Biodiversiteit

Algemeen

De biodiversiteit is de laatste jaren erg gedaald. Ook in de gemeente Epe. Het is belangrijk dat we de biodiversiteit weer herstellen en vergroten. Dit doen we onder andere door minder te maaien. Zelf kunt u ook helpen de biodiversiteit te verhogen.

Wat wij doen

Blad laten liggen

Op sommige plekken in de gemeente Epe, waar het geen gevaar oplevert voor het verkeer, laten wij blad liggen. Dit is belangrijk voor insecten en kleine dieren. Zij hebben een plek nodig om te overwinteren. Insecten zijn weer voedsel voor verschillende vogels en zoogdieren, zoals egels. Egels en andere tuindieren gebruiken afgevallen blad ook als schuilplaats. Ook is het blad belangrijk voor een gezonde bodem.

Meer bomen

In de gemeente Epe willen we zoveel mogelijk bomen behouden. Bomen helpen tegen hittestress en wateroverlast. Ook zuiveren ze de lucht die we inademen, filteren ze het water dat we drinken en bieden ze leefruimte voor dieren. Het is belangrijk dat er veel verschillende soorten bomen zijn. De bomen zijn dan minder gevoelig voor ziekten en aantastingen.

Minder maaien

Tijdens het maaiseizoen (april tot en met november) maaien wij anders. Dit is te zien aan de bloem- en kruidenrijke velden en bermen. We maaien minder vaak en sommige bermen worden helemaal niet meer gemaaid. Dit ziet er misschien anders of rommeliger uit dan u gewend bent. Minder maaien is belangrijk voor de insecten, vogels en andere dieren. Veel soorten overwinteren in het gras of leggen er eitjes in die in de lente uitkomen. Ook helpt het om de eikenprocessierups op een natuurlijke manier te bestrijden.

Wat u zelf kunt doen

Met een paar kleine aanpassingen kunt u helpen de biodiversiteit te verhogen. Bijvoorbeeld door: 

 • een paar tegels uit uw tuin te halen;
 • minder vaak te maaien;
 • bomen en struiken in uw tuin te zetten;
 • een bloemenmengsel voor de bijen te zaaien;
 • een nestkastje aan uw schutting of boom te hangen;
 • een vorm van water in uw tuin te hebben (zoals een vogelbad, vijver of regenton);
 • schuilplaatsen te maken;
 • dode takken te laten liggen;
 • een composthoop te maken;
 • minder te maaien;
 • geen gif te gebruiken;
 • 'onkruid' te laten staan;
 • blad te laten liggen voor een gezonde bodem én als winterverblijfplaats voor egels.

Waarom biodiversiteit belangrijk is

Biodiversiteit gaat over alles dat op aarde leeft. Alle soorten planten en dieren zijn met elkaar verbonden. Als het een verdwijnt, heeft dat invloed op het ander. Biodiversiteit is belangrijk voor ons voedsel en drinkwater, onze medicijnen, onze mentale gezondheid, de economie en de natuur. Biodiversiteit beschermt ons ook tegen de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, droogte en hitte.