Nieuws

 • Sluiting gemeentehuis

  (11-12-2017)

  Tijdens de feestdagen zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd.

 • Aanbieding regionaal manifest Ruimtelijke adaptatie

  (11-12-2017)

  Donderdag 7 december hebben 28 gemeenten, waaronder Epe, samen met de provincies Gelderland en Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe hun handtekening gezet onder een manifest om samen te werken aan een klimaatbestendige toekomst.

 • Inzameling bij zwaar winterweer

  (11-12-2017)

  Door het zware winterweer kan niet al het huishoudelijk afval volgens dienstregeling opgehaald worden. De medewerkers van Circulus Berkel werken hard om zoveel mogelijk containers en kratjes te legen en zakken op te halen. Maar naar verwachting kunnen maandag en dinsdag niet alle adressen veilig bereikt worden.

 • Cleantech Regio biedt vluchtelingen meer studie- en arbeidskansen

  (08-12-2017)

  Vluchtelingen in de Cleantech Regio, waar gemeente Epe deel van uitmaakt, krijgen meer mogelijkheden om een opleiding te volgen aan de universiteit of een hogeschool. Dit hebben Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen vandaag vastgelegd in een convenant. Maatwerk en talentontwikkeling zijn speerpunten in de samenwerking.

 • Burgemeester voorgedragen voor herbenoeming

  (08-12-2017)

  De gemeenteraad van Epe heeft in de vergadering van donderdag 7 december unaniem ingestemd met de voordracht voor de herbenoeming van Hans van der Hoeve tot burgemeester van de gemeente Epe. De burgemeester had al aangegeven beschikbaar te zijn voor een tweede termijn. De eerste termijn van de burgemeester loopt af op 16 april 2018.

 • De genomineerden voor de Sportprijs 2017

  (06-12-2017)

  De genomineerden voor de Sportprijs 2017 en de ‘Heel Epe Beweegt’-prijs zijn bekend. De aanmoedigingsprijzen voor sportieve topsportprestaties en maatschappelijke sportinitiatieven of mensen die daaraan een bijzondere bijdrage leveren. Binnenkort kunt u via de website stemmen op uw favoriet.

 • 20 nieuwe Startersleningen beschikbaar

  (05-12-2017)

  Gemeente Epe wil haar jongere inwoners graag in de gemeente houden. Betaalbaar wonen is dan een voorwaarde. Een Starterslening geeft jongeren een steuntje in de rug bij de aankoop van hun eerste woning.

 • Subsidie voor Hagedoorns Plaatse

  (04-12-2017)

  Veluws Museum Hagedoorns Plaatse investeert de komende jaren fors in een (nog) mooiere presentatie, veel nieuwe activiteiten en meer samenwerking met de andere erfgoedorganisaties. Daarvoor is het subsidieverzoek voor een  professionele kracht door de gemeente Epe gehonoreerd.

 • Inloopbijeenkomst herinrichting gedeelte Dorpsstraat en Apeldoornseweg, Vaassen

  (04-12-2017)

  Graag nodigen wij u uit voor de eerste inloopbijeenkomst over het project ‘Herinrichting gedeelte Dorpsstraat en Apeldoornseweg in Vaassen’.

 • Gemeenten NOG lanceren app ter ondersteuning professionals bij aanpak huiselijk geweld

  (29-11-2017)

  De gemeenten in Noord Oost Gelderland lanceren op 28 november een meldcode app voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • Gemeente Epe start aanbesteding renovatie gemeentehuis

  (29-11-2017)

  De gemeente Epe gaat in de periode 2018 tot en met 2019 haar gemeentehuis verbouwen. De werkzaamheden bestaan uit bouwkunde, installatietechniek (werktuigbouwkunde en elektrotechniek) en vaste inrichting. Deze onderdelen worden als geheel aanbesteedt.

 • Aanleg glasvezel Eekterveld Vaassen

  (29-11-2017)

  Op het bedrijventerrein Eekterveld in Vaassen is Van Gelder Telecom druk bezig met de aanleg van glasvezel. Maandagochtend 27 november staken wethouder Van Nuijs en wethouder Visser de eerste schep in de grond om de aanleg te symboliseren. De aanleg van glasvezel heeft de aandacht van de gemeente.

 • Gewijzigde openingstijden rond de feestdagen

  (28-11-2017)

  Rond de feestdagen in december en januari wijzigen de openingstijden van het gemeentehuis.

 • Laag inkomen? Hoge zorgkosten? Regel uw zorgverzekering via de gemeente Epe

  (27-11-2017)

  U wilt een goede zorgverzekering voor een aantrekkelijke premie? De collectieve zorgverzekering via Menzis is een goede zorgverzekering voor alle inwoners van Epe met een lager inkomen en eventueel hoge zorgkosten. Inmiddels heeft Menzis de zorgpakketten en premies voor 2018 bekend gemaakt.

 • Veilig Thuis Noord Oost Gelderland verbetert kwaliteit

  (22-11-2017)

  De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd deed in januari 2017 onderzoek bij alle Veilig Thuis-organisaties in het land. Zij concludeerden toen dat Veilig Thuis Noord Oost Gelderland binnen de wettelijke termijnen werkte ten aanzien van eerste beoordeling, start en uitvoering van onderzoek en het inzetten van vervolgtrajecten. Op inhoud constateerden de inspecties nog wel verbeterpunten die met name lagen in de ketensamenwerking en monitoring van gemaakte afspraken. Veilig Thuis NOG scoorde toen een ‘matig’ en heeft een verbeterplan opgesteld waarvan zij de voortgang zelf hebben getoetst met een interne audit. De Inspectie heeft op basis van de rapportage van deze interne audit nu geconstateerd dat VT NOG een ‘voldoende’ scoort.

 • Verbouwing gemeentehuis Epe van start

  (22-11-2017)

  De verbouwing van het gemeentehuis van Epe start begin januari. Het gebouw aan de Markt krijgt allereerst nieuwe genderneutrale toiletten. De verbouwing van de toiletgroepen is voor juni 2018 klaar. Bouwbedrijf Timmer uit Vaassen kreeg deze opdracht gegund. Na de verbouwing van de toiletgroepen volgt in 2018 de brandweerkazerne en in 2019 staat de grootschalige verbouwing gepland.

 • Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - aanmelden nieuwe politieke partij

  (22-11-2017)

  Politieke groeperingen (zoals verenigingen) kunnen zich tot en met 27 december 2017 registeren als ze mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Een verzoek hiertoe moet uiterlijk woensdag 27 december 2017 schriftelijk bij het centraal stembureau binnen zijn.

 • Berekening Starterslening is gewijzigd

  (21-11-2017)

  Sinds 1 november 2017 is de berekening voor de hoogte van de Starterslening gewijzigd. De SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) hanteert nu een andere rekenmethode. Bijkomende kosten mogen voortaan niet meer worden meegefinancierd. De Starterslening wordt voortaan berekend over maximaal 100% van de koopsom van bestaande of nieuwbouwwoningen. Hierdoor kan de Starterslening wat lager uitvallen.

 • Treinbaanpad biedt beste kansen voor veilige en vlotte fietsroute Apeldoorn-Epe

  (17-11-2017)

  Het treinbaanpad, over het voormalige spoor Zwolle-Apeldoorn, biedt de beste kansen voor een veiligere fietsverbinding tussen Apeldoorn, Vaassen en Epe. Dat vindt de Cleantech Regio na aanvullende onderzoeken. De colleges van Epe en Apeldoorn nemen het advies over de route ter kennisgeving aan. Zij willen eerst de financiering van de route verder uitgewerkt zien.

 • Kritisch rapport over start leerlingen- en zorgvervoer

  (13-11-2017)

  Plan van aanpak moet vervoer op orde brengen


  Sinds de start van dit schooljaar kampt PlusOV met problemen bij het leerlingen- en zorgvervoer. De problemen zijn helaas nog niet opgelost. Er is een kort onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de problemen. De oorzaken zijn divers en liggen op het gebied van organisatie, aansturing en techniek. Op basis van de bevindingen heeft het bestuur een Plan van Aanpak laten opstellen waarmee PlusOV structureel op orde moet komen. De directie wordt in de tussentijd op basis van interimmanagement gevoerd. Bestuur en directie zijn daarbij onderdeel van het veranderingsproces.

 • Epe eert vrijwilligers

  (08-11-2017)

  Meer dan tweehonderd vrijwilligers met diverse achtergronden namen gisteren deel aan een evenement dat hun werd aangeboden door de gemeente en de jury van de Vrijwilligersprijs. Een vorm van erkentelijkheid voor wat ze met elkaar voor de samenleving doen. Een knipoog naar 15 jaar Vrijwilligers van het Jaar. Kijk voor een uitgebreid fotoverslag hier op Facebook

 • Ook gemeentebestuur Epe bepleit herinrichting luchtruim

  (25-10-2017)

  Het college van B&W van de gemeente Epe sluit zich aan bij de zienswijze die de provincie Gelderland indient over de uitvliegroutes Lelystad Airport. Samen met de provincie Gelderland, andere gemeenten en maatschappelijke partners bepleit het gemeentebestuur een herinrichting van het luchtruim.

 • Werkzaamheden Heerderweg gestart

  (05-10-2017)

  Vanaf maandag 16 oktober 2017 is de Heerderweg afgesloten voor doorgaand verkeer en start aannemer Van Gelder in opdracht van de provincie Gelderland met het aanleggen van de fietspaden. Eerder deze week startte hiervoor al de voorbereidende werkzaamheden.

 • Verspreiding van jodiumtabletten

  (03-10-2017)

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start op 10 oktober met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland. Dit duurt naar verwachting twee weken.

 • Via de gemeente Epe je eigen risico meeverzekeren

  (21-09-2017)

  Gemeente Epe biedt al jarenlang een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een lager inkomen en/of hogere zorgkosten. Mensen met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm kunnen hier gebruik van maken. Deze regeling wordt als positief ervaren door inwoners. Wel kwamen er de afgelopen periode  vragen vanuit de gemeenteraad over  het eigen risico. Na onderzoek besloot het college van B&W om met ingang van 2018 het eigen risico mee te verzekeren in aanvullend verzekeringspakket 3.

 • Hulpmiddelen vanuit Wmo opnieuw aanbesteed

  (20-09-2017)

  De gemeente Epe gaat de levering en het onderhoud van hulpmiddelen opnieuw aanbesteden. Het gaat om hulpmiddelen zoals rolstoelen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor werken we samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Hattem, Heerde, Lochem, Olst-Wijhe, Voorst en Zutphen. Op dit moment hebben de gemeenten een contract met Welzorg. Aangezien de gemeenten niet tevreden zijn over de kwaliteit van Welzorg in de afgelopen periode, wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het contract voor de duur van 1 jaar te verlengen.

 • Inschrijving IGNITE Award van start

  (12-09-2017)

  Gelderse social startups opgelet! De inschrijving voor de derde editie van de IGNITE Award is gestart. IGNITE is een trainingstraject voor Gelderse startups, die primair een sociaal of maatschappelijk doel nastreven. Deelname geeft hen de mogelijkheid om vanuit een goed sociaal businessidee aan de slag te gaan als sociaal ondernemer. Uit alle inzendingen gaan zes finalisten door naar de finale. Zij maken kans op een investering van 100.000 euro. De deadline voor deelname sluit op 28 september.

 • Beleidsregels tegen drugsoverlast flink aangescherpt

  (22-06-2017)

  De burgemeesters van de zes gemeenten (Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek) waar het politiebasisteam Veluwe-Noord opereert scherpen de beleidsregels voor de Opiumwet artikel 13b met ingang van 1 juni 2017 aan. Hierdoor kunnen de gemeenten nog sneller en adequater optreden tegen de teelt en productie van drugs en de handel hierin vanuit particuliere woningen en lokalen (zoals winkels, horecabedrijven, loodsen, magazijnen en andere bedrijfsruimten). Zo hebben de burgemeesters met deze beleidsregels de bevoegdheid om woningen en panden te sluiten.

Archief

Pagina opties