Subsidies voor verduurzamen van uw organisatie

Algemeen

Voor u als ondernemer zijn er verschillende subsidies om energiebesparende en energieopwekkende maatregelen te kunnen nemen. Deze vraagt u aan via de website van de Rijksoverheid.

Uw gebouw verduurzamen

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u als ondernemer de Investeringssubsidie duurzame energie voor zakelijke gebruikers (ISDE) aanvragen. U kunt hiermee uw gebouw of te verhuren woning verduurzamen. Met deze subsidie kunt u een (hybride) warmtepomp, zonnepanelen, een windturbine of een zonneboiler kopen. U vraagt de subsidie aan voordat u het apparaat koopt. U hebt geen recht op deze subsidie als u hiervoor al eerder subsidie heeft gekregen. Meer informatie over deze regeling vindt u op de pagina over de ISDE zakelijk op de website van RVO.

Hernieuwbare energie opwekken

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Als bedrijf of (non-)profit-instelling kunt u een Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) subsidie aanvragen. U kunt deze subsidie gebruiken als u grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie wilt produceren, bijvoorbeeld met een grootschalige warmtepomp, een zonnepaneelsysteem op een dak of een systeem voor het afvangen van CO2. U kunt niet het hele jaar subsidie aanvragen. Lees meer over deze regeling op de pagina over de SDE++ op de website van RVO.

Kosten duurzame maatregelen terugvragen

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Bij RVO kunt u als ondernemer ook een deel van gemaakte investeringskosten voor duurzame maatregelen terugvragen. Deze regeling heet Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit is een belastingvoordeel. U kunt deze niet gebruiken als u al een andere subsidie hebt ontvangen voor deze maatregel. Deze regeling is minder volledig dan de ISDE en daarom vooral te gebruiken voor maatregelen waarvoor u geen ISDE krijgt. Lees meer over deze regeling op de pagina over de ISDE zakelijk op de website van RVO

Belastingvoordeel milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Als u als ondernemer met belastingvoordeel milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken wilt kopen, kunt u de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) gebruiken. U kunt deze regeling gebruiken als u belastingplichtig bent voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Meer informatie over deze regeling leest u op de pagina over MIA/Vamil op de website van RVO.