Contact met de griffie

De griffier van de raad, Dennie Kattenberg, en de griffiemedewerkers ondersteunen als griffie de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en taken. Dat doen ze bijvoorbeeld door de vergaderingen voor te bereiden. U kunt via de griffie contact opnemen met de raad als u een onderwerp op de agenda wilt zetten of wanneer u wilt inspreken tijdens de commissievergadering.

Dennie Kattenberg

Kattenberg
contactgegevens en taken Dennie Kattenberg
FunctieGriffier
E-mailadresgriffie@epe.nl

Pagina opties