Nieuws

 • Gemeente Epe maakt Quickbornlaan verkeersveiliger

  (12-11-2019)

  De gemeente Epe gaat de verkeerssituatie op de Quickbornlaan verbeteren. Op de kruispunten met de Willem Tellstraat en Hoofdstraat-Bloemstraat zijn de afgelopen jaren verschillende ongelukken gebeurd. Daarom is er een verkeersonderzoek uitgevoerd en verkeersplan gemaakt om deze weg verkeersveiliger te maken. Dit in samenwerking met de politie en in samenspraak met aanwonenden.

 • Herinrichting Oude Wisselseweg van start

  (11-11-2019)

  NTP Infra startte woensdag 6 november met de herinrichting van de Oude Wisselseweg. Het werk wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Epe, dat hiervoor het ontwerp heeft aangeleverd. De herinrichting wordt in verschillende fasen uitgevoerd.

 • Stimuleringslening Duurzaamheid blijkt enorm succes

  (08-11-2019)

  De stimuleringsregeling voorziet in een behoefte. Zozeer zelfs dat de pot nu al leeg is.

 • Tuin winterklaar? Zo zit het met GFT-afval

  (08-11-2019)

  Is uw tuin al winterklaar? Kijk in dit overzichtje: zo zit het met GFT-afval. Laat de winter maar komen!

 • Woonlasten in Epe onder landelijk gemiddelde

  (08-11-2019)

  Het college van de gemeente Epe heeft de gemeenteraad een sluitende begroting aangeboden. Dat lukte ondanks minder inkomsten van het Rijk en hogere uitgaven dan verwacht. In het oog springt dat het college de woonlasten onder het landelijk gemiddelde heeft weten te houden.

 • Heeft u bij Menzis een collectieve zorgverzekering via de gemeente?

  (06-11-2019)

  Mensen met een laag inkomen konden dit jaar via de gemeente een collectieve zorgverzekering afsluiten bij Menzis. Hierin gaat iets veranderen. Menzis stopt namelijk met deze collectieve verzekering via de gemeente. Maakt u hier gebruik van? Dan heeft u vanaf 1 januari 2020 dus een nieuwe zorgverzekering nodig. 

 • Omgevingsvisie gemeente Epe: hoe ziet u onze omgeving in de toekomst?

  (05-11-2019)

  De gemeente Epe is gestart met de voorbereidingen voor de Omgevingswet. Een nieuwe (landelijke) wet die in 2021 in werking treedt. Dat klinkt misschien saai, maar de nieuwe wet en vooral de omgevingsvisie heeft alles te maken met hoe onze gemeente er in de toekomst uitziet. We starten met de omgevingsvisie en die maken we graag met u!

 • Geef uw mening over zonne- en windenergie in de regio!

  (05-11-2019)
  windmolens en zonneparken

  Hoe vindt u dat zonne- en windenergie in onze regio moet worden vormgegeven? Hoe kunnen we zonneparken en windmolens het beste een plaats geven in het landschap? Vanaf dinsdag 5 november kunt u hierover uw mening geven via een online enquête van de Cleantech Regio: www.moventem.nl/epe. Grijp uw kans en doe mee!

 • Ondernemers en vastgoedeigenaren: bijeenkomst over duurzaamheid donderdag 28 november

  (05-11-2019)

  Informatie en inspiratie over leningen, subsidies, energielabel C en de informatieplicht. Meld u aan!

 • Afval scheiden? Hoe zit het ook alweer met PMD?

  (02-11-2019)

  PMD zijn de plastic, metalen en drankverpakkingen. Hier een handig overzicht.

 • Werkzaamheden Patrijsweg en Haverkampsweg Epe goed op schema

  (01-11-2019)

  Op zowel de Patrijsweg als de Haverkampsweg in Epe is en wordt hard gewerkt om deze wegen voor voetgangers en fietsers te verbeteren.

 • Wie verdient volgens ú de Sportprijs of de Heel Epe Beweegt-prijs 2019?

  (30-10-2019)

  Welke sporter of welk sportteam wilt ú voordragen voor de Sportprijs? Of voor de Heel Epe Beweegt-prijs?

 • Duurzaam trapveldje in woonwijk Klaarbeek geopend

  (30-10-2019)

  Kinderen hebben woensdagmiddag 30 oktober het nieuwe trapveldje in de Eper wijk Klaarbeek in gebruik genomen.

 • Nieuw fiets- voetpad Vulcanus

  (24-10-2019)

  Woensdag 23 oktober is het fiets- en voetpad tussen de Apeldoornseweg en de nieuwbouwwijk Vulcanus in Vaassen geopend.

 • Opnieuw archeologische vondsten bij kerk in centrum Vaassen

  (23-10-2019)

  In het centrum van Vaassen zijn deze week tijdens de werkzaamheden naast de kerk - zoals werd verwacht - opnieuw archeologische vondsten in de vorm van menselijke botresten en skeletten gedaan. Het gaat in ieder geval om vijf intacte skeletten/graven aan de zijkant van de kerk. Op deze plek wordt gegraven, omdat er een put geplaatst gaat worden voor het nieuwe waterkunstwerk.

 • Blad opruimen: helpt u ook weer mee?

  (14-10-2019)

  Afgevallen bladeren kunnen voor overlast zorgen. Ze verstoppen de rioolkolken en vormen een risico voor uitglijden en slippen. Daarom gaat Axent Groen in het najaar aan de slag om het bladafval op te ruimen. Zo vegen ze alle straten in de gemeente. Daarnaast hebben veel buurtbewoners gelukkig de gewoonte om de bladeren die op het voetpad of de wegberm vallen zelf op te ruimen. Ter ondersteuning hiervan plaatst Axent Groen daarom vanaf maandag 14 oktober bladkorven op diverse locaties. 

 • Begroting 2020 - 2023 Blijven investeren in samenleving

  (10-10-2019)

  Donderdag 10 oktober presenteerde het college van B&W de begroting van de gemeente Epe voor de periode 2020-2023. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. In de begroting staat hoeveel geld binnen komt bij de gemeente en waar het geld aan wordt uitgegeven. Het college heeft de gemeenteraad deze begroting overhandigd en op donderdag 14 november neemt de raad uiteindelijk het besluit over de begroting en stelt deze vast. In dit nieuwsbericht staan de belangrijkste punten uit de begroting, zoals het college die de raad voorstelt.

 • Stappenplan voor Hertenkamp

  (09-10-2019)

  Vóór de zomervakantie deed de gemeente Epe een oproep voor ideeën voor het Hertenkamp en de nabijgelegen bergingsvijver.

 • Deel Dorpsstraat Vaassen tijdelijk eenrichtingsverkeer

  (30-09-2019)

  Op het gedeelte van de Dorpsstraat in Vaassen ten noorden van de inrit van Royal Vaassen Flexible Packaging (RVFP) tot aan de Marijkeweg wordt vanaf woensdag 2 oktober tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld in verband met werkzaamheden. Deze werkzaamheden duren ca. 6-8 weken. Het verkeer kan alleen nog vanaf de inrit van RVFP richting de Marijkeweg. Fietsers worden in tegengestelde richting omgeleid via de Stationsstraat.

 • Adviezen van inwoners over inwonerparticipatie

  (27-09-2019)

  ‘Geef tijdige terugkoppeling’, ‘maak gebruik van deskundigheid in de samenleving’ en ‘leg de spelregels uit bij inwonerparticipatie’ zijn de adviezen die de meeste stemmen kregen van de aanwezige inwoners bij de slotavond over inwonerparticipatie.

 • Vemderweg tijdelijk afgesloten

  (27-09-2019)

  De Vemderweg in Epe is in verband met het vervangen van de waterleiding van Vitens van 30 september tot eind november afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Aanliggende woningen zijn bereikbaar.

 • Advies inwoners over inzameling grondstoffen beschikbaar

  (18-09-2019)

  Voor de zomervakantie hebben wij onze inwoners gevraagd hoe we de doelstellingen voor afvalscheiding en –vermindering gezamenlijk kunnen behalen. Deze adviezen en tips van inwoners zijn verwerkt in een adviesrapport. Dit rapport wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe grondstoffenbeleid. Wij willen de betrokken inwoners allereerst hartelijk bedanken voor hun input.

 • Loco-burgemeester overbrugt periode tot beëdiging volgende burgemeester

  (02-09-2019)

  Burgemeester Hans van der Hoeve gaat per 1 oktober met pensioen. Tot er een nieuwe burgemeester is neemt de huidige loco-burgemeester Robert Scholten het burgemeestersambt waar.

 • Markt Vaassen verhuist tijdelijk naar Dorpsstraat

  (19-08-2019)

  Vanaf zaterdag 24 augustus wordt de markt verplaatst van het Marktplein naar de Dorpsstraat in Vaassen.

 • ‘In huis is het nu nog behaaglijker'

  (18-07-2019)

  Ja, hij heeft ook meegedaan aan de gemeentelijke actie ‘groepsaankoop woonisolatie’. Natuurlijk snapt hij dat dit ietwat vreemd overkomt voor iemand van zijn leeftijd. Leo van der Meiden uit Vaassen is namelijk ruim 87 jaar. “Toch heb ik gereageerd op het schrijven van de gemeente. Ik denk dat de kans klein is dat deze investering door mij persoonlijk terugverdiend wordt. Maar door de volgende generaties wel. Het huis is hierdoor vast meer waard geworden. Een voordeel waar ik wel al iets van merk? Ik heb de indruk dat het behaaglijker is in huis.”

 • 26 sollicitanten voor burgemeestersvacature

  (17-07-2019)

  De commissaris van de Koning in de provincie Gelderland heeft 26 sollicitaties ontvangen voor het burgemeestersambt van de gemeente Epe. Onder de kandidaten bevinden zich 19 (oud-)wethouders en 3 (oud-)volksvertegenwoordigers (Europees parlement, rijk, provincie, gemeente). De overige kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 39 tot 62 jaar. Er zijn 15 vrouwelijke en 11 mannelijke kandidaten.

 • Deelnemer groepsaankoop isolatie positief

  (11-07-2019)

  Jan Nuesink nam, net als veel andere inwoners, deel aan de groepsaankoop isolatie. Hij is positief over de gang van zaken. Jan Nuesink: ‘Het isolatiebedrijf is duidelijk en eerlijk’. De gemeente Epe startte deze groepsaankoop voor het isoleren van woningen in samenwerking met het Regionale Energieloket. Inwoners konden tegen een scherpe prijs hun woning isoleren. De groepsaankoop is nu gesloten, maar naar verwachting start er tezijnertijd weer een nieuwe groepsaankoop voor woningisolatie.

 • Gemeente Epe zoekt betrokken burgemeester

  (13-06-2019)

  De gemeente Epe zoekt een betrokken burgervader of burgermoeder, een prettige en stevige persoonlijkheid. Iemand die op een eigentijdse manier inwoners betrekt bij het vormgeven van het gemeentebeleid. Met kennis van de uitdagingen van een gemeente met meerdere kernen.

 • Profielschets nieuwe burgemeester opgesteld

  (04-06-2019)

  Bent u benieuwd met welke profielschets we onze nieuwe burgemeester gaan werven? Kijk dan op op de speciale webpagina over de nieuwe burgemeester

Archief

Pagina opties