Huishoudelijk afval en grofvuil

Circulus verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval in de gemeente Epe. Op de website van Circulus vindt u alle informatie over afvalinzameling. Bijvoorbeeld informatie over het scheiden van afval, het aanvragen van een milieupas en afvalcontainers bij u in de buurt.

Afvalkalender

Bijna alles wat we weggooien is gemaakt van materialen die we kunnen hergebruiken of recyclen om nieuwe producten van te maken. De gemeente Epe vindt het zonde om die materialen te verbranden. Daarom scheiden we het afval in verschillende categorieën. In de afvalkalender kunt u zien wanneer uw afval wordt opgehaald.

Milieupas

Voor het wegbrengen van grofvuil naar het Recycleplein in Vaassen hebt u een milieupas nodig. Huishoudens die restafval wegbrengen naar een ondergrondse afvalcontainer gebruiken de milieupas ook. Is uw milieupas defect of kwijt? Neem dan contact op met Circulus.

Kosten afval

De gemeente Epe is verantwoordelijk voor het inzamelen van het afval. Hiervoor betaalt u een afvalstoffenheffing. Die heffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Naast het vaste bedrag, betaalt u ook per keer dat u de grijze container aan de straat zet of restafval naar de ondergrondse afvalcontainer brengt. Uw afval goed scheiden levert u dus geld op.

Medisch afval

Inwoners van gemeente Epe die vanwege een chronische ziekte of handicap veel medisch afval hebben, kunnen in aanmerking komen voor de bijdrageregeling medisch afval.

 

De keuzes van de gemeente over afval zijn te lezen in het Beleidsplan afval en grondstoffen.