werkgevers en ondernemers is er nu een aantal landelijke én gemeentelijke regelingen. Een noodpakket voor banen en economie.

 • Volgende fase werkzaamheden Apeldoornseweg Vaassen

  (20-03-2020)

  In april start aannemer Schagen Infra met de volgende fase van de werkzaamheden aan de Apeldoornseweg in Vaassen.

 • Gemeentelijke belastingen aan ondernemers uitgesteld tot 15 juni

  (20-03-2020)

  De aanslagen voor alle gemeentelijke belastingen aan ondernemers worden vooralsnog tot 15 juni 2020 uitgesteld.

 • Uw gebiedsregisseur staat voor u klaar. Zeker nu!

  (19-03-2020)

  De maatregelen vanwege het coronavirus betekenen van alles in het dagelijks leven. Voor uzelf en in uw buurt.

 • Afstand houden vanwege het coronavirus: wat mag dan nog?

  (18-03-2020)

  Vanwege het coronavirus moeten we 1,5 meter afstand houden tot elkaar. Wat mag dan nog?

 • Geen raadsbijeenkomsten tot en met 6 april

  (17-03-2020)

  Gezien de huidige omstandigheden is besloten om alle raadsbijeenkomsten te annuleren tot en met 6 april.

 • Eerste kievitsei in gemeente Epe gevonden

  (17-03-2020)

  Wim Schakelaar heeft zaterdagmiddag het eerste kievitsei in de gemeente Epe gevonden. Het is zijn derde 'eerste vondst' in onze gemeente.

 • Geen hoorzittingen Commissie bezwaarschriften

  (17-03-2020)

  In verband met Corona-maatregelen zijn de hoorzittingen van de Commissie bezwaarschriften op 24 maart 2020 en 2 april 2020 geannuleerd. In overleg met de bezwaarden wordt een ander tijdstip gepland.

 • Gemeente met Episch Centrum om tafel over Hertenkamp

  (17-03-2020)

  Het college van B&W heeft dinsdag 17 maart besloten om het ontwikkelplan van Episch Centrum als uitgangspunt te nemen voor de ontwikkeling van het Hertenkamp en omgeving, aan de Dellenweg. Dit plan sluit het beste aan bij de toetsingscriteria en belangen van de omwonenden, ondernemers en belangenorganisaties. De raadpleging onder onze inwoners bevestigt dit beeld. Er kwamen 460 reacties binnen en bijna 80% stemde voor het plan van Episch Centrum. Dit betekent dat de gemeente om tafel gaat met Episch Centrum om het ontwikkelplan uit te werken tot een uitvoeringsplan,  passend binnen beleid, wet- en regelgeving en financiën.

 • Bericht van de burgemeester aan alle inwoners

  (16-03-2020)

  We hebben te maken met een ernstige situatie. Alleen samen kunnen we die het hoofd bieden.

 • Update over het coronavirus (12 maart 18:00 uur)

  (15-03-2020)

  Vanaf vanmiddag gelden nieuwe maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus in Nederland.

 • Meer maatregelen coronavirus: onderwijs, horeca, sport

  (15-03-2020)

  Vanaf zondagavond 15 maart tot en met maandag 6 april gelden aanvullende maatregelen tegen het coronavirus.

 • Initiatief inwoners: Sport&Activiteitenplein Hoge Weerd

  (12-03-2020)

  Denk mee over een mogelijk Sport- & Activiteitenplein in Hoge Weerd! Geef je mening via de enquête.

 • Kent u gebiedsregisseur Bilge Yeleser al?

  (11-03-2020)

  Bilge is gebiedsregisseur in de Vegtelarij en Epe-Oost. Lees in het interview wat ze voor u kan doen.

 • Schadeclaims vliegveld Lelystad

  (05-03-2020)

  De kans is nog steeds groot dat vliegveld Lelystad open gaat. De vliegroutes van en naar gaan deels over onze gemeente, vooralsnog op geringe hoogte. Wanneer dat gebeurt, gaan we dit in de gemeente Epe ook merken. Het geluid van de overvliegende vliegtuigen zullen we dan zeker horen. Wij verwachten ook gevolgen die niet direct merkbaar zijn, zoals extra fijnstof en stikstof. Dit is nadelig voor ons en onze leefomgeving. De mogelijkheid bestaat dat hierdoor ook minder recreanten onze gemeente zullen bezoeken.

 • Gezondheid, natuur en wonen belangrijke thema's voor omgevingsvisie

  (24-02-2020)

  De gemeente Epe is eind 2019 gestart met het maken van de omgevingsvisie. Als eerste stap hiervoor is er in november informatie opgehaald bij inwoners en organisaties. Het doel was om in brede zin te achterhalen wat mensen waardevol vinden in onze gemeente én om te inventariseren wat men als belangrijke aandachtspunten voor de toekomst ziet. 

 • OPROEP: Wie ziet u graag als 'Vrijwilliger van het jaar'?

  (24-01-2020)

  Kent u een kandidaat voor de Vrijwilligersprijs verdient? Meld hem of haar vóór 1 maart aan!

 • Resultaten enquête zonne- en windenergie beschikbaar

  (15-01-2020)

  In november 2019 zijn inwoners uit de gemeenten Epe, Apeldoorn, Brummen, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen gevraagd hun mening te geven over duurzame energieopwekking. Door het invullen van een enquête via het inwonerpanel Epe Spreekt konden ook onze inwoners  aangeven hoe volgens hun zonneparken en windmolens het beste een plaats kunnen krijgen in het regionale landschap en waar hun voorkeur naar uitgaat. Veel inwoners uit onze gemeente en de andere gemeenten hebben de enquête ingevuld.

 • Adviezen van inwoners over inwonerparticipatie

  (27-09-2019)

  ‘Geef tijdige terugkoppeling’, ‘maak gebruik van deskundigheid in de samenleving’ en ‘leg de spelregels uit bij inwonerparticipatie’ zijn de adviezen die de meeste stemmen kregen van de aanwezige inwoners bij de slotavond over inwonerparticipatie.

 • Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 2023

  (12-07-2019)

  De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Dat hebben minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) besloten.

Archief

Pagina opties