Raadscommissie en inspreken

In verband met Corona-maatregelen is het voor publiek helaas niet mogelijk om de vergaderingen van de raad en de commissie fysiek bij te wonen. U kunt de vergadering wel volgen via internet. De uitzending is de vinden op: https://epe.raadsinformatie.nl/live.

Inspreken in of voorafgaand aan de commissie is mogelijk. Inwoners en belanghebbenden kunnen tijdens een informeel gedeelte voorafgaand aan de vergadering van 19:00 tot en met 19:20 uur in gesprek gaan met raadsleden over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. U wordt gevraagd zich 24 uur van te voren te melden bij de griffier als het gaat om onderwerpen die die avond op de agenda staan of 48 uur van te voren als het gaat over onderwerpen die die avond niet zijn geagendeeerd. Als u wilt inspreken kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@epe.nl.


 • Commissievergaderingen zijn voorbereidende vergaderingen voor de raadsvergadering.
 • Inwoners en vertegenwoordigers van organisaties uit de gemeente Epe kunnen tijdens het informele gedeelte voorafgaand aan de commissievergaderingen in gesprek met commissieleden. Daarnaast kunnen ze inspreken tijdens de commissievergadering of een vergadering bijwonen.
 • Raadsleden kunnen tijdens de raadscommissies Omgeving en Financiën en Maatschappij en Bestuur vragen stellen over de onderwerpen waar zij een besluit over gaan nemen.
 • De agenda van de vergadering wordt bekend gemaakt via de website en in het Veluws Nieuws.

Samenstelling en meer informatie Raadscommissie Omgeving en financiën

Samenstelling en meer informatie Raadscommissie Maatschappij en bestuur

Wilt u in gesprek?

U kunt voorafgaand aan de raadscommissies in gesprek gaan met de commissieleden over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. U kunt uw mening geven, een probleem uitleggen of een verzoek toelichten voor zover dat voor de commissieleden van belang is. Wilt u in gesprek met de commissieleden of inspreken tijdens de commissievergaderingen? Hieronder leest u hoe dat kan.

In gesprek met commissieleden

 • Dit kan over onderwerpen die wel of niet op de agenda van de commissievergadering staan. Inwoners kunnen hun mening geven over een bepaald onderwerp, ervaringen delen of vragen stellen. Dit gebeurt op een informele wijze, door met elkaar in gesprek te gaan.
 • Voor geagendeerde onderwerpen kunt u zich 24 uur van te voren melden bij de griffier. Voor niet-geagendeerde onderwerpen kunt u zich 48 uur voorafgaand aan de commissievergaderingen telefonisch of per email melden bij de griffier met een korte toelichting over het onderwerp.
 • Tijdens het informele gedeelte van de commissievergaderingen (van 19:30-20:15 uur) is er drie kwartier de tijd om in gesprek te gaan over de onderwerpen, voordat het formele gedeelte van de commissievergadering om 20:15 uur begint.
 • Er is een ambtelijk adviseur aanwezig die toelichting kan geven.
 • Tijdens het formele gedeelte van de commissievergaderingen wordt er door de voorzitter nog een terugkoppeling gegeven over hetgeen dat is besproken tijdens het informele gedeelte van de commissievergaderingen.

Inspreken over een geagendeerd onderwerp

 • Tijdens het informele gedeelte van de commissievergadering is er een mogelijkheid om in gesprek te gaan met commissieleden. Daarnaast is er tijdens het formele gedeelte nog een mogelijkheid om in te spreken over een geagendeerd onderwerp.
 • De commissieleden bevragen  in de eerste termijn ( ronde) van het formele gedeelte van de vergadering de portefeuillehouder onder meer naar aanleiding van dat wat u in het informele gedeelte van de vergadering naar voren hebt gebracht.
 • U kunt in de tweede termijn reageren op wat er in de eerste termijn naar voren is gebracht en richt zich tijdens het inspreken tot de commissieleden.
 • De commissieleden kunnen vervolgens weer vragen over het onderwerp stellen aan het verantwoordelijke lid van het college.
 • Zijn er meerdere insprekers over één onderwerp? Dan is het verstandig vooraf af te spreken wie wat vertelt. Zo gebruikt u uw inspreektijd zo goed mogelijk.

Inspreken over een niet-geagendeerd onderwerp

 • U geeft 48 uur voorafgaand aan de commissievergadering aan dat u wilt inspreken. Hiervoor kunt u een email sturen naar griffie@epe.nl met een korte toelichting over het onderwerp.
 • U richt zich tijdens het inspreken tot de commissieleden. U heeft hiervoor maximaal 5 minuten.
 • De commissieleden kunnen u vragen stellen.
 • Wanneer u zich aanmeldt om in te spreken, bekijkt de griffie waarover u wilt inspreken. U kunt niet het woord voeren over:
  • besluiten van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, ontslagen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • gedragingen van (een bestuurder of medewerker van) de gemeente waarover een klacht volgens ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden ingediend;
  • feitelijke vragen over gemeentelijk beleid of andere zaken waarvoor naar het oordeel van de voorzitter efficiëntere procedures bestaan.
 • De voorzitter let er op dat u bij het onderwerp blijft. U mag niemand beledigen of, zoals dat heet, de orde verstoren.

Vergadering bijwonen?

Wilt u niet in gesprek met commissieleden of inspreken tijdens de commissievergadering, maar wel een vergadering bijwonen? Dan bent u van harte welkom op de publieke tribune. De vergadering is ook thuis live te volgen via de videobeelden. In ruimte 103/104 worden alleen geluidsopnamen gemaakt. Deze zijn de vrijdag na de commissievergadering te beluisteren.

Meer informatie

De vergaderingen beginnen om 19:30 uur en vinden plaats in het gemeentehuis. Voorzitters van de commissies zijn raadsleden. Bij toerbeurt de heren J.W. Vos (Epe Liberaal) en A. Vos (Nieuwe Lijn) en de dames E. de Vries (VVD) en W. Baltus (GroenLinks). Voor meer informatie over de commissievergaderingen kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 06 50 07 29 58 | 06 50 07 27 24 of (0578) 67 88 61. Of per email griffie@epe.nl.

Pagina opties