Boudewijn Marinussen

Portret Boudewijn Marinussen

De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college en het ambtelijk apparaat. Hij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie en is aanwezig bij de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders (B en W).

Nevenactiviteiten

geen