Alcoholvergunning

 • Wat is het?

  U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholhoudende drank verkoopt of schenkt in een:

  • Slijterij
  • Horecabedrijf (café of restaurant)
  • Sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant
  • Supermarkten met aparte drankafdeling
  • Cafetaria, indien u alcoholhoudende dranken verstrekt voor gebruik ter plaatse.

  U moet deze vergunning aanvragen wanneer u:

  • Een inrichting omschreven als hierboven overneemt of start
  • Een inrichting bouwtechnisch verandert, bijvoorbeeld door wijzigingen in het aantal toiletten, de ventilatie of de oppervlakte van uw bedrijf 
  • De ondernemingsvorm wijzigt en daarmee ook het uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken wijzigt.

  In bijvoorbeeld een supermarkt, levensmiddelenbedrijf of cafetaria waar zwak-alcoholhoudende dranken worden verkocht voor gebruik elders dan ter plaatse, is geen drank- en horecavergunning vereist.

  Drank- en/of horecavergunning aanvragen (met eHerkenning)

 • Hoe werkt het?

  Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

  U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Er zijn altijd minimaal twee leidinggevenden aanwezig.
  • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
  • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
  • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
  • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
  • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

  Verenigingen en stichtingen

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Wanneer er alcohol wordt geschonken zijn er altijd minimaal twee leidinggevenden aanwezig.
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.
 • Wat moet ik doen?

  Neem contact op met de gemeente als u een intakegesprek wilt aanvragen. In dit gesprek neemt de gemeente samen met u de aanvraag door. 

  De aanvraag

  U vraagt een drank- en horecavergunning aan bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar het horeca- of slijterijbedrijf zich bevindt. Het aanvragen van een vergunning is in veel gevallen een uitgebreide en soms ook lastige procedure. Daarnaast moet u een exploitatievergunning aanvragen.

 • Wat moet ik meenemen of als bijlage meesturen?

  U moet diverse documenten aanleveren/bijvoegen om uw aanvraag compleet te maken:

  • Kopie geldige legitimatiebewijzen van alle personen
  • Kopie Verklaring van Sociale Hygiëne voor alle leidinggevenden
  • Arbeidsovereenkomst(en) leidinggevende(n) in loondienst
  • Plattegrond van de horeca-inrichting inclusief terras waarop tevens de oppervlakte en hoogte van de inrichting en de aanwezige ruimten (o.a. toilet) staan aangegeven
  • Voor verenigingen en stichtingen een gewaarmerkt bestuursreglement

  De gemeente is verplicht de integriteit van de ondernemer(s) te toetsen aan de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

  Wilt u een gokautomaat of kansspelautomaat (bijvoorbeeld een fruitautomaat) in uw bedrijf neerzetten? Dan heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig van de gemeente.

 • Wat kost het?

  • De kosten voor een drank- en horecavergunning zijn € 476,-. 
  • Een exploitatievergunning kost € 357,-.

Pagina opties