Bomen en kappen

Regels kappen boom

Icon

Regels bomen kappen | omgevingsvergunning | beschermde bomen | kapverbod

Naar Regels voor het kappen van bomen

Kappen boom: vergunning nodig?

Stappen die u moet doorlopen om te bepalen of u een vergunning nodig heeft voor het kappen van een boom. 

Naar heb ik een vergunning nodig voor het kappen?

Vergunning kappen boom aanvragen

Valt de boom die u wilt kappen onder de criteria van de bomenlijst? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Vergunning aanvragen voor kappen

Pagina opties