Zonnepanelen en bomen kappen

Algemeen

Het is niet toegestaan om beschermde bomen te kappen voor het opwekken van energie met zonnepanelen op uw eigen dak. We leggen graag uit waarom dat zo is.

Energie duurzaam opwekken en bomen

Energie duurzaam opwekken en vergroening zijn beide belangrijk voor de gemeente Epe. Daarom moedigen we het opwekken van elektriciteit uit zonnepanelen op daken aan. Aan de andere kant is het behoud van groen in de woonwijken een belangrijk doel. Bomen gaan bijvoorbeeld hittestress (lichamelijke en mentale klachten door oververhitting) en wateroverlast tegen en zorgen voor opslag van CO2 en verkoeling van uw woning tijdens warme zomerdagen. Ook bieden ze een leef- en schuilplaats voor dieren. Soms hebben bomen ook een belangrijke cultuurhistorische waarde. Er moet dus een keuze tussen 2 belangen worden gemaakt: het algemene maatschappelijke belang van bestaande bomen tegenover het belang van energie duurzaam opwekken en het rendement (het percentage opgevangen zonlicht dat wordt omgezet in elektriciteit) van zonnepanelen.

Het kappen van bomen

Voor alle beschermde bomen op basis van de Wet Natuurbescherming en de door de gemeente vastgestelde bomenlijst is een omgevingsvergunning voor kappen nodig. Dat betekent dat ze alleen kunnen worden gekapt op grond van een groot maatschappelijk belang. Dat geldt ook voor eigen beschermde bomen. Dit zijn bomen op eigen grond die door de gemeente zijn aangewezen als beschermd. Voor zonnepanelen op eigen dak, weegt het belang van bestaande bomen zwaarder. De gemeente wijst het verzoek voor een omgevingsvergunning voor kappen van beschermde bomen dan af. Deze bomen kunnen invloed hebben op het rendement van de zonnepanelen. Gelukkig zijn nieuwe zonnepanelen minder afhankelijk van direct zonlicht. Laat u hierover goed informeren. Andere eigen bomen hebben geen beschermde status. Hierbij mag de eigenaar van de boom zelf beslissen of kappen gewenst is.

Andere mogelijkheden

Een andere manier om uw energierekening naar beneden te krijgen is besparen op energie, onder andere door isolatie van uw woning. Voor meer informatie over het verduurzamen van uw woning, kunt u ons uw vraag stellen over duurzaam wonen. Wij helpen u gratis op weg.