Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Hebt u schade geleden of bent u gewond geraakt en u vindt dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor materiële of fysieke schade. Denkt u bijvoorbeeld aan schade aan uw auto door een slechte weg. Of schade doordat u bent gevallen over een losse stoeptegel.

Voorwaarden

 • U kunt laten zien dat de gemeente verantwoordelijk is voor uw schade.
 • U kunt de schade alleen bij ons melden als deze niet is verzekerd bij een andere verzekering. Denk bijvoorbeeld aan uw autoverzekering of telefoonverzekering.

Wat u mee moet sturen

Stuur de gevraagde bewijsstukken zo volledig mogelijk mee via DigiD of eHerkenning. Dan kan de verzekeraar van de gemeente uw aanvraag sneller en beter beoordelen. Wat u mee moet sturen:

 • Foto’s van de plek waar de schade ontstond.
 • Foto’s van de schade.
 • Een beschrijving van de schade (datum, tijd, locatie, toedracht).
 • Kosten, nota’s of offertes als gevolg van de schade.
 • Ondertekende getuigenverklaringen (als u dat heeft).
 • Rapporten van een schade-expert (als u dat heeft).
 • Een proces-verbaal van de politie (als u dat heeft).

Na het aansprakelijk stellen

 • U ontvangt een bevestigingsmail met uw zaaknummer en verdere informatie. Bewaar deze goed. 
 • De schadebehandelaar van de gemeente beoordeelt uw schade en handelt de zaak verder met u af.