Raadsvergaderingen en commissies

In verband met Corona-maatregelen is het voor publiek helaas niet mogelijk om de vergaderingen van de raad en de commissie fysiek bij te wonen. U kunt de vergadering wel volgen via internet. De uitzending is de vinden op: https://epe.raadsinformatie.nl/live.

Inspreken in of voorafgaand aan de commissie is mogelijk. Inwoners en belanghebbenden kunnen tijdens een informeel gedeelte voorafgaand aan de vergadering van 19:00 tot en met 19:20 uur in gesprek gaan met raadsleden over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. U wordt gevraagd zich 24 uur van te voren te melden bij de griffier als het gaat om onderwerpen die die avond op de agenda staan of 48 uur van te voren als het gaat over onderwerpen die die avond niet zijn geagendeerd. Als u wilt inspreken kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@epe.nl.


Raadscommissies

 • De raadsagenda vindt u op epe.raadsinformatie.nl
 • Door op de knop “agenda van de raad” te klikken kunt u alle vergaderdata van de raadscommissie Omgeving en Financiën en raadscommissie Maatschappij en Bestuur bekijken. Tijdens deze commissievergaderingen verzamelen de commissieleden informatie voor de komende raadsvergadering.
 • Deze commissievergaderingen vinden parallel aan elkaar plaats.
 • Tijdens het informele gedeelte (van 19:30 - 20:15 uur) kunnen inwoners in gesprek met commissieleden over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen om hun mening te geven, ervaringen te delen of informatie te vragen.
 • Het formele gedeelte begint om 20:15 uur. Dan kunnen insprekers ook nog hun mening geven over de voorstellen en standpunten die op de agenda van de commissies staan. U leest hierover meer op de pagina over de raadscommissie en inspreken.
 • Als u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp, kunt u zich 24 uur van te voren melden bij de griffie.
 • Als u wilt inspreken over een niet-geagendeerd onderwerp, kunt u zich 48 uur van tevoren melden bij de griffie.
 • De tweede donderdag is gereserveerd voor presentaties en werkbezoeken.

Raadsvergaderingen

 • Ter afsluiting van de cyclus vindt op de derde donderdag de raadsvergadering plaats. Globaal ziet de opzet van de raadsvergadering er als volgt uit:
  • vaststelling agenda
  • bespreking ingekomen brieven
  • vragenhalfuurtje: raadsleden kunnen dan vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders (B en W)
  • debat per agendapunt tussen de fracties van de politieke partijen, waarbij ook B en W kan reageren
  • na het debat wordt per agendapunt direct een besluit genomen
 • Als tijdens de raadsvergadering een fractie een voorgesteld besluit wil wijzigen, dan wordt een amendement ingediend. Het voorstel wordt dan doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering. 
 • De raadsvergaderingen zijn openbaar en iedereen kan komen kijken. Inspraak is echter niet mogelijk.
 • De raad wordt ondersteund door de griffier.
 • Opnames van de vergaderingen zijn live te volgen en terug te kijken.
 • Vergaderdata en beelden van eerdere vergaderingen vindt u bij de agenda van de desbetreffende vergadering.

Live uitzending volgen

Agenda van de raad

Over de raadscommissie en inspreken

Pagina opties