Subsidies voor verduurzamen van uw woning

Algemeen

Als eigenaar van een koopwoning kunt u in aanmerking komen voor verschillende subsidies om uw huis te verduurzamen. Deze vraagt u aan via de website van de Rijksoverheid.

U bent woningeigenaar

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Als eigenaar van een koopwoning kunt u de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiermee kunt u een deel van de kosten betalen. Bijvoorbeeld voor een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen. U kunt subsidie krijgen vanaf 1 maatregel, maar als u meer maatregelen neemt, krijgt u in verhouding meer subsidie. Meer informatie over deze regeling vindt u op de pagina over ISDE voor woningeigenaren op de website van RVO.

U bent woningeigenaar en lid van een VvE

Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE)

Bent u woningeigenaar en lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE) met woonbestemming, dan kan uw VvE de isolatiemaatregelen niet financieren via de ISDE. Als woningeigenaar die lid is van een VvE, kunt u gebruikmaken van de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE). Als VvE kunt u subsidie aanvragen voor o.a. verduurzamingsmaatregelen, energieadvies, advies over oplaadpunten en advies voor het opstellen van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan. De voorwaarden verschillen per type maatregel waarvoor u subsidie wilt aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina over de SVVE op de website van RVO.

Woning isoleren