Beveiligingslek of datalek melden

Algemeen

Het is onmogelijk om alle beveiligingsproblemen te voorkomen, maar gemeente Epe wil er alles aan doen om haar systemen zo veilig mogelijk te maken. Daarom moedigt gemeente Epe u aan om te helpen bij het vinden van zwakke plekken.

Meld een zwakke plek

Als u een zwakke plek in een gemeentelijk systeem ontdekt, kunt u dit melden via gemeente@epe.nl of incident@IBDgemeenten.nl. Versleutel bij het gebruik van het adres van de IBD uw mail met de PGP-sleutel van de IBD. Bij spoed en tijdens weekenden en feestdagen kunt u de melding via de IBD doen. 

Wat we vragen

  • Geef voldoende informatie om het probleem te herhalen.
  • Misbruik het probleem niet.
  • Deel het probleem niet met anderen totdat het is opgelost.
  • Gebruik geen illegale of schadelijke manieren om het probleem te vinden.
  • Geef uw contactgegevens door zodat we u kunnen bereiken.
  • Meld de zwakke plek zo snel mogelijk.

Wat we beloven

  • Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld.
  • U krijgt binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging.
  • U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de oplossing.
  • We ondernemen geen strafrechtelijke of civiele actie tegen u als u zich houdt aan de punten onder 'Wat we vragen'.

Bij het doen van een melding gaat u akkoord met de voorwaarden van het Coordinated Vulnerability Disclosure.

Hall of Fame

Melders van echte zwakke plekken worden opgenomen in de Hall of Fame van de Informatiebeveiligingsdienst Gemeenten.