Gemeentesecretaris

Boudewijn Marinussen (boudewijn.marinussen@epe.nl)

Marinussen (boudewijn.marinussen@epe.nl)
contactgegevens en taken Boudewijn Marinussen (boudewijn.marinussen@epe.nl)
FunctieGemeentesecretaris/Directeur
Taken

Het college voert haar taken uit door de inzet van ambtenaren die onder leiding staan van de gemeentesecretaris.

De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college en het ambtelijk apparaat. Hij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie en is aanwezig bij de vergaderingen van het college.

Per 1 maart 2022 neemt Boudewijn Marinussen als interim gemeentesecretaris de taken over van Carla Kats. 

Pagina opties