Bijdrage medisch afval

Hebt u vanwege een chronische ziekte of handicap veel medisch afval? Dan kunt in aanmerking komen voor een financiële bijdrage voor medisch afval. Materiaal van een stoma- of nierdialyse, hulpmiddelen van sondevoeding en incontinentiemateriaal zijn voorbeelden van medisch afval.

Wat u moet weten

  • U kunt een bijdrage van € 126,- per jaar ontvangen als u door een chronische ziekte medisch afval hebt.
  • U komt in aanmerking voor de bijdrage als u woont en bent ingeschreven op een adres in de gemeente Epe.
  • U kunt deze bijdrage maximaal 1 keer per persoon aanvragen. Per huishouden kunt u de bijdrage voor maximaal 2 personen aanvragen. 
  • Na de eerste aanvraag ontvangt u de bijdrage ieder jaar. U hoeft deze dus niet opnieuw aan te vragen.
  • Voor de aanvraag hebt u een ondertekende medische verklaring van uw arts nodig.